Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® E-learning

E-learning PRINCE2® Practitioner

Elektronické školenie a certifikát, e-learning PRINCE2 Practitioner

Certifikát

PRINCE2® Practitioner

Obsah

PRINCE2 Practitioner je druhým stupňom certifikácie PRINCE2. Pre jeho absolvovanie musíte už vlastniť certifikát PRINCE2 Foundation. Nezaláží pritom, či ste školenie PRINCE2 Foundation absolvovali v našej firme alebo kdekoľvek inde a takisto nezáleží, či ste certifikát Foundation získali pri prezenčnom školení alebo formou e-learningu.

Komplet e-learning školenia PRINCE2 obsahuje všetko, čo potrebujete. Je tam učebnica, školiace materiály, cvičné testy a podobne. Na registráciu, ale aj samotnú prácu so systémom musíte mať on-line pripojenie na e-learningový server. Odhadujeme, že na úspešné zvládnutie záverečnej skúšky PRINCE2® Foundation vám bude stačiť 30 hodín intenzívneho domáceho štúdia. Pokiaľ ste školenie PRINCE2 Foundation absolvovali už dávnejšie a vedomosti sa vám trochu vyparili z hlavy, k celkovému času na e-learningové štúdium si musíte pridať ešte niekoľko desiatok hodín na zopakovanie a oboznámenie sa s manuálom.

Celé e-learning školenie PRINCE2® je v anglickom jazyku, a preto je na jeho zvládnutie potrebná znalosť angličtiny na priemernej úrovni, pretože prednášky sa realizujú formou čítaného (audio) sprievodného textu.

Skúšku realizujete online z domu prostredníctvom kamery.

Ku školeniu  od nás dostávate:

1. Prístupové kódy do servera
2. Manuál "Managing Successfsful Projects with PRINCE2" zapožičiavame
3. Skúška a eCertifikát

Cena (bez DPH)

Cena kurzu E-learning PRINCE2® Practitioner je 690 € bez DPH (828 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac