X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyNáš tím

Ing. Branislav Gablas

„Keď chceš byť prvý, nestoj v rade... Vždy hľadám netradičné riešenie, som otvorený novým nápadom."

Vyštudoval technickú univerzitu odbor jadrová energetika na STU Bratislava a medzinárodné vzťahy Právnickej fakulte UK v Bratislave a IIAP v Paríži. Pracoval na Ministerstve zahraničných vecí, kde zabezpečoval riadenie programu PHARE. Od roku 1998 sa postupne stal zakladateľom niekoľkých IT firem. V súčasnej dobe je konateľom, vedúcim lektorom a konzultantom INBOX SK, s.r.o. - zameraným na projektové riadenie a vývoj SW aplikácií. Držiteľ certifikátu PRINCE2 Professional. Špecializácia na metodiku PRINCE2 - tréningy, certifikácie, využitie v praxi pri vývoji SW aplikácií. Okrem toho má najvyššie certifikáty aj z iných oblastí. Zo všetkých je treba spomenúť PMP, IPMA B, SMC, SDC, SPOC, Agile PM, Six Sigma Yellow Belt.
Okrem školení sa venuje aj publikovaniu v oblasto projektového riadenia a internetovému marketingu.

Linkedin:    www.linkedin.com/in/branislavgablas
Slovensky: www.linkedin.com/in/branogablas


David Roberts

MBA, BSC. (Hons)
DipM MIBC CMC

Poradenstvo a tréning: 30 rokov skúsenosti v portfóliu, programovom a projektovom manžmente (PPM) vedúci k transformačnej zmene, vedenie P3M3 auditov, zisťovanie vylepšení na ďalšiu úroveň, realizácia plánov na zlepšenie, inštalácia Project/Programme Office prostredia, prenos poznatkov, kampaň na nové produkty, rozvinuté nápady do kľučových PPM riešení.

Výkonný riaditeľ: práca vo vládnych oddeleniach s ministrami, civilnými zamestnancami a klinickými pracovníkmi ohľadne zdravotníckej politiky, s NATO a Britskou armádou v Nemecku, zdokonaľovanie zdravotníctva a zdravotnej služby vo Veľkej Británii.

Skúsenosti v odbore: Elektrotechnika, logistika, MOD, zdravotníctvo a farmácia.

Akademické skúsenosti: zopár seminárov na F/T University, TSO PPM Reviewer.


Toni Johnson

BA. (Hons)

Toni má viac než 30 rokov skúsenosti z práce v súkromnom sektore, štátnej správe a pre miestne samosprávy. Toni je univerzálna a nadšená profesionálka, ktorá je rýchlo schopná pochopiť kľúčové problémy a kultúru organizácie a integrovať do svojej práce.

Poskytla poradenstvo,podporu a koučovanie pre pracovníkov naprieč verejným aj súkromným sektorom a úspešne využíva metodiku PRINCE2 na spravovanie zložitých projektov.

Okrem toho, Toni je PRINCE2 & M_o_R vykonávateľ a akreditovaný lektor a má úspešne absolvované kurzy vo Veľkej Británii, Európe a po celom svete v oboch Foundation a Practitioner úrovniach.


John Vivian

PMP CEng CITP MIEE MBCS MAPM

John je projektový/programový manažér s viac než 30 rokmi skúseností v oblasti riadenia v oblasti špičkových technológií, časovo náročných projektoch. Pracoval s klientmi a partnermi na všetkých úrovniach, vrátane národných, federálnych a miestnych politikov a vládnych úradníkov.

John je veľmi zručný v riadení vývoja, predstavovania a zavádzania nových technológií. Minulé projekty zahŕňali vysokorýchlostné počítačové systémy, elektronické systémy v reálnom čase, počítačové siete a internet, satelitné snímky, systémy určovania polohy a geografické informačné systémy.

V súčasnej dobe trávi väčšinu svojho času poradenstvom a vzdelávaním projektových a programových manažérov.


Renata Proková

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako prekladateľka a tlmočníčka v Ústave školských informácií, neskôr ako redaktorka v technickom mesačníku. Po roku 1989 sa sústredila na realizáciu medzinárodných projektov PHARE a projektov podporených zo štrukturálnych fondov. Ako projektová manažérka pripravuje, realizuje a hodnotí projekty. Taktiež pripravuje a realizuje školenia o projektovom cykle, vrátane medzinárodne uznávaných školení PRINCE2 a PCM. Je držiteľkou certifikátu PRINCE2 Foundation a autorizovaným dozorom (invigilator) nad certifikačnými skúškami PRINCE2. Okrem toho naďalej pôsobí aj ako prekladateľka a tlmočníčka v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Má skúsenosti s riadením firmy a výborné komunikačné a riadiace schopnosti.


doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.

Vyštudoval Vysokú vojenskú technickú školu, pracoval v rezorte obrany, na vojenskej akadémii a na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Je hlavným autorom vysokoškolskej učebnice Projektový manažment. Je skúseným lektorom s pedagogickou praxou od roku 1990. Od roku 2007 podniká. Je partnerom Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR) a zakladateľom portálu www.projektoveriadenie.sk. V súčasnej dobe je konateľom, zmocnencom vedenia pre kvalitu a projektovým manažérom partnerskej spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. Je držiteľom medzinárodných certifikátov IPMA, PRINCE2 a ECo-C. Pracuje ako odborný garant a hlavný lektor akreditovaného štúdia Akadémie projektového manažmentu a kurzov IPMA.


Zuzana Trgalová

Vyštudovala Univerzitu Jana Amose Komenského Praha a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislava, odbor Andragogika. Pracovala ako kontrolórka a vedúca oddelenia príjmov a kontroly poistného vo Vojenskej zdravotnej poisťovni. Neskôr začala podnikať v oblasti účtovníctva. Od roku 2006 sa podieľala na vybudovaní najnavštevovanejšieho portálu www.education.sk s ponukou kurzov na Slovensku s integráciou databáz do personálnych softvérov. V súčasnosti sa zameriava na školenia mäkkých zručností.


Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac