Prince-2.sk - Stručne o histórii metodiky PRINCE2
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyHistória

Metodológia riadenia projektov PRINCE2® pochádza z Veľkej Británie. Jej počiatky siahajú do 90-tych rokov minulého storočia. Bola odvodená od metodológie PROMPT a nazvaná PRINCE (Projects IN Controlled Environment). Pôvodná metodológia PRINCE bola orientovaná hlavne na riadenie projektov informačných technológií (vtedy práve IT projekty zažívali veľký boom). Neskôr v roku 1995 bola metodika úplne prepracovaná a získala názov PRINCE2®. Od tejto doby sa už nemení názov, len sa mení príslušná edícia. Súčasná edícia je z roku 2009 a predchádzala jej edícia z roku 2005.

Podnet k vypracovaniu metodológie PRINCE2® dala britská vláda, nakoľko veľmi často sa stávalo, že projekty realizované v štátnej správe boli neúspešné. Bolo to spôsobené hlavne častou migráciou zodpovedných pracovníkov (projektových manažérov), ktorí sa často striedali pri riadení projektov a skôr než pochopili, ako ich predchodca riadil projekt, boli preložení na iný post. Vypracovaním a zavedením metodológie PRINCE zvýšila britská štátna správa úspešnosť projektov natoľko, že sa touto metodikou začala inšpirovať aj súkromná sféra. Metodika riadenia projektov PRINCE2® sa stala najrozšírenejšou nielen v Európe, ale aj vo svete a v súčasnosti je evidovaných viac ako milión projektových manažérov, ktorí majú certifikát PRINCE2® Foundation alebo PRINCE2® Practitioner.
Vlastníkom autorských práv (copyright) bol OGC (Office of Government Commerce) a v súčastnosti je vlastníkom Cabinet Office. Certifikáty z tejto metodológie sú udeľované organizáciou APMG Association for Project Management Group).

V súčasnosti je táto metodika vyžadovaná nielen pri riadení projektov v komerčnej sfére, ale PRINCE2® je odporúčaná Európskou Komisiou ako jedna z metodológií projektového manažmentu  na riadenie projektov podporovaných z prostriedkov Európskej Únie. Túto stratégiu prevzala aj vláda Slovenskej republiky a nechala vypracovať metodické pokyny na uplatňovanie tejto metodiky v praxi. Požiadavka na riadenie projektov metodikou PRINCE2® sa čoraz častejšie objavuje vo verejnom obstarávaní v  štátnej správe a samospráve.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Zvýšenie cien certifikácie PRINCE2®

Certifikačná autorita PRINCE2® Peoplecert pristúpila k radikálnej zmene v oblasti certifikácie a zvyšuje ceny na rok 2022 o viac ako 50% oproti roku 2021.
Z tohto dôvodu sme boli aj my nútený pristúpiť k úprave cenníkov, ktoré sme nezvyšovali viac ako 4 roky.
Okrem zvýšenia ceny certifikácie je potrebné uhradiť aj poplatky za realizovanie skúšky z domu (už nebude možné realizovať skúšku so školiteľom) a ku každému kurzu bude nutné zakúpiť aj online anglickú učebnicu.

Tu sú predpokladané ceny školení PRINCE2 v roku 2022.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. Viac na www.prince2manual.sk

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac