X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázky10 dôvodov, prečo si zvoliť školenie PRINCE2® u nás

1
Sme moderní

Prispôsobujeme sa požiadavkám doby a pripravujeme školenia PRINCE2® prostredníctvom, diaľkového vzdelávania, e-Learningu, on-line videoprednášok, on-line testov a poskytovania veľkého množstva dokumentácie.

Prispôsobujeme sa požiadavkám doby a pripravujeme školenia prostredníctvom najmodernejších foriem, šetriacich čas študentov a náklady na vzdelávanie. Ponúkame široký výber možností, od diaľkového štúdia (poskytnutie podkladových materiálov v tlačenej verzii), cez e-Learning až po kompletnú sadu videoprednášok, online testovacie otázky s vyhodnotením. Elektronická dokumentácia je takisto omnoho lacnejšia a ekologickejšia. Navyše elektronické kurzy prinášajú so sebou aj možnosť vyhodnocovať vlastný pokrok a tým je možné podstatne skrátiť prípravu na certifikáciu.


2
Sme PRINCE2 profesionáli

Vlastníme certifikát PRINCE2 Professional, ktorý je najvyšším certifikátom v oblasti projektového riadenia PRINCE2 a dokladuje, že metodiku neovládame iba teoreticky, ale aj prakticky. Čím viac vieme, tým viac odovzdáme študentom.

Vlastníme certifikát PRINCE2 Professional, ktorý je najvyšším certifikátom v oblasti projektového riadenia PRINCE2 a dokladuje, že metodiku neovládame iba teoreticky, ale aj prakticky. Tento certifikát je zárukou vysokej profesionality nielen školení, ale aj ostatných poskytovaných služieb, hlavne poradenstva v oblasti projektového riadenia, realizovania auditov a konzultácií. Poradie certifikátov je nasledovné: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PRINCE2 Advanced Practitioner a PRINCE2 Professional.


3
Nie sme len akademici, ale používame riadenie PRINCE2 v praxi

Teoretické vedomosti overujeme v praxi, aby sme mohli ešte lepšie školiť a uvádzať príklady z reálnych projektov.

Študenti vždy ocenia viac, ak ich učí pedagóg, ktorý je priamo spojený s praxou a nielen akademik, ktorý má všetky svoje vedomosti z knižiek. Aby sme zabezpečili práve spojenie s praxou, rozhodli sme sa v našej firme realizovať aj developerské aktivity a zaoberáme sa vývojom počítačových aplikácií a programov. Skúsenosti získané pri riadení programov úspešne využívame ako príklady pri školení. Príklady developerských projektov sú: www.freecrm.eu, www.jaurobim.sk, www.evestnik.eu atď.


4
Garantujeme dobrú cenu

Nesnažíme sa prekonať konkurentov nižšou cenou, ale vysokou kvalitou. Ak vám konkurencia poskytne rovnakú kvalitu za lepšiu cenu, my vám ešte doplatíme 100€ a choďte ku konkurencii.

Nie je nič jednoduchšie, ako ponúknuť nižšiu cenu, keď ukážete cenovú ponuku konkurencie. Patrí to k nie veľmi čistým praktikám v podnikaní a častokrát to kupujúci aj prijme. Ale porovnáva sa naozaj tá istá kvalita? Každý vie, že zníženie ceny prináša aj zníženie kvality. A napriek tomu mnoho ľudí naletí na najnižšiu ponuku a nikdy sa nedozvedia, čo by získali, keby boli kúpili tovar alebo službu od pôvodného obchodníka. Čo teda dostanete od nás za dohodnutú cenu?

  1. Dlhoročné skúsenosti v oblasti školení. So školeniami vo všeobecnosti pracujeme od roku 1993 a naše skúsenosti sa odzrkadľujú vo vysokej kvalite podania, ale aj pochopenia prednášanej metodiky.
  2. Poskytujeme veľké množstvo podkladových materiálov ku štúdiu. Napríklad ku spojenému školeniu PRINCE2 Foundation a Practitioner poskytujeme ďalších takmer 500 farebných strán s prednáškovými materiálmi, poznámkami pre študentov, prípadovou štúdiou, štyrmi sadami testovacích otázok aj s vysvetlením správnych odpovedí, slovník pojmov, učebné pomôcky a samozrejme aj podporné materiály k samoštúdiu.
  3. Poskytujeme najvyššiu úroveň teoretických vedomostí. Získanie certifikátu PRINCE2 Professional bolo zložité a vyžadovalo stovky hodín štúdia, realizovania praktických projektov, analýz a podobne. Všetky tieto vedomosti Vám odovzdáme počas školenia.
  4. K samoštúdiu okrem tlačených materiálov poskytujeme aj veľké množstvo elektronickej dokumentácie, videoprednášky, kompletné sady elektronických testov.
  5. Školíme v priestranných učebniach s dostatkom priestoru (na školenie a skúšku PRINCE2 Practitioner by mal mať študent k dispozícii 1m2 pracovného stola, aby bola skúška platná). Poskytujeme občerstvenie a obedy (v okolí je niekoľko vhodných reštaurácií). V okolí našej budovy je vždy k dispozícii dostatok parkovacích miest.

Okrem toho, nesnažíme sa v každom prípade iba zarobiť. Poskytujeme veľké množstvo informácií úplne zadarmo, aby sme čo najviac záujemcov nadchli na používanie metodiky aj bez toho, že by museli platiť drahé školenie. Cenu školení znižujeme aj tým, že časť firmy sa venuje vývoju aplikácií a riadeniu IT projektov, takže administratívne náklady neznáša iba divízia školení. Takisto sa vzdávame časti obchodnej marže v prospech študentov. U nás nemusíte zdĺhavo handlovať za poskytnutie zľavy, jednoducho vám dávame dobrú cenu už v základnom cenníku.
Náš záväzok - dáme Vám 100€, ak Vám konkurencia poskytne rovnakú kvalitu školenia ako poskytujeme my za lepšiu cenu. Stačí byť lepší v piatich 5 horeuvedených bodoch. Tento záväzok nás neustále núti zlepšovať sa a radi to pre Vás robíme.


5
Zjednodušujeme prístup k vzdelaniu

Aby sme metodiku prispôsobili širokej verejnosti, zabezpečili sme vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2".

Na slovenskom knižnom trhu dosiaľ nebola žiadna učebnica projektového manažmentu PRINCE2 v slovenskom jazyku. Aj učebnice APMG v angličtine neboli bežne dostupné v kníhkupectvách a ak ste ich zohnali, stáli okolo 100 EUR. Rozhodli sme sa preto osloviť známeho britského autora publikácií projektového riadenia PRINCE2 Colina Bentley-ho a získali sme od neho autorské práva, preložili sme jeho učebnicu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" (The Essence of PRINCE2 Project Management Method) a vydali sme ju ako dvojjazyčnú anglicko-slovenskú (aj anglicko-českú). Učebnicu (manuál) sme poskytli na voľný predaj do kníhkupectiev.


6
Uľahčujeme vzdelávanie

Pripravili sme rozsiahly súbor videoprednášok uľahčujúcich prípravu na školenie, ale aj ako prehľad metodiky pre umiestnenie do Intranetu.

Pre uľahčenie vzdelávania sme pripravili sériu videoprednášok z celej metodiky PRINCE2. Videoškolenia boli pôvodne určené len ako podpora pre samoštúdium pri certifikačných školeniach. Rozsah videoprednášok však presiahol 4 hodiny, a preto sme sa rozhodli prednášky akreditovať na APMG a ponúkame ich ako samostatné necertifikčné vzdelávanie pre jednotlivcov alebo intranetové školenie všetkých zamestnancov pre veľké firmy. Videoprednášky sú poskytované spolu s rozsiahlou dokumentáciou (cca. 100 stránok) a množstvom testovacích otázok.


7
Profesionálny prístup školiteľov

Naši školitelia majú viac ako 20 ročné skúsenosti so školeniami a tématiku podávajú veľmi profesionálne.

Získanie akreditácie pre školiteľov PRINCE2 APMG je náročný proces. Preverujú sa nielen detailné znalosti z metodiky, ale aj schopnosti školiteľa. Nie každý certifikovaný školiteľ však dokáže podať metodiku tak, aby bola jednoducho pochopiteľná, aby zaujala všetkých študentov, vyvolala diskusiu a záujem. Školeniam sa venujeme od roku 1993 a dosiahli sme v tejto oblasti vysoký štandard. Svedčí o tom aj vysoký priemer, ktorý dosahujeme pri školeniach PRINCE2 Foundation, okolo 70% úspešných odpovedí. Okrem toho, používame štandardy našej materskej firmy z Veľkej Británie, ktoré zodpovedajú najprísnejším medzinárodným kritériám v oblasti školení.


8
Nepoužívame superlatívy

Myslíme si, že slovenský spotrebiteľ je dosť inteligentný na to, aby vedel posúdiť sám, či je niekto najlepší, najväčší. Nepodsúvame to na stránkach v každej druhej vete. V súčasnosti už takmer polovica našich účastníkov kurzov prichádza na odporúčanie bývalých úspešných študentov. To je najlepšia reklama.

O tom, ktorá je najlepšia školiaca inštitúcia rozhoduje verejnosť a samotná firma. Takisto o tom, ktorá firma je "najväčšia", by mal svedčiť počet školiteľov v zamestnaneckom pomere (nie len dohody s externými školiteľmi), počet vyškolených študentov za časové obdobie, počet zrealizovaných školení a podobne. Tieto informácie sú zvyčajne dôverné, a preto môže byť zavádzajúce vyhlásenie, že niekto je najväčší. A navyše, "byť najväčší ešte neznamená byť najlepší." Častokrát je to len otázka investovaných prostriedkov do reklamy.


9
Sme flexibilní

Potrebujete školenie realizovať vo vlastnej firme? V netradičnom čase? Potrebujete preberať vlastné projekty?

Svojim študentom dokážeme vyhovieť aj v špecifických požiadavkách tak, aby sa pri školení cítili čo najpohodlnejšie, aby im školenie vyhovovalo z časového hľadiska a aby problematiku čo najlepšie pochopili.
V čom sme teda flexibilní?

  1. Stanovenie termínov školenia - v individuálnych prípadoch môžeme začať školenie v ktorýkoľvek deň v týždni, ale aj cez víkend alebo môžeme školenie rozdeliť na niekoľko týždňov a školiť napríklad iba v stredu. Vieme školenie zorganizovať aj ako formu teambuildingu a podobne.
  2. Školenie vieme predĺžiť (zvyčajne na 4 dni), aby sme sa mohli metodike venovať podrobnejšie, alebo aj skrátiť (zvyčajne na 2 dni) zvyčajne v prípade, keď sme u študentov už realizovali iné školiace aktivity v minulosti.
  3. Flexibilne môžeme posúvať začiatok a koniec školenia samostatne pre každý školiaci deň v závislisti od požiadaviek študentov (Štandardne sa školenia realizujú od 9:00 do 17:00).
  4. Pri školeniach požívame ako príklady projekty z vlastnej praxe študentov. Podstatne sa tým zvyšuje pochopenie problematiky.

10
Máme bohaté medzinárodné skúsenosti a podporu

Myslíme si, že slovenský spotrebiteľ je dosť inteligentný na to, aby vedel posúdiť sám, či je niekto najlepší, najväčší. Nepodsúvame to na stránkach v každej druhej vete. V súčasnosti už takmer polovica našich účastníkov kurzov prichádza na odporúčanie bývalých úspešných študentov. To je najlepšia reklama.

V prípade akýchkoľvek špecifických požiadaviek sa môžeme oprieť o skúsenosti našej materskej firmy CUPE z Veľkej Británie. S odborníkmi môžeme konzultovať akýkoľvek problém, ale môžeme aj študovať archivovanú dokumentáciu a získať tak neoceniteľné skúsenosti z iných projektov. Materská firma nám poskytuje aj nástroje na riadenie projektov a expertízu. Môžeme takisto realizovať akékoľvek školenie APMG, ktoré má naša materská firma vo svojom portfóliu. Tento vzťah je zárukou pre našich klientov, že naše školenia budú dosahovať vysokú medzinárodnú úroveň a zároveň garantovať splnenie akýchkoľvek špecifických požiadaviek.

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac