X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyVedúci tímu (tím manažér)

 

1. Čo viete o pozícii Vedúceho tímu?

Ako viete, že ste v pozícii Vedúceho tímu? Aký je rozdiel medzi Projektovým manažérom a Vedúcim tímu? Ako ste boli menovaný do tejto pozície? Viete, čo spadá do štandardnej činnosti Vedúceho tímu? Kedy sa Vaša práca ako Vedúceho tímu začína a kedy sa končí? 

 

2. Koľko času venuje práci Vedúceho tímu?

Pracujete na 100% vášho času pre projekt alebo vám bola činnosť Vedúceho tímu pridelené popri iných povinnostiach? Bol vám na práci na projekte vyhradený dostatok priestoru? Čo sa stane, ak nebudete plniť zadané úlohy?

 

3. Viete, čo obsahuje Pracovný balík?

Viete, čo je to Pracovný balík? Viete, čo sú tolerancie Pracovného balíka? Čo urobíte, ak sa pri vytváraní produktu vyskytne vážny problém? Viete, kedy sa považuje Pracovný balík za dokončený? Koho informujete o dokončení Pracovného balíka a ako?

 

4. Od koho prijímate inštrukcie ako Vedúci tímu?

Prijímate inštrukcie priamo od Projektového manažéra? Môže váš priamy nadriadený pracovník zmeniť rozhodnutie PM? Na koho sa môžete obrátiť, ak Vás bude Projektový manažér nútiť do nesplniteľných úloh?

 

5. Kto vás platí?

Ste stále zamestnancom svojej organizácie alebo ste platený z projektu? Odkiaľ beriete prostriedky na platenie členov tímu? Odkiaľ beriete prostriedky na nákupy a komu ich vyúčtujete? Ako sledujete míňanie nákladov na výrobu a robíte predpoklady do budúcnosti.

 

6. Používate Plán tímu?

Na základe čoho pripravujete Plán tímu? Ako sledujete dodržiavanie Plánu tímu? Kto Vám schvaľuje plány? Môže sa Plán tímu zmeniť?

 

7. Čo viete o kvalite dodávaného produktu?

Ako zabezpečíte kvalitu dodávaného produktu? Viete kde zistíte požiadavky na kvalitu vyrábaného produktu? Ako meriate dosiahnutie kvalitatívnych požiadaviek? Kto vám potvrdí, že ste dosiahli plánovanú kvalitu? Kto vám schváli hotový produkt?

 

8. Ako reportuje o práci v tíme?

Viete, kedy a komu podávate správy? Viete, akú formu majú mať správy a ako sú zasielané? Viete, čo majú správy obsahovať? Viete, čo máte robiť, ak sa vyskytnú nepredvídateľné problémy?

 

9. Zaujímajú vás riziká pracovného balíka?

Ako sa dozviete o rizikách súvisiacich s tvorbou Pracovného balíka? Môžu riziká spôsobiť zlyhanie dodávky produktu? Ako sledujete riziká počas tvorby produktu? Viete podniknúť nejaké opatrenia na eliminovanie vplyvu rizík?

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac