X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyNáš tím

Ing. Branislav Gablas

„Keď chceš byť prvý, nestoj v rade... Vždy hľadám netradičné riešenie, som otvorený novým nápadom."

Vyštudoval technickú univerzitu odbor jadrová energetika na STU Bratislava a medzinárodné vzťahy Právnickej fakulte UK v Bratislave a IIAP v Paríži. Pracoval na Ministerstve zahraničných vecí, kde zabezpečoval riadenie programu PHARE. Od roku 1998 sa postupne stal zakladateľom niekoľkých IT firem. V súčasnej dobe je konateľom, vedúcim lektorom a konzultantom INBOX SK, s.r.o. - zameraným na projektové riadenie a vývoj SW aplikácií. Držiteľ certifikátu PRINCE2 Professional. Špecializácia na metodiku PRINCE2 - tréningy, certifikácie, využitie v praxi pri vývoji SW aplikácií. Okrem toho má najvyššie certifikáty aj z iných oblastí. Zo všetkých je treba spomenúť PMP, IPMA B, SMC, SDC, SPOC, Agile PM, Six Sigma Yellow Belt.
Okrem školení sa venuje aj publikovaniu v oblasto projektového riadenia a internetovému marketingu.

Linkedin:    www.linkedin.com/in/branislavgablas
Slovensky: www.linkedin.com/in/branogablas


David Roberts

MBA, BSC. (Hons)
DipM MIBC CMC

Poradenstvo a tréning: 30 rokov skúsenosti v portfóliu, programovom a projektovom manžmente (PPM) vedúci k transformačnej zmene, vedenie P3M3 auditov, zisťovanie vylepšení na ďalšiu úroveň, realizácia plánov na zlepšenie, inštalácia Project/Programme Office prostredia, prenos poznatkov, kampaň na nové produkty, rozvinuté nápady do kľučových PPM riešení.

Výkonný riaditeľ: práca vo vládnych oddeleniach s ministrami, civilnými zamestnancami a klinickými pracovníkmi ohľadne zdravotníckej politiky, s NATO a Britskou armádou v Nemecku, zdokonaľovanie zdravotníctva a zdravotnej služby vo Veľkej Británii.

Skúsenosti v odbore: Elektrotechnika, logistika, MOD, zdravotníctvo a farmácia.

Akademické skúsenosti: zopár seminárov na F/T University, TSO PPM Reviewer.


Toni Johnson

BA. (Hons)

Toni má viac než 30 rokov skúsenosti z práce v súkromnom sektore, štátnej správe a pre miestne samosprávy. Toni je univerzálna a nadšená profesionálka, ktorá je rýchlo schopná pochopiť kľúčové problémy a kultúru organizácie a integrovať do svojej práce.

Poskytla poradenstvo,podporu a koučovanie pre pracovníkov naprieč verejným aj súkromným sektorom a úspešne využíva metodiku PRINCE2 na spravovanie zložitých projektov.

Okrem toho, Toni je PRINCE2 & M_o_R vykonávateľ a akreditovaný lektor a má úspešne absolvované kurzy vo Veľkej Británii, Európe a po celom svete v oboch Foundation a Practitioner úrovniach.


John Vivian

PMP CEng CITP MIEE MBCS MAPM

John je projektový/programový manažér s viac než 30 rokmi skúseností v oblasti riadenia v oblasti špičkových technológií, časovo náročných projektoch. Pracoval s klientmi a partnermi na všetkých úrovniach, vrátane národných, federálnych a miestnych politikov a vládnych úradníkov.

John je veľmi zručný v riadení vývoja, predstavovania a zavádzania nových technológií. Minulé projekty zahŕňali vysokorýchlostné počítačové systémy, elektronické systémy v reálnom čase, počítačové siete a internet, satelitné snímky, systémy určovania polohy a geografické informačné systémy.

V súčasnej dobe trávi väčšinu svojho času poradenstvom a vzdelávaním projektových a programových manažérov.


Renata Proková

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako prekladateľka a tlmočníčka v Ústave školských informácií, neskôr ako redaktorka v technickom mesačníku. Po roku 1989 sa sústredila na realizáciu medzinárodných projektov PHARE a projektov podporených zo štrukturálnych fondov. Ako projektová manažérka pripravuje, realizuje a hodnotí projekty. Taktiež pripravuje a realizuje školenia o projektovom cykle, vrátane medzinárodne uznávaných školení PRINCE2 a PCM. Je držiteľkou certifikátu PRINCE2 Foundation a autorizovaným dozorom (invigilator) nad certifikačnými skúškami PRINCE2. Okrem toho naďalej pôsobí aj ako prekladateľka a tlmočníčka v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Má skúsenosti s riadením firmy a výborné komunikačné a riadiace schopnosti.


doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.

Vyštudoval Vysokú vojenskú technickú školu, pracoval v rezorte obrany, na vojenskej akadémii a na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Je hlavným autorom vysokoškolskej učebnice Projektový manažment. Je skúseným lektorom s pedagogickou praxou od roku 1990. Od roku 2007 podniká. Je partnerom Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR) a zakladateľom portálu www.projektoveriadenie.sk. V súčasnej dobe je konateľom, zmocnencom vedenia pre kvalitu a projektovým manažérom partnerskej spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. Je držiteľom medzinárodných certifikátov IPMA, PRINCE2 a ECo-C. Pracuje ako odborný garant a hlavný lektor akreditovaného štúdia Akadémie projektového manažmentu a kurzov IPMA.


Zuzana Trgalová

Vyštudovala Univerzitu Jana Amose Komenského Praha a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislava, odbor Andragogika. Pracovala ako kontrolórka a vedúca oddelenia príjmov a kontroly poistného vo Vojenskej zdravotnej poisťovni. Neskôr začala podnikať v oblasti účtovníctva. Od roku 2006 sa podieľala na vybudovaní najnavštevovanejšieho portálu www.education.sk s ponukou kurzov na Slovensku s integráciou databáz do personálnych softvérov. V súčasnosti sa zameriava na školenia mäkkých zručností.


Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Bezplatné školenia pre firmy až 150.000€

Národný úrad práce pripravil atraktívny projekt pre firmy v rámci ktorého môžu vyškoliť svojich zamestnancov v celkovej hodnote až 150.000€. Pre získanie tejto podpory je potrebné urobiť krátky projekt, ktorý za vás vypracujeme. Projekt musí byť hotový do konca augusta. 
Tu sú detaily k tomuto projektu.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac