Prince-2.sk - Kompletná sada manažérskych dokumentov PRINCE2
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyManažérske dokumenty PRINCE2®

Pri riadení projektu potrebuje Projektový manažér vytvárať a neskôr aktualizovať projektovú dokumentáciu. Aby sa zjednotil obsah dokumentov a zároveň aby sa uľahčilo projektovému manažérovi vytváranie týchto dokumentov, ponúkame vám kompletnú sadu vzorov dokumentov. Tieto dokumenty sú vo formáte PDF (na ukážku) pre záujemcov o projektové vzdelávanie, aby si mohli urobiť prehľad, alebo vo formáte Word prípadne Excel pre študentov metodiky alebo ukončených manažérov, aby ich mohli hneď začať používať v praxi.

PRINCE2® popisuje nasledovné dokumenty:

PRINCE2 Methodology Diagram
Mapa procesov
PRINCE2 Business Case
Zdôvodnenie projektu
PRINCE2 Issue Register
Register otvorených bodov
PRINCE2 Configuration Management Strategy
Stratégia riadenia Konfigurácií
PRINCE2 Risk Register
Register rizík
PRINCE2 Benefits Review Plan
Plán vyhodnotenia prínosov
PRINCE2 Configuration Item Record
Záznam o konfiguračnej položke
PRINCE2 Highlight Report
Správa o stave etapy
PRINCE2 Exception Report
Správa o výnimke
PRINCE2 Project Product Description
Popis produktu projektu
PRINCE2 Product Status Account
Výkaz stavu produktov
PRINCE2 Work Package
Pracovný balík
PRINCE2 End Stage Report
Správa o ukončení etapy
PRINCE2 Lessons Report
Správa o ponaučeniach
PRINCE2 Project Initiation Documentation
Projektová iniciačná dokuemntácia
PRINCE2 Quality Management Strategy
Stratégia riadenia kvality
PRINCE2 End Project Report
Správa o ukončení projektu
PRINCE2 Communication Management
Strategy, Stratégia riadenia komunikácie
PRINCE2 Quality Register
Register kvality
PRINCE2 Product Description
Popis produktu
PRINCE2 Lessons Log
Zoznam ponaučení
PRINCE2 Checkpoint Report
Správa o stave Pracovného balíka
PRINCE2 Plan
Plán
PRINCE2 Issue Report
Správa o probléme (otvorenom bode)
PRINCE2 Risk Management Strategy
Stratégia riadenia rizík
PRINCE2 Project Brief
Zadanie projektu
PRINCE2 Daily Log
Denník Projektového manažéra
   

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Zvýšenie cien certifikácie PRINCE2®

Certifikačná autorita PRINCE2® Peoplecert pristúpila k radikálnej zmene v oblasti certifikácie a zvyšuje ceny na rok 2022 o viac ako 50% oproti roku 2021.
Z tohto dôvodu sme boli aj my nútený pristúpiť k úprave cenníkov, ktoré sme nezvyšovali viac ako 4 roky.
Okrem zvýšenia ceny certifikácie je potrebné uhradiť aj poplatky za realizovanie skúšky z domu (už nebude možné realizovať skúšku so školiteľom) a ku každému kurzu bude nutné zakúpiť aj online anglickú učebnicu.

Tu sú predpokladané ceny školení PRINCE2 v roku 2022.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. Viac na www.prince2manual.sk

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac