Prince-2.sk - Dvojjazyčný manuál projektového riadenia PRINCE2
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyZáklady metódy projektového riadenia PRINCE2®

Stručný popis

Základy metódy projektového riadenia PRINCE2, The essence of the Project Management MethodDvojjazyčný manuál (učebnica, kniha) „Metodika projektového riadenia PRINCE2®“ bol vytvorený ako alternatíva oficiálnej učebnice APMG – „Managing Successful Projects with PRINCE2®. Manuál obsahuje všetky dôležité informácie z metodiky PRINCE2® prerozprávané jednoduchšou a zrozumiteľnejšou formou. Manuál je dvojjazyčný anglicko-slovenský, pričom na ľavej strane je pôvodná anglická verzia a na pravej strane je slovenský preklad. Čitateľ si takto môže nielen prehĺbiť svoje znalosti z oblasti projektového riadenia, ale zároveň sa zdokonalí v angličtine a anglickej projektovej terminológii.

Pre koho je určený

Manuál Základy projektového riadenia PRINCE2® je oficiálne schválený APMG ako študijný materiál na certifikované troj a štvordňové  školenia PRINCE2® Foundation a aj ako referenčná učebnica pre tých, ktorí neovládajú dobre anglicky a chcú realizovať školenie Practitioner.

Manuál je určený na používanie všetkým účastníkom projektu na akejkoľvek pozícii, ale aj všetkým, ktorí prichádzajú do styku s projektami (napríklad finanční pracovníci, personalisti, dodávatelia na rôznych úrovniach, manažment firmy, ale aj užívatelia výsledkov (produktov) projektu.

Kniha (učebnica) je takisto určená aj študentom projektového riadenia nielen na vysokých a stredných školách ekonomického zamerania, ale aj na školách technického zamerania, kde budú absolventi neskôr pracovať na projektoch alebo ich riadiť. Manuál je vhodný aj na zlepšenie jazykových znalostí a terminológie z oblasti projektového riadenia, pretože každá strana je zrkadlovo preložená z angličtiny do slovenčiny.

Autor

Autorom manuálu  „Metodika projektového riadenia PRINCE2®“ je Colin Bentley, ktorý je zároveň autorom niekoľkých kníh a výkladových textov k danej metodológii, ktoré sú vysoko uznávané. Colin má dlhoročné skúsenosti a vedomosti v oblasti projektového riadenia, ktoré využíva pri písaní kníh a manuálov o projektovom riadení a PRINCE2®. Od roku 1966 pracoval ako projektový manažér a riadil projekty rôznych veľkostí v rôznych krajinách. Od roku 1974 pracoval pre PRINCE2®, PRINCE a jeho predchodcu PROMPT II. Colin Bentley napísal počiatočné verzie manuálu pre PRINCE2® a bol pre OGC hlavným recenzentom a skúseným poradcom pre verziu 2009 manuálu PRINCE2®. Vyšlo mu viac než 20 kníh, stále pracuje ako školiteľ PRINCE2® kurzov a ako konzultant pre riadenie projektov pre firmy ako je Londýnska burza, Microsoft Europe, Tesco Stores, Commercial Union a BBC.

Obsah manuálu

 

Introduction

Úvod

An Overview of the Method

Prehľad o metóde

Business Case

Zdôvodnenie projektu

Organization

Organizácia

Plans

Plány

Quality

Kvalita

Progress

Progres

Risk

Riziká

Change

Zmena

Starting a Project

Predprojektová príprava

Initiating a Project

Iniciácia projektu

Controlling a Stage

Riadenie etapy

Managing Product Delivery

Riadenie dodávky produktu

Managing a stage boundary

Riadenie hraníc etapy

Closing a Project

Ukončenie projektu

Appendix A: Product Descriptions

Príloha A: Popisy produktov

Appendix B: Project Management Team roles

Príloha B: Roly projektového tímu

Appendix C: Product based planning

Príloha C: Produktovo orientované plánovanie

Appendix D: Quality Review

Príloha D: Posúdenie kvality

Appendix E: Meeting agendas

Príloha E: Program zasadaní

Appendix F: Dictionary

Príloha F: Slovník

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac