X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyManaging successful projects with PRINCE2®

Stručný popis

APMG - Managing Successfull Project with PRINCE2 - školiaci manuál, učebniva na Foundation, PractitionerOficiálna učebnica-manuál pre školenia PRINCE2® Foundation a Practitioner – Managing Successful Projects with PRINCE2TM sa štandardne používa na všetky úrovne školenia PRINCE2®. Naposledy bola aktualizovaná v roku 2009, kedy sa aktualizovala celá metodika PRINCE2®. 
Učebnica (manuál) je v angličtine a môže sa používať na školenia PRINCE2® Foundation  (hoci pre školenia v slovenčine je lepšie použiť dvojjazyčný manuál „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®"). Pri školeniach na certifikát PRINCE2® Practitioner je táto učebnica nevyhnutná, pretože môže byť ako jediná použitá aj počas záverečného testu PRINCE2® (Open book exam). Navyše, aj testovacie otázky sú pripravované práve z tejto učebnice, takže otázky alebo odpovede môžu mať presne rovnakú citáciu ako informácie v učebnici.
Učebnica predstavuje základný referenčný text pre metodológiu a každý projektový manažér ju používa, keď riadi projekty. Poskytuje detailný výklad celej metodológie, praktické príklady, rady a odporúčania.

Pre koho je určená

V prvom rade je určená na certifikované školenia PRINCE2®  na všetkých úrovniach certifikácie. Nakoľko je kniha len v angličtine (bola vydaná vo viacerých jazykoch a vieme ju dodať na objednávku), vyžaduje sa, aby študenti ovládali angličtinu na slušnej úrovni. Učebnicu používajú aj všetci poradcovia a školitelia metodiky, aby ju mohli čo najlepšie aplikovať do praxe.
Učebnica je vhodná aj na štúdium projektového riadenia na vysokých školách hlavne pre odbory, ktoré sa venujú projektovému riadeniu.

Autor

Na oficiálnom manuáli PRINCE2 pracoval tím autorov pod vedením Andy Murray z firmy Outperform UK Ltd. Ostatní autori sú poprední projektoví manažéri z firiem ako Sun Microsystems, Fujitsu a podobne. Autor publikácie „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“, Colin Bentley, vystupoval ako hlavný posudzovateľ a mentor. Okrem nich na príprave knihy spolupracovali desiatky ďalších konzultantov a posudzovateľov.
Učebnica má 327 strán formátu A4 na kvalitnom kriedovom papieri.


Obsah manuálu je nasledovný:
1.    Introduction
2.    Principles
3.    Introduction to PRINCE2® themes
4.    Business Case
5.    Organization
6.    Quality
7.    Plans
8.    Risk
9.    Change
10.    Progress
11.    Introduction to processes
12.    Starting up a Project
13.    Directing a Project
14.    Initiating a Project
15.    Controlling a Stage
16.    Managing Product Delivery
17.    Managing a Stage Boundary
18.    Closing a Project
19.    Tailoring PRINCE2® to the project environment
Appendix A: Product Description outlines
Appendix B: Governance
Appendix C: Roles and responsibilities
Appendix D: Product-based planning example
Appendix E: Health check
Further information
Glossary
Index

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac