X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPrincípy PRINCE2®

Metodika definuje 7 princípov, ktoré všetky musia byť v projekte dodržané. Pokiaľ princípy nie sú dodržané, hovoríme o PINO projektoch (PRINCE2® in name only).

  1. Neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti – projekty musia mať dôvod prečo ich realizujeme na začiatku projektu, počas trvania projektu, ale aj na konci projektu. Pokiaľ v priebehu trvania projekt stratí  opodstatnenosť (napríklad vyvíjame špeciálnu aplikáciu, ale medzičasom príde konkurencia s lepšou aplikáciou), je potrebné projekt zastaviť alebo zmeniť.
  2. Učenie sa zo skúseností – pred nami mnoho organizácií realizovalo podobné projekty a nie vždy skončili podľa očakávania. Získajme skúsenosti z podobných projektov, vyhnime sa chybám, ktoré sa urobili pri iných projektoch a aplikujme pozitívne skúsenosti. Nedržme sa porekadla „človek sa učí na vlastných chybách...“, ale zoberme si k srdcu lepšie príslovie: „Len blázon sa učí na vlastných chybách, rozumný človek sa poučí na chybách iných...“.
  3. Definované roly a zodpovednosti – „kto tu tomu velí...“ bola typická otázka vojenského dôstojníka, keď videl vojakov flákať sa. Platí to aj pre projekty. Musí byť jasne definovaná projektová štruktúra, línie podriadenosti a reportovania a všetci účastníci musia prijať a odsúhlasiť svoje roly.
  4. Riadenie po etapách – poznáte tú otázku „ako sa dá zjesť slon??“ No predsa, že si ho rozkrájate na menšie časti. To isté platí aj o projektoch. Projekty musia byť rozdelené na menšie manažovateľné časti, pri ktorých si viem jednoducho skontrolovať, či dodržiavam plán alebo nie. Ak máte postaviť  10 poschodovú budovu za rok a 4 poschodia ste postavili za 3 mesiace, znamená to, že ste v pláne? Mysleli ste na to, že po postavení  hrubej stavby budovy budete musieť ťahať rozvody elektriny, vody, budovať priečky, montovať okná, fasádu, získať kolaudačné rozhodnutie.. Stále si myslíte, že ste v pláne?
  5. Riadenie s výnimkami (alebo riadenie s pridelenými toleranciami) – ak projektový manažér dostane presne určenú čiastku, ktorú má minúť a presný čas, dokedy má prácu dokončiť, v podstate stráca možnosť riadiť projekt. Prekročil rozpočet o 100€, lebo zdražel stavebný materiál, ale sa zdržal o jeden deň, lebo mal chrípkovú epidémiu v tíme? Znamená to, že musí žiadať o výnimku? Čakanie na schválenie výnimky naopak nespôsobí ďalšie zdržanie alebo zdraženie?  Alebo naopak, ušetril 1000€ a dokončil prácu o týždeň skôr, znamená to že neuspel? Pokiaľ nemá pridelené určité tolerancie od-do, v ktorých sa môže pohybovať bez toho, že by musel žiadať o schválenie nadriadenú autoritu, tak stráca schopnosť riadiť projekt a len doručuje žiadosti nadriadenému a čaká na ich schválenie.
  6. Zameranie sa na produkty – pri úvahách o riadení projektu PRINCE2® uprednostňuje zamerať sa najprv na produkty (dodávky projektu) a až potom na aktivity. Keď si staviate rodinný dom, tak v prvom rade vás bude zaujímať, aký bude veľký, koľko bude mať izieb... až potom sa začnete zaujímať ako sa bude stavať.
  7. Prispôsobenie riadenia prostrediu projektu – každý projekt je iný veľkosťou, druhom dodávky, prostredím... Je povinnosťou projektového manažéra, aby si riadenie projektu prispôsobil tak, aby ho mohol spoľahlivo (a zároveň bez prílišnej byrokracie) riadiť.

Viac detailov nájdete vo videoprednáške Princípy PRINCE2

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Konferencia "Projektový manažment 2024"

Fakulta manažmentu UK pripravuje konferenciu o nových trendoch v projektovom riadení, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 15:30 do 18:30, Miestnosť D2, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava. Vstup je bezplatný. Tu je leták ku konferencii.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac