X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyVedúci tímu (tím manažér)

 

1. Čo viete o pozícii Vedúceho tímu?

Ako viete, že ste v pozícii Vedúceho tímu? Aký je rozdiel medzi Projektovým manažérom a Vedúcim tímu? Ako ste boli menovaný do tejto pozície? Viete, čo spadá do štandardnej činnosti Vedúceho tímu? Kedy sa Vaša práca ako Vedúceho tímu začína a kedy sa končí? 

 

2. Koľko času venuje práci Vedúceho tímu?

Pracujete na 100% vášho času pre projekt alebo vám bola činnosť Vedúceho tímu pridelené popri iných povinnostiach? Bol vám na práci na projekte vyhradený dostatok priestoru? Čo sa stane, ak nebudete plniť zadané úlohy?

 

3. Viete, čo obsahuje Pracovný balík?

Viete, čo je to Pracovný balík? Viete, čo sú tolerancie Pracovného balíka? Čo urobíte, ak sa pri vytváraní produktu vyskytne vážny problém? Viete, kedy sa považuje Pracovný balík za dokončený? Koho informujete o dokončení Pracovného balíka a ako?

 

4. Od koho prijímate inštrukcie ako Vedúci tímu?

Prijímate inštrukcie priamo od Projektového manažéra? Môže váš priamy nadriadený pracovník zmeniť rozhodnutie PM? Na koho sa môžete obrátiť, ak Vás bude Projektový manažér nútiť do nesplniteľných úloh?

 

5. Kto vás platí?

Ste stále zamestnancom svojej organizácie alebo ste platený z projektu? Odkiaľ beriete prostriedky na platenie členov tímu? Odkiaľ beriete prostriedky na nákupy a komu ich vyúčtujete? Ako sledujete míňanie nákladov na výrobu a robíte predpoklady do budúcnosti.

 

6. Používate Plán tímu?

Na základe čoho pripravujete Plán tímu? Ako sledujete dodržiavanie Plánu tímu? Kto Vám schvaľuje plány? Môže sa Plán tímu zmeniť?

 

7. Čo viete o kvalite dodávaného produktu?

Ako zabezpečíte kvalitu dodávaného produktu? Viete kde zistíte požiadavky na kvalitu vyrábaného produktu? Ako meriate dosiahnutie kvalitatívnych požiadaviek? Kto vám potvrdí, že ste dosiahli plánovanú kvalitu? Kto vám schváli hotový produkt?

 

8. Ako reportuje o práci v tíme?

Viete, kedy a komu podávate správy? Viete, akú formu majú mať správy a ako sú zasielané? Viete, čo majú správy obsahovať? Viete, čo máte robiť, ak sa vyskytnú nepredvídateľné problémy?

 

9. Zaujímajú vás riziká pracovného balíka?

Ako sa dozviete o rizikách súvisiacich s tvorbou Pracovného balíka? Môžu riziká spôsobiť zlyhanie dodávky produktu? Ako sledujete riziká počas tvorby produktu? Viete podniknúť nejaké opatrenia na eliminovanie vplyvu rizík?

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac