X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyRiadenie projektov

Projektový manažment PRINCE2® nielen školíme, ale reálne projekty aj riadime. Projektový manažment využívame pri riadení vlastných projektov, ale riadime aj projekty pre tretie strany. Najbohatšie skúsenosti máme pri riadení  projektov z oblasti informačných technológií a stavebníctva. Príklady vlastných projektov sú napríklad:
www.demso.eu - systém pre Email marketing (rozosielanie a monitorovanie Emailov)
www.freecrm.eu - systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi
www.prince-2.sk - kompletný vzdelávaco-informačný portál

Z oblasti stavebných projektov máme najvýznamnejšie referencie pri riadení časti prác pri výstavbe novej budovy Bratislavského letiska.
V prípade riadenia projektov nie je až také dôležité, aby bol projektový manažér odborníkom v oblasti, ktorú riadi, avšak detailná znalosť problematiky a skúsenosti Projektového manažéra z riadenia podobných predchádzajúcich projektov môžu výrazne napomôcť k úspešnému dokončeniu projektu. (Napríklad  riaditeľ nemocnice vôbec nemusí byť lekár, ale skôr manažér, možno aj preto naše štátne zdravotníctvo takto  vyzerá).

Typy služieb

Manažment projektov metodikou PRINCE2®  môžeme zabezpečiť na rôznej úrovni. Buď len poskytnutím projektového manažéra, alebo poskytnutím celého projektového tímu. Je potrebné si uvedomiť, že v závislosti od špecifických okolností  sa náklady na riadenie projektu (projektový manažment) pohybujú zvyčajne na úrovni 5-10%. Aby bol projektový manažment efektívny, tak prostriedky vynaložené na riadenie projektu musia byť nižšie ako sú straty v prípade, že projekt nebude mať žiadne riadenie.

Kedy nás môžete potrebovať?

1. Pri príprave projektu

Mnohé projekty sú zle pripravované od samotného začiatku. Pracovník, ktorý projekty pripravuje je "príliš blízko" a jeho vnímanie môže byť poznačené okolitým súvislosťami. Zle pripravené projekty potom vyžadujú oveľa dlhšie obdobie na inicializáciu, projekty sú často menené, odsúva sa začiatok projektov alebo dokonca bývajú predčasne ukončené.

2. Obstarávanie dodávateľa projektu

Zvyčajne sa tu jedná o verejné obstarávanie štátnej správy, ale nemusí to byť podmienkou. Projekty sú často nesprávne definované, nie sú vhodne stanovené zodpovednosti, môže sa zabudnúť uviesť dôležité požiadavky a podobne. Takéto projekty potom často vedú k sťažnostiam účastníkov obstarávania, k neúmerne dlhému procesu pri uzatváraní zmluvy alebo dokonca k zrušeniu VO.

3. Počas realizácie projektu

Tu môžeme vystupovať v dvoch úlohách. Môžeme váš projekt riadiť alebo radiť Projektovému manažérovi, ako má riadiť projekt (prípadne ktorejkoľvek inej roli) alebo môžeme vystupovať v úlohe auditu projektu, pričom budeme kontrolovať, či je projekt správne riadený, či sa realizuje dohodnutá komunikácia, či sú správne vedené a predkladané dokumenty a či sú dodržiavané odsúhlasené tolerancie.

Nech nás angažujete v ktorejkoľvek časti projektu a na ktorúkoľvek úlohu, naším cieľom je ušetriť vám prostriedky alebo čas ďaleko prevyšujúci náklady, ktoré bude stáť naša služba.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac