X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyHistória

Metodológia riadenia projektov PRINCE2® pochádza z Veľkej Británie. Jej počiatky siahajú do 90-tych rokov minulého storočia. Bola odvodená od metodológie PROMPT a nazvaná PRINCE (Projects IN Controlled Environment). Pôvodná metodológia PRINCE bola orientovaná hlavne na riadenie projektov informačných technológií (vtedy práve IT projekty zažívali veľký boom). Neskôr v roku 1995 bola metodika úplne prepracovaná a získala názov PRINCE2®. Od tejto doby sa už nemení názov, len sa mení príslušná edícia. Súčasná edícia je z roku 2009 a predchádzala jej edícia z roku 2005.

Podnet k vypracovaniu metodológie PRINCE2® dala britská vláda, nakoľko veľmi často sa stávalo, že projekty realizované v štátnej správe boli neúspešné. Bolo to spôsobené hlavne častou migráciou zodpovedných pracovníkov (projektových manažérov), ktorí sa často striedali pri riadení projektov a skôr než pochopili, ako ich predchodca riadil projekt, boli preložení na iný post. Vypracovaním a zavedením metodológie PRINCE zvýšila britská štátna správa úspešnosť projektov natoľko, že sa touto metodikou začala inšpirovať aj súkromná sféra. Metodika riadenia projektov PRINCE2® sa stala najrozšírenejšou nielen v Európe, ale aj vo svete a v súčasnosti je evidovaných viac ako milión projektových manažérov, ktorí majú certifikát PRINCE2® Foundation alebo PRINCE2® Practitioner.
Vlastníkom autorských práv (copyright) bol OGC (Office of Government Commerce) a v súčastnosti je vlastníkom Cabinet Office. Certifikáty z tejto metodológie sú udeľované organizáciou APMG Association for Project Management Group).

V súčasnosti je táto metodika vyžadovaná nielen pri riadení projektov v komerčnej sfére, ale PRINCE2® je odporúčaná Európskou Komisiou ako jedna z metodológií projektového manažmentu  na riadenie projektov podporovaných z prostriedkov Európskej Únie. Túto stratégiu prevzala aj vláda Slovenskej republiky a nechala vypracovať metodické pokyny na uplatňovanie tejto metodiky v praxi. Požiadavka na riadenie projektov metodikou PRINCE2® sa čoraz častejšie objavuje vo verejnom obstarávaní v  štátnej správe a samospráve.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac