X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® 7 - už je možné realizovať školenie aj certifikáciu

Firma INBOX SK je jednou z prvých na Slovenskú, ktorá získala autorizáciu na školenia PRINCE2 vo verzii 7. Uvedenie tejto verzie na trh sprevádza aj predstavenie úplne nových školiacich materiálov, ktoré poskytuje školiaca firma, ale ktoré sú aj v účte študentov.

Jazyk školenia PRINCE2® 7

Do konca februára bude PRINCE2 preložená do 6 svetových jazykov, na Slovensku je zatiaľ reálne realizovateľné školenie iba v angličtine. V tomto jazyku je vydaný aj školiaci manuál, realizuje sa samotný kurz. Na základe informácií od Peoplecert smer sa dozvedeli, že predklad školiacich materiálov aj certifikačnej skúšky do slovenčiny aj češtiny sa plánuje po ukončením prekladov do významných jazykov.

Peoplecert začal používať AI pri prekladových prácach (v minulosti trvalo realizovanie prekladu do cudzieho jazyka rok aj viac. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že možnosť realizovania certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation, prípadne Practitioner v slovenčine bude najskôr možné ku koncu roka 2024.

Aké metódy školenia sú k dispozícii?

Všetky naše školenia sa realizujú hybridnou formou, to znamená že časť študentov sa zúčastňuje kurzu prezenčne a školenie sa zároveň prenáša on-line. Prezenčné školenie sa najčastejšie realizuje v Bratislave, ale podľa záujmu príležitostne otvárame školenie aj v Košiciach prípadne iných mestách.

Cena certifikácie PRINCE2 vo verzii 7

Nakoľko sa v súčasnosti realizujú skúšky vo verzii 7, 6 aj 7, a naše náklady na realizovanie školenia a certifikácie sú rôzne, rozhodli sme sa uplatniť rovnakú sadzbu ako na certifikáciu vo verzii 6. Pre viac detailov si pozrite náš cenník.

Aké sú rozdiely v školení a certifikácii vo verzii 7

Školenie prebieha rovnako ako vo verzii 6. Školenie Foundation poskytuje základné znalosti pre zvládnutie záverečného testu, pričom každý účastník si ešte musí naštudovať problematiku doma.

Školenie Practitioner predstavuje nadstavbu a poskytuje ďalšie dôležité informácie pre zvládnutie záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa líši len na úrovni Practitioner, kde vo verzii 7 je potrebné odpovedať na minimálne 55% otázky z celkového počtu 70 otázok.

Čo sa zmenilo vo verzii 7 oproti verzii 6?

PRINCE2® 7 predstavuje úplne nový prístup. Niektoré oblasti zostali zachované (napr. princípy, procesy a témy - ktoré sa nazývajú praktikami) ale pribudli 3 dôležité aspekty a to je dôraz na ľudí (a interakcie medzi nimi), udržateľnosť z pohľadu prírody ale aj z pohľadu dodávok projektu a agilný prístup. PRINCE2 pripúšťa, že niektoré oblasti projektového riadenia budú využívať agilný prístup a preto metodika popisuje, ako je možné takúto symbiózu klasického a agilného riadenia realizovať.

 Musím sa veľa učiť, ak mám PRINCE2 certifikát vo verzii 5?

Takúto otázku dostávam často od svojich študentov. Moja odpoveď je áno. Jedna vec je mať certifikát a druhá vec je dôkladne poznať metodiku. Práve tu je ten paradox, čím lepšie poznáte PRINCE2, tým náročnejšia bude príprava na skúšku, lebo verzia 7 je v mnohých oblastiach veľmi odlišná. Preto je možno výhodou ak ste zabudli veľa detailov z PRINCE2 a všetko vám bude pripadať ako nové.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac