X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyManažérske školenia

Riadenie ľudských zdrojov

Všeobecným cieľom riadenia ľudských zdrojov je, aby bola organizácia schopná pomocou zamestnancov plniť svoje ciele. Je to cieľ veľmi náročný, pretože pracovníci sú individuality, ktoré majú svoje potreby a očakávania. Prostredníctvom základných stratégií a procesov môžeme vniesť systém do tejto oblasti. Zámerom kurzu je zoznámenie sa s podstatou personálnych stratégií, personálnej politiky a personálnych činností, ktoré sa vykonávajú v organizácii.

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Osvojíte si vedomosti, ktoré zlepšia Váš prístup k zamestnancom:

 • personálne stratégie – tvorba,

 • analýza a zhodnotenie východiskového postavenia,

 • formulácia personálnej stratégie,

 • implementácia a hodnotenie personálnej stratégie,

 • personálna politika,

 • vytváranie a analýza pracovných miest,

 • personálnej plánovanie,

 • získavanie, výber a prijímanie pracovníkov,

 • hodnotenie pracovníkov,

 • rozmiestňovanie pracovníkov,

 • odmeňovanie,

 • vzdelávanie a rozvoj,

 • pracovné vzťahy,

 • starostlivosť o pracovníkov,

 • personálny informačný systém.

Pre koho je kurz určený:

 • Pre všetkých, ktorí potrebujú zvládnuť základy riadenia ľudských zdrojov. 

Rozsah kurzu: 

 • 4 hodiny.

Druh kurzu: individuálny 

Počet účastníkov: 1-2

Termín konania: podľa dohody

 

Študijné materiály

Prednáškové materiály s priestorom na poznámky.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Riadenie ľudských zdrojov je 190 € bez DPH (228 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac