Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyManažérske školenia

Asertivita

Asertívne jednajúci človek dokáže presne a jasne definovať, o čo mu ide, ako situáciu vidí, čo si o nej myslí a ako ju prežíva. Má pozitívny postoj k druhým ľuďom a primerané sebavedomie. Chová sa sebaisto, vie počúvať druhých a pristúpiť ku kompromisu. Je schopný zmeniť svoj názor pod tlakom argumentov. Nemá problém požiadať druhých o láskavosť alebo ju sám poskytnúť. Asertívne jednanie usiluje o nadhľad. Asertívny človek si nič nenahovára. Ak sa mu niečo nevydarí, neviní zo svojho neúspechu druhých a nepresviedča seba samého, že to bol vlastne úspech.

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Osvojíte si vedomosti a schopnosti, ktoré zlepšia Vašu komunikáciu s okolím:

 • práva asertivity,

 • proces vnútorných zmien,

 • reakcie tela,

 • vžité pravidlá a presvedčenia,

 • neverbálna komunikácia,

 • pravidlá verbálnej komunikácie,

 • konfliktné situácie,

 • zvládanie kritiky,

 • asertívne techniky,

 • postaviť sa strachu,

 • ako pracovať so sklamaním iných,

 • zmeny v živote,

 • asertívny život.

Pre koho je kurz určený:

 • Pre všetkých, ktorí chcú vystupovať sebaisto, komunikatívne a autenticky

Rozsah kurzu:

 • 4 hodiny.

Druh kurzu: individuálny 

Počet účastníkov: 1-2

Termín konania: podľa dohody

 

Študijné materiály

Prednáškové materiály s priestorom na poznámky.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Asertivita je 190 € bez DPH (228 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac