X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPrincípy PRINCE2®

Metodika definuje 7 princípov, ktoré všetky musia byť v projekte dodržané. Pokiaľ princípy nie sú dodržané, hovoríme o PINO projektoch (PRINCE2® in name only).

  1. Neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti – projekty musia mať dôvod prečo ich realizujeme na začiatku projektu, počas trvania projektu, ale aj na konci projektu. Pokiaľ v priebehu trvania projekt stratí  opodstatnenosť (napríklad vyvíjame špeciálnu aplikáciu, ale medzičasom príde konkurencia s lepšou aplikáciou), je potrebné projekt zastaviť alebo zmeniť.
  2. Učenie sa zo skúseností – pred nami mnoho organizácií realizovalo podobné projekty a nie vždy skončili podľa očakávania. Získajme skúsenosti z podobných projektov, vyhnime sa chybám, ktoré sa urobili pri iných projektoch a aplikujme pozitívne skúsenosti. Nedržme sa porekadla „človek sa učí na vlastných chybách...“, ale zoberme si k srdcu lepšie príslovie: „Len blázon sa učí na vlastných chybách, rozumný človek sa poučí na chybách iných...“.
  3. Definované roly a zodpovednosti – „kto tu tomu velí...“ bola typická otázka vojenského dôstojníka, keď videl vojakov flákať sa. Platí to aj pre projekty. Musí byť jasne definovaná projektová štruktúra, línie podriadenosti a reportovania a všetci účastníci musia prijať a odsúhlasiť svoje roly.
  4. Riadenie po etapách – poznáte tú otázku „ako sa dá zjesť slon??“ No predsa, že si ho rozkrájate na menšie časti. To isté platí aj o projektoch. Projekty musia byť rozdelené na menšie manažovateľné časti, pri ktorých si viem jednoducho skontrolovať, či dodržiavam plán alebo nie. Ak máte postaviť  10 poschodovú budovu za rok a 4 poschodia ste postavili za 3 mesiace, znamená to, že ste v pláne? Mysleli ste na to, že po postavení  hrubej stavby budovy budete musieť ťahať rozvody elektriny, vody, budovať priečky, montovať okná, fasádu, získať kolaudačné rozhodnutie.. Stále si myslíte, že ste v pláne?
  5. Riadenie s výnimkami (alebo riadenie s pridelenými toleranciami) – ak projektový manažér dostane presne určenú čiastku, ktorú má minúť a presný čas, dokedy má prácu dokončiť, v podstate stráca možnosť riadiť projekt. Prekročil rozpočet o 100€, lebo zdražel stavebný materiál, ale sa zdržal o jeden deň, lebo mal chrípkovú epidémiu v tíme? Znamená to, že musí žiadať o výnimku? Čakanie na schválenie výnimky naopak nespôsobí ďalšie zdržanie alebo zdraženie?  Alebo naopak, ušetril 1000€ a dokončil prácu o týždeň skôr, znamená to že neuspel? Pokiaľ nemá pridelené určité tolerancie od-do, v ktorých sa môže pohybovať bez toho, že by musel žiadať o schválenie nadriadenú autoritu, tak stráca schopnosť riadiť projekt a len doručuje žiadosti nadriadenému a čaká na ich schválenie.
  6. Zameranie sa na produkty – pri úvahách o riadení projektu PRINCE2® uprednostňuje zamerať sa najprv na produkty (dodávky projektu) a až potom na aktivity. Keď si staviate rodinný dom, tak v prvom rade vás bude zaujímať, aký bude veľký, koľko bude mať izieb... až potom sa začnete zaujímať ako sa bude stavať.
  7. Prispôsobenie riadenia prostrediu projektu – každý projekt je iný veľkosťou, druhom dodávky, prostredím... Je povinnosťou projektového manažéra, aby si riadenie projektu prispôsobil tak, aby ho mohol spoľahlivo (a zároveň bez prílišnej byrokracie) riadiť.

Viac detailov nájdete vo videoprednáške Princípy PRINCE2

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac