X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyIT školenia

DevOps Foundations

3 dňové prezenčné školenie

Najbližšie termíny

Dátum Mesto Cena (bez DPH)
09.09-11.09.2024 Bratislava 1085 € kúpiť
11.11-13.11.2024 Bratislava 1085 € kúpiť

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Obsah

Kurz "DevOps Foundations" poskytuje základné znalosti a pochopenie praktík, nástrojov a kultúrnych aspektov, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu na DevOps. Cieľom tohto kurzu je naučiť účastníkov, ako integrovať rôzne tímy vývojárov a prevádzkových pracovníkov a ako aplikovať moderné nástroje na zlepšenie automatizácie a monitorovania na všetkých fázach vývoja softvéru.

Pre koho je kurz určený

 • Manažéri riadenia incidentov a zmien
 • Systémoví administrátori
 • DevOps inžinieri
 • Sieťoví špecialisti
 • Product Owneri
 • Špecialisti na inštalácie
 • Prevádzkoví manažéri
 • Manažéri
 • Architekti infraštruktúry a systémov
 • Testeri

 

Štruktúra kurzu a obsah sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa školenia, ale typicky by zahŕňali nasledujúce témy:

1. Úvod do DevOps

 • Definícia DevOps a jeho základné princípy.
 • Historický vývoj a dôvody vzniku DevOps.
 • Výhody DevOps prístupu.

2. Kultúrne aspekty DevOps

 • Dôležitosť kultúrnej zmeny v DevOps.
 • Praktiky na podporu spolupráce a komunikácie medzi vývojovými a prevádzkovými tímami.
 • Zlúčenie rolí a zodpovedností.

3. Praktiky a procesy

 • Agile, Lean a ITSM perspektívy v DevOps.
 • Continuous Integration (CI) a Continuous Delivery (CD).
 • Správa verzii, automatizácia testovania a integrácia bezpečnosti.

4. Nástroje DevOps

 • Prehľad najdôležitejších nástrojov používaných v DevOps (napr. Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, Git).
 • Automatizácia infraštruktúry a konfigurácie.
 • Monitorovanie a logovanie.

5. Meranie a zlepšovanie

 • Implementácia metrík a meraní pre sledovanie úspešnosti.
 • Postupy na zlepšenie nepretržitého vývoja a prevádzky.
 • Prípadové štúdie a analýzy úspešných DevOps transformácií.

6. Bezpečnosť a Compliance v DevOps

 • Zabezpečenie v DevOps, známe ako DevSecOps.
 • Praktiky a nástroje na začlenenie bezpečnosti do CI/CD pipeline.

7. Budúcnosť DevOps

 • Trendy a budúce smerovanie DevOps.
 • Vplyv DevOps na obchodné stratégie a inovácie.

8. Záverečné hodnotenie a certifikácia

 • Zhrnutie kľúčových poznatkov a diskusia.
 • Prípadové štúdie alebo skupinové projekty.
 • Pripravované certifikačné skúšky (ak sú súčasťou kurzu).

Tento kurz môže zahŕňať rôzne aktivity, ako sú prednášky, diskusie, laboratórne cvičenia a projektové práce, ktoré umožňujú účastníkom lepšie porozumieť a aplikovať DevOps princípy v praxi.

Trvanie kurzu - 3dni prezenčne

 
Pri rozdelení kurzu DASA DevOps Fundamentals na trojdňový formát je dôležité zabezpečiť, že každý deň je obsahovo vyvážený a poskytuje študentom postupné a hlboké pochopenie tém. Nasledujúci rozpis môže slúžiť ako základný rámec pre trojdňový kurz, s každým dňom zameraným na špecifické oblasti DevOps.

Deň 1: Základy a Budovanie Kontextu

Ráno

 • Úvod do kurzu: Prehľad kurzu, očakávania a ciele.
 • Predstavujeme DASA DevOps Fundamentals: História a základné princípy DASA, význam akreditácie.
 • Budovanie kontextu DevOps: Vysvetlenie, ako DevOps zapadá do súčasných IT procesov a ako môže transformovať IT služby.

Poobede

 • Kultúra DevOps: Dôležitosť kultúrneho aspektu v DevOps, stratégie na budovanie spolupráce medzi tímami.
 • Diskusia a prípadové štúdie: Interaktívne diskusie a analýza prípadových štúdií na pochopenie vplyvu kultúry na DevOps.

Deň 2: Procesy, Automatizácia a Lean

Ráno

 • Automatizácia: Zavedenie nástrojov a techník pre automatizáciu procesov vo vývoji softvéru a infraštruktúre.
 • Praktické cvičenia a demo: Demonštrácia použitia populárnych DevOps nástrojov ako Jenkins, Docker alebo Kubernetes.

Poobede

 • Lean: Aplikácia lean metodík v DevOps, zameranie na zlepšovanie efektívnosti a elimináciu plytvania.
 • Workshop: Workshop na tému implementácie lean techník v reálnych projektových scenároch.

Deň 3: Meranie, Zdieľanie a Príprava na Skúšku

Ráno

 • Meranie: Význam metrík a meraní v DevOps, ako meriť úspech DevOps iniciatív.
 • Praktické príklady na meranie výkonu: Diskusia o tom, ako nastaviť a interpretovať KPIs (Key Performance Indicators).

Poobede

 • Zdieľanie: Stratégie na zdieľanie znalostí a osvedčených postupov v rámci organizácie.
 • Usmernenie DASA a príprava na skúšku: Prehľad usmernení DASA, tipy a techniky na úspešné zvládnutie záverečnej skúšky.
 • Záverečné zhodnotenie a otázky: Revízia hlavných tém kurzu, riešenie nejasností a poskytnutie dodatočných zdrojov pre štúdium.

Takto štruktúrovaný kurz poskytuje postupné a komplexné zaobchádzanie s témami DevOps, pričom každý deň sa zameriava na konkrétne aspekty a zahŕňa teóriu, praktické cvičenia, a diskusie na upevnenie znalostí a schopností účastníkov.

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu DevOps Foundations je 1085 € bez DPH (1302 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Bezplatné školenia pre firmy až 150.000€

Národný úrad práce pripravil atraktívny projekt pre firmy v rámci ktorého môžu vyškoliť svojich zamestnancov v celkovej hodnote až 150.000€. Pre získanie tejto podpory je potrebné urobiť krátky projekt, ktorý za vás vypracujeme. Projekt musí byť hotový do konca augusta. 
Tu sú detaily k tomuto projektu.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac