X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyIT školenia

WEB PC grafika a Web design

Vytváranie grafických prvkov, editácia obrázkov, základy HTML a CSS a vytváranie kompletných web stránok.

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Obsah

Pre koho je školenie určené

Kurz tvorby webstránok je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí nemajú s tvorbou webov žiadne skúsenosti a chcú sa od základov naučiť dizajnovať webstránky.

Obsah

Na kurze sa naučíte: Úvod do problematiky tvorby www stránok, Práca so súbormi, Základné princípy značkovacieho jazyka HTML, Moderné princípy web stránok a príkazy jazyka HTML5, Photoshop základy, Základy a princípy jazyka CSS, CSS – práca s farbami a obrázkami, CSS štýly a grafika na web stránkach

Získaný certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Čo Vás naučíme?

Naučíme vás porozumieť počítačovej grafike, pochopíte ako sa vytvárajú web stránky, budete schopní editovať aj zložitejšie obrázky, vytvárať grafické komponenty web stránok, programovať webstránky prostredníctvom HTML a kaskádových štýlov CSS.

Po ukončení kurzu budete schopní vytvárať jednoduché webstránky a pracovať vo vývojových tímoch zaoberajúcich sa tvorbou webstránok a aplikácií.

Školenie je rozdelené do nasledovných modulov:

1. Úvod do problematiky tvorby www stránok

 • Čo je webová stránka?
 • HTTP, HTTPS, FTP - protokoly v praxi protokol na prenos HTML
 • Princíp tvorby webových stránok
 • História HTML 4.01, XHTML, HTML5, www a web server
 • Trendy vo výrobe webových stránok
 • Editory na tvorbu webových stránok - porovnanie
 • Práca s programom na tvorbu a editovanie stránok
 • Práca so súbormi
 • Základné prípony web stránok
 • Uloženie stránky, Otvorenie stránky

 2. Základné princípy značkovacieho jazyka HTML

 • Základné príkazy a vkladanie HTML kódu do stránky
 • Ako sa vytvára webová stránka, ako písať HTML príkazy
 • Obrázky - IMG
 • Zadávanie ciest k súborom
 • Hypertextové odkazy - A
 • Zoznam UL OL LI
 • Tabuľky TABLE TR TH TD
 • Rámce a iframe - IFRAME
 • Iné HTML tagy
 • HTML parametre, ktoré sa nepoužívajú
 • Moderné princípy web stránok a príkazy jazyka HTML5

3. Photoshop základy 1

 • rastrová a vektorová grafika
 • popis nástrojov a práca s panelmi, prezeranie obrázkov, otváranie a ukladanie súborov
 • zoomovanie, nástroj Lupa, panel Navigátor
 • nastavenie parametrov obrázku, dialóg veľkosť obrazu, veľkosť, rozlíšenie DPI, prevzorkovanie
 • Výber, prehľad nástrojov, farebný model RGB, nastavenie Správy farieb , úprava svetelného kontrastu
 • základy práce s vrstvami, panel Vrstvy, tvorba a prezeranie vrstiev,
 • vrstvy, prechodom, pridanie textu do vrstvy, zlúčenie vrstiev
 • import vektorovej grafiky do panelu Vrstvy, štýly vo vrstvách
 • nástroj Text a jeho nastavenia , aplikácia štýlu
 • import vektorovej grafiky do panelu Vrstvy
 • práca s textom, nástroj Text 

4. Photoshop základy 2

 • nástroj Pero, retušovanie fotografií, práca s nástrojom Razítko, Guma
 • nástroj rez, delenie grafiky na časti
 • kreslenie vektorových objektov a  vektorových čiar
 • vytvorenie orezovej masky
 • tvorba grafického návrhu webstránky, základné pravidlá navrhovania webstránok
 • základná schéma rozčlenenia webu
 • import rastrových obrázkov do orezových masiek
 • práca s textom, použitie efektov
 • export grafiky pre webstránky: optimalizácia grafického návrhu pre klienta, popis na montáž pre programátora,
 • optimalizácia rezov webu na montáž pre programátora – JPEG, GIF, PNG
 • tvorba grafiky tlačidiel v menu, vyhľadávanie – tvorba políčka a tlačidla
 • tvorba textúr a vzoriek a ich aplikácia
 • tvorba reklamného animovaného GIF bannera

 

5. Základy a princípy jazyka CSS,  práca s farbami a obrázkami

      CSS štýly a grafika na web stránkach:

 • história CSS jazyka a verzie CSS 1, 2 a CSS 3
 • Tvorba moderných webových stránok, využívanie CSS na zadávanie štýlu
  • oddelenie grafiky od textu
 • Ako CSS vkladáme do stránky?
  • priamy štýlopis - Nie je to veľmi dobré, ale keď musíš, tak musíš
  • STYLE v hlavičke súboru - Lepšie, ale predsa len ...
  • externý súbor - ideálne
  • merné jednotky - percentá, PX, EM a REM
  • vkladanie CSS štýlu
 • preberanie referenčnej CSS príručky
 • CSS selektory
 • textové efekty
 • Bližšie vysvetlenie jednotiek v CSS - px a %
 • Farby v CSS - pomenovaná farba, RGB model, hexakód
 • Zápis fontov v CSS , možnosti, ake nemám daný font
 • práca s pozadím - farba alebo obrázok
 • práca obrázkami na pozadí
 • práca so zarovnávaním
 • Vrátenie sa k HTML - delíme našu stránku na oddiely/škatule - DIV
 • Všetko je škatuľa - box model a vlastnosti veľkosti, odsadenia a obrysy objektov
 • Zarovnáme škatule vpravo a na stred?
 • nanášanie CSS jazyka priamo na elementy a atribút STYLE
 • Praktický príklad: Tvoríme svoju prvú hotovú webovú stránku
 • FTP a domény, publikujeme webovú stránku
 • na čo sa používajú obrázky, kedy sa používajú obrázky pozadia
 • rozdelenie grafických formátov
 • použite grafických formátov - na čo je ktorý formát vhodný
 • kde nájdem vhodnú grafiku? - fotobanky, platené/zadarmo, ikony
 • obrázky a legislatíva
 • Úprava rastrových obrázkov
 • Prečo je vektorová grafika budúcnosť webu?

Odborná diskusia s lektorom

 • Trendy vo vývoji HTML a CSS jazyka
 • responzívny webdesign a mobilné aplikácie, CSS grid
 • Aké webové stránky sa ľuďom páčia
 • Aký typ grafiky si zvoliť
 • Webhosting, ceny, služby, prieskum trhu
 • Domény, registrácia, možnosti
 • Diskusia s účastníkmi

Prezentácia domácich prác účastníkov školenia

Vyhodnotenie kurzu

Trvanie kurzu

Kurz trvá 12 dní, zvyčajne od pondelka do soboty. Kurz je veľmi intenzívny, okrem prezetnácie školiteľom zahŕňa aj realizáciu praktických úloh.

Minimálne požiadavky

 • vlastný laptop

Cena (bez DPH)

Cena kurzu WEB PC grafika a Web design je 749 € bez DPH (898.8 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac