X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázky


 podmienkami používania

Všeobecné zásady používania systému PRINCE2

  1. Všetky informácie na stránke www.prince-2.sk sú chránené autorskými právami a je zakázané akékoľvek ich šírenie.
  2. Je zakázané kopírovať akýkoľvek obsah, vrátane videí a testovacích otázok a používať ho mimo stránky www.prince-2.sk
  3. Je zakázané šíriť videá a iné informácie na internete a zdieľať ich s inými užívateľmi Internetu.
  4. Akékoľvek porušenie podmienok v bode 1 a 2 môže byť dôvodom na vymáhanie škody a ušlého zisku až do výšky 100.000€.
  5. Každý účet môže používať iba osoba, ktorá si účet registrovala/zaplatila. Je zakázané zdieľať účty medzi viacerými osobami. Pokiaľ systém zaregistruje takúto aktivitu, účet používateľa môže by deaktivovaný bez náhrady zvyšného času trvania účtu.
  6. V prípade, ak je systém www.prince-2.sk nefunkčný dhlšie ako 10% celkovej platnosti účtu užívateľa, tento má právo požadovať kompenzáciu vo forme predĺženia účtu a alikvótne obdobie.
  7. Nie je možné nijakým spôsobom vymáhať náhradu škody od prevádzkovateľa systému v prípade, ak poskytované informácie sú nejasné, nie sú úplne presné alebo sa úplne nezhodujú s metodikou PRINCE2.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac