X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProjektové riadenie

Pokročilé techniky projektového manažmentu

xx

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Obsah

Obsah

Opakovanie – cyklus riadenie, základné metódy a nástroje projektového manažmentu.

Vodopádový model a riadenie po etapách.

Agilné riadenie a jeho využitie v praxi.

Kombinované spôsoby riadenia, ich výhody a nevýhody.

Medzinárodné štandardy projektového manažmentu.

Merateľnosť projektových cieľov, kritické činitele úspechu (CSF) a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI).

Pokročilé techniky plánovania rozsahu.

Pokročilé techniky časového plánovania.

Pokročilé techniky plánovania zdrojov.

Riadenie rizík a príležitostí.

Podpora projektu a projektového tímu.

Vyhodnocovanie projektu, CSF a KPI.

Firemné štandardy.

Nastavenie plánu zavedenie do praxe.

 

Rozsah kurzu

Trvanie 2 + 2 dni (spolu 4 dni) alebo 32 hodín.

Prezenčne, dištančne, e-learning alebo kombinovane, podľa dohody so zákazníkom.

 

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Pokročilé techniky projektového manažmentu je 950 € bez DPH (1140 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac