Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPMI

Príprava na cert. PMP®/CAPM®

Príprava na certifikáciu PMP®/CAPM®

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Tento workshop je 4 dňový rozdelený na dve stretnetia. Predstavuje ideálnu prípravu na úspešné zvládnutie certifikácie podľa štandardov PMI® - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Cieľovou skupinou sú účastníci, ktorí už nadobudli vedomosti predovšetkým z oblasti projektového riadenia a potrebovali by dodatočnú intenzívnu prípravu na certifikáciu PMI®.

Váš prínos

 • Efektívna príprava na certifikačné skúšky PMI
 • Objasnenie relevantných tém a metodík projektového riadenia podľa PMI
 • Profitujte z vedomostí a skúseností trénera certifikovaného podľa PMI®

Náš obsah

 • Vypracovanie a reflexia Knowledge Areas podľa PMI PMBOK® Guide
  • Prediskutovanie znalostí potrebných pre skúšku podľa PMBOK® Guide, 5th Edition
  • Simulácia certifikačnej skúšky
  • Objasnenie terminológie špecifickej pre skúšku
  • Reflexia poznatkov k procesným skupinám a okruhu vedomostí z PMBOK® Guide
 • Priebeh skúšky
  • Znázornenie modalít skúšky a jej priebeh
  • Tipy a triky pre individuálnu prípravu na skúšku

Cieľová skupina

Kandidáti na certifikáciu PMI® úroveň PMP® a CAPM®

Metodika a formy práce

Dôraz na prax je pre nás dôležitým stavebným kameňom pri vytváraní tréningu. Všetci naši tréneri pochádzajú z praxe a disponujú množstvom praktických rád a návrhov. Skupinové práce, cvičenia so skúsenosťami, práca na konkrétnych prípadoch, rozdeľovanie úloh, feedback a reflexia, diskusie v pléne príp. výmena skúseností v skupine, podporujú porozumenie a odskúšanie si sprostredkovaných obsahov.

On-line - simulácia skúšky zdarma

Všetci účastníci PMI - prípravného workshopu PMP/CAPM obdržia prístupové údaje k on-line skúškovému simulátoru X-AM. Takto sa môžete uvoľnene oboznámiť s otázkami a pripraviť na skúšku.

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Príprava na cert. PMP®/CAPM® je 1050 € bez DPH (1260 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Zvýšenie cien certifikácie PRINCE2®

Certifikačná autorita PRINCE2® Peoplecert pristúpila k radikálnej zmene v oblasti certifikácie a zvyšuje ceny na rok 2022 o viac ako 50% oproti roku 2021.
Okrem zvýšenia ceny certifikácie je potrebné uhradiť aj poplatky za realizovanie skúšky z domu. 


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac