X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProjektové riadenie

Pokročilé techniky projektového manažmentu

xx

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Obsah

Obsah

Opakovanie – cyklus riadenie, základné metódy a nástroje projektového manažmentu.

Vodopádový model a riadenie po etapách.

Agilné riadenie a jeho využitie v praxi.

Kombinované spôsoby riadenia, ich výhody a nevýhody.

Medzinárodné štandardy projektového manažmentu.

Merateľnosť projektových cieľov, kritické činitele úspechu (CSF) a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI).

Pokročilé techniky plánovania rozsahu.

Pokročilé techniky časového plánovania.

Pokročilé techniky plánovania zdrojov.

Riadenie rizík a príležitostí.

Podpora projektu a projektového tímu.

Vyhodnocovanie projektu, CSF a KPI.

Firemné štandardy.

Nastavenie plánu zavedenie do praxe.

 

Rozsah kurzu

Trvanie 2 + 2 dni (spolu 4 dni) alebo 32 hodín.

Prezenčne, dištančne, e-learning alebo kombinovane, podľa dohody so zákazníkom.

 

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Pokročilé techniky projektového manažmentu je 950 € bez DPH (1140 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac