X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyManažérske školenia

ZMR Základné manažérske zručnosti

Školenie je určené pre absolventov vysokých škôl alebo mladých zamestnancov, ktorí nikdy nepracovali na manažérskych pozíciách, ale aj pre skúsených manažérov na získanie nových zručností a návykov.

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Pre koho je školenie určené

Školenie je určené pre absolventov vysokých škôl alebo mladých zamestnancov, ktorí nikdy nepracovali na manažérskych pozíciách, ale aj pre skúsených manažérov na získanie nových zručností a návykov, ktoré im umožnia byť ešte efektívnejší. Zo širokého množstva pozícií je školenie určené pre vedúcich pracovníkov, team lídrov, riaditeľov, majstrov a ľudí pripravujúcich sa prevziať tieto pozície.

Obsah

Toto školenie predstavuje ideálnu prípravu pre začínajúceho manažéra, ale aj na prehĺbenie vedomostí u skúsenejších manažérov. Nie je nijako sektorovo ohraničené a hodí sa pre každého pracovníka uchádzajúceho sa o prácu na manažérskych pozíciách.

Získaný certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Čo Vás naučíme?

Naučíme vás pochopiť základné manažérske kompetencie, vnútrofirmenú aj externú komunikáciu, prácu s podriadenými, motivačné techniky, riešenie konfliktov, prideľovanie a kontrolovanie práce a odmeňovanie pracovníkov. Dozviete sa, ako efektívne viesť porady, ako realizovať konštruktívnu kritiku, hodnotiť pracovný výkon a zamestnancov a akým spôsobom využívať efektívne pracovnú dobu.

Ktoré moduly obsahuje kurz

Definovanie manažéra – Profil manažéra

 • Základné kompetencie manažéra
 • Manažérske role
 • Definovanie pozícií manažéra
 • Princípy a štýl manažérskych prác
 • Etika manažéra

Komunikácia v práci manažéra

 • Druhy organizačnej komunikácie a formy jej využitia
 • Riadenie komunikačného procesu
 • Štruktúra informačných tokov, komunikačná sieť
 • Komunikačné zručnosti
 • Nástroje vnútrofiremnej komunikácie
 • E-mailová komunikácia
 • Komunikácia na rôznych úrovniach riadenia
 • Vedenie osobných rozhovorov
 • Win win stratégia
 • Riešenie konfliktov

Budovanie tímu

 • Prijímanie nového zamestnanca
 • Prístupy k prijímaniu nových ľudí
 • Príprava na prijatie nového človeka
 • Výberový rozhovor
 • Náplň práce
 • Adaptačný proces

Vedenie tímu

 • Rozdeľovanie pracovných úloh
 • Delegovanie v tíme, nastavenie spolupráce
 • kontrola pracovníkov
 • pochvala
 • konštruktívna kritika
 • vytýkací rozhovor
 • vedenie pracovníkov k zodpovednosti
 • výchova k samostatnosti
 • motivovanie podriadených
 • Ako viesť obchodný tím
 • Ako viesť výrobný tím

Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu

 • Systém hodnotenia zamestnancov a jeho význam
 • Metódy hodnotenia zamestnancov
 • Hodnotiace kritéria , druhy a formy hodnotenia
 • Hodnotiaci rozhovor
 • Základné výstupy z hodnotenia

Ako zvyšovať výkon pracovníkov

 • Typológia pracovníkov
 • Spôsoby vedenia rozvojovej komunikácie
 • Hodnotiaci rozvojový rozhovor
 • Kreativita a inšpirácia

Motivácia  odmeňovanie pracovníkov

 • Špecifiká osobnosti, typológia manažéra
 • Spôsoby motivácie cez ciele
 • Pravidlá podmieňovania a odmeňovania
 • Dôvody de motivácie

Vedenie porád a pracovných stretnutí

 • Obsah a forma porady
 • Agenda porady
 • Zápisy z porady
 • Frekvencia porád

Efektívny manažér - Time manažment

 • Organizovanie vlastného času
 • Zásady plánovanie
 • Stanovenie priorít
 • Roztriedenie aktivít
 • Rýchle rozhodovanie sa
 • Identifikácia a eliminácia „zlodejov času“
 • Využívanie časových dier   

 

Dĺžka trvania

12 dní (7 prezenčne, 5 dištančne)

Termíny

Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu ZMR Základné manažérske zručnosti je 590 € bez DPH (708 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac