X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyE-learning PRINCE2®

PRINCE2® je flexibilná metóda vhodná do všetkých druhov prostredia aj do všetkých oblastí riadenia projektov. Je preto samozrejmé, že metodika ponúka aj rôzne druhy školení a medzi nimi aj e-Learning a Exam Plus, ktorý predstavuje zrýchlenú a výhodnejšiu formu realizácie školenia a skúšky. Zároveň môžete elektronicky realizovať aj skúšku.

Ako to funguje?

Každý študent, ktorý si zakúpi eLearning školenie získava prístupové kódy do stránky, kde môže celé školenie absolvovať. Podmienkou je, že od zakúpenia školenia do realizovania záverečnej skúšky PRINCE2 Foundation alebo Practitioner nesmie uplynúť viac ako 12 mesiacov. Študenti sa môžu zúčastniť ktorejkoľvek skúšky PRINCE2 orgranizovanej fimou INBOX SK s r. o.. Podmienkou je, ža sa musí prihlásiť na skúšku minimálne 14 dní vopred.

Elektronické školenie PRINCE2 má rovnakú štruktúru ako prezenčné školenie, ale výklad školiteľa je nahrádzaný hovoreným slovom (audionahrávkou) v anglickom jazyku. Odprednáša sa celá metodika tak, ako tomu je pri štandardnej prezenčnej forme.

Na záver každej prednášky (kapitoly) je sada elektronických otázok, ktorých úlohou je preveriť znalosti študenta (účastníka eLearning kurzu) a posúdiť, či je pripravený na záverečnú skúšku.

Aké podklady dostávate?

 • prístupové kódy k školeniu cez Internet
 • manuál (učebnicu) - pre školenie na úrovni Foundation dostávate učebnicu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" - autor Colin Bentley, ku školenie Practitioner dostávate APMG manuál "Managing Successful Projects with PRINCE2"
 • telefonické alebo Emailové konzultácie (potrebné dokúpiť samostatne)

Výhody eLearning školenia:

 • na učenie máte podstatne viac času
 • môžete sa učiť kedykoľvek, sami si vyberáte dátum aj čas
 • sami sa rozhodnete, kedy budete robiť skúšku
 • školenie je lacnejšie, takže ušetríte
 • jednotlivé kapitoly si môžete ľubovoľne krát opakovať
 • získavate svoje hodnotenie priebežne

Nevýhody eLearning školenia

 • neprítomnosť školiteľa, chýba spätná vazba, ak niečomu študent nerozumie (možnosť zakúpenia telefonických konzultácií)
 • chýba pocit tlaku - ľudia prirodzene odsúvajú veci, pokiaľ majú dosť času
 • chýba interaktívne prostredie, diskusie v kolektíve
 • môže dôjsť k nesprávnemu pochopeniu a interpretácii metodiky

Druhy školení

Máme pripravený eLearning kurzy pre obidve úrovne vzdelania a teda APMG PRINCE2 Foundation aj Practitioner. Obidve úrovne je možné zakúpiť naraz alebo sa Practitioner môže zakúpiť kedykoľvek v budúcnosti. Pokiaľ chcete absolvovať len školenie PRINCE2 Practitioner, musíte mať už certifikát zo školenia PRINCE2 Foundation.

Skúška

Skúšku Foundation alebo Practitioner môžete ralizovať kedykoľvek do 12 mesiacov od zakúpenia školenia. Na prezenčnú skúšku je potrebné objednať sa minimálne 2 týždne vopred. V extrémnych prípadoch môžu záujemcovia urobiť jeden deň skúšku Foundation a ak ju úspešne zvládnu, môžu robiť aj skúšku Practitioner. Pokiaľ vám nevyhovuje ani jeden z našich oficiálnych termínov, môžeme vám za príplatok zorganizovať skúšku v ktorýkoľvek iný deň. Výsledok skúšky Foundation sa dozvedia študenti hneď, na výsledok skúšky Practitioner sa čaká niekoľko týždňov.

V súčasnosti je možné  skúšku PRINCE2 Foundation aj Practitioner elektronicky (on-line), teda s použitém počítača a pripojenia do Internetu (metódou Proctor). Táto možnosť je drahšia ako skúška za prítomnosti dohľadu (školiteľ, invigilator), je potrebné mať na počítači inštalovanú kameru a ak sa zistí, že účastník skúšky mohol dostávať nejaké inštrukcie od inej osoby, môže byť výsledok skúšky anulovaný bez náhrady škody.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac