Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® online

PRINCE2® Foundat. a Practitioner

Certifikované školenie PRINCE2® Foundation a Practitioner

Najbližšie termíny

Dátum Mesto Cena (bez DPH)
21.09-24.09.2020 Worldwide 1180 € kúpiť
19.10-22.10.2020 Worldwide 1180 € kúpiť
09.11-12.11.2020 Worldwide 1180 € kúpiť
07.12-10.12.2020 Worldwide 1180 € kúpiť

Certifikát

PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner

Obsah

PRINCE2® Foundation a Practitioner prostredníctvom webinára

Školeniam projektového riadenia prostredníctvom webinárov sa venujeme už niekoľko rokov. K webinárom poskytujeme najširšiu kolekciu on-line materiálov, ktoré zahŕňajú viac ako 4 hodiny videoprednášok, neobmedzené množstvo vzorových testov, kompletnú elektronickú učebnicu a iné.

Na školenie poskytujeme garanciu vrátenia peňazí, ak nebudete spokojní, celú sumu vám vrátime.

Pokiaľ chcete vedieť viac, radi Vám pošleme ukážku školenia a všetky materiály, ktoré poskytujeme ku školeniu.

Náš školiteľ je jediný v ČR a SR s certifikátom PRINCE2® Professional a zároveň pracoval v medzinárodnom tíme v oblasti výskumu projektového riadenia, za čo získal titul PhD. Napriek nespornej kvalite školenia a podpornýh materiálov webinárového školenia poskytovaného našou firmou, jeho cena je podstatne nižšia ako pri prezenčnom školení a ďalej poskytujeme výrazné zľavy.

Každé školenie je robené interakciou s účastníkmi školenia.

Dôležité upozornenie  - nepúšťame nahrávku, ale každé školenie sa realizuje naživo.

Pre koho je školenie určené

PRINCE2® Foundation je prvá úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Kurz je vhodný pro projektových manažérov, vedúcich a členov projektového tímu, dodávateľov a odberateľov projektov, spolupracujúce osoby, pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov, študentov projektového manažmentu.

Komukoľvek, kto sa chce pripraviť na medzinárodnú certifikáciu PRINCE2® a zároveň sa s touto metodikou chce zoznámiť pre vlastnú prax.

Výhodou je, že dané školenie nie je nijako sektorovo ohraničené. Projekty sa realizujú vo všetkých oblastiach hospodárstva, preto je táto kvalifikácia často vyžadovaná.

Dĺžka trvania

 

4 dní  online  + predkurzová príprava (samoštúdium). Školenie sa realizuje v čase, ktorý najlepšie vyhovuje našim študentom.

Certifikát

E - certifikáty sú zahrnuté v cene školenia

 • Medzinárodný certifikát PRINCE2® Foundation, certifikát má celoživotnú platnosť
 • Medzinárodný certifikát PRINCE2® Practitioner,  certifikát má platnosť 5 rokov

Obsah

Školenie PRINCE2® Foundation a Practitioner je realizovanie dvoch úrovní školenia v jednom cykle. Zvyčajne sa školenie začína v pondelok a končí sa v piatok, niekedy však realizujeme školenie Foundantion aj uprostred týždňa a Practitioner sa realizuje nasledujúci týždeň v pondelok a utorok. V prípade realizovania školenia ako vnútrofirmený (uzavretý) kurz je možná akákoľvek kombinácia dní vrátane víkendov alebo rozloženie školenia na viac týždňov.

Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2®. Postupnosť preberania metodiky je usporiadaná tak, aby jednotlivé časti do seba čo najlepšie zapadali. Cieľom je pochopenie metodiky PRINCE2®, príprava účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® a motivovanie účastníkov používanie získaných vedomostí v praxi.

Na školení PRINCE2® Practitioner budeme preberať jeden praktický príklad - simulačný skúšobný projektový scenár, na ktorom si ukážeme, ako správne porozumieť otázke, ako identifikovať kľúčové a silné slová a aké typy otázok sa môžu vyskytnúť na skúške. Dôležitým komponentom školenia je práca s manuálom, správne identifikovanie a rýchle nájdenie obsahu a pochopenie štruktúry obsahu.

 Čo Vás naučíme?

 • Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením
 • Sedem PRINCE2® tém – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu
 • Sedem PRINCE2® procesov – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu
 • Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2®  prostrediu projektu
 • Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi, princípmi a dokumentami

Cena kurzu obsahuje

V cene školenia ponúkame ako jediní na Slovensku   prístup do e-learningového prostredia na stránke www.prince-2.sk.  Nájdete tam  viac ako 4 hodiny videoprednášok rozdelených podľa oblastí metodiky PRINCE2®, množstvo doplnkovej dokumentácie a možnosť realizovať si on-line skúšobné testy na preverenie pochopenia metodiky. Všetky materiály k webinárovému školeniu poskytujeme on-line. Ku kurzu si môžete dokúpiť učebnice a šanon s prednáškami a testovacími otázkami.

   Predkurzová príprava

 • sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami na úroveň Foundation, ktoré pomôžu kurz zvládnuť a kvalitne sa naň pripraviť
 • dvojjazyčná anglicko – slovenská učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® si môžete zakúpiť
 • Managing Successful Projects with PRINCE2® zapožičiavame, ale môžete si ju aj zakúpiť.
 • mapa procesov A3
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2®
 • krátky výkladový slovník

  Školiace materiály

 • farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov
 • prípadová štúdia s otázkami ku každej preberanej Téme a vysvetleniami správnych odpovedí
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok pre úroveň PRINCE2® Foundation s vysvetlením odpovedí
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok pre úroveň PRINCE2® Practitioner s vysvetlením odpovedí

   Prístup do e-learningu

 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 • zobrazenie všeobecných videí a príkladov z metodiky projektového riadenia
 • zobrazenie skrátených verzií kompletnej metodiky projektového riadenia
 • zobrazenie kompletných prednášok z metodiky
 • generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2®
 • zobrazenie Manažérskych dokumentov v PDF
 • zobrazenie manažérskych dokumentov vo formáte WORD, Excel
 • zobrazenie kompletnej dokumentácie k metodike

Záverečné certifikačné skúšky

Skúšky môžete realizovať u nás, alebo online z domu.

V cene je realizácia skúšky v našich priestoroch. Príplatok za online skúšku PRINCE2 Foundation je 30 EUR, za online skúšku PRINCE2 Practitioner je príplatok 50 EUR.

PRINCE2® Foundation

 • 75 otázok
 • Všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností
 • 50% správnych odpovedí
 • Dĺžka skúšky 60 minút
 • Jazyk skúšky slovenčina
 • V prípade, ak chcete jazyk skúšky angličina, na získnie certifikátu je potrebné dosihnuť 55% správnych odpovedí zo 60 otázok.

 PRINCE2® Practitioner

 •  80 otázok, viaceré typy testovacích otázok
 •  55% správnych odpovedí
 •  dĺžka skúšky 190 minút
 •  jazyk skúšky čeština
 •  skúška typu Open book - pri skúške je možné používať manuál

Vnútrofiremné školenia

Okrem otvorených webinárových školení  je možné uskutočniť vnútrofiremné on line webinárové školenie šité na mieru, kde sa môže aj samotná prednášaná látka prispôsobiť individuálnym požiadavkám objednávateľa a ako príklady sa využívajú projekty, ktoré študenti dobre poznajú. Termíny vnútrofiremných školení môžeme dohodnúť individuálne.

Školiteľ

Hlavným školiteľom je Ing. Branislav Gablas PhD. Školiteľ má 11 ročnú prax školení PRINCE2®  a dosiahnuté najvyššie možné vzdelanie PRINCE2®  Professional. Je projektovým manažérom viacerých projektov. Branislav Gablas zároveň pôsobí ako pedagóg na vysokej škole a metodiku projektového riadenia prednáša aj v zahraničí.

Ing. Branislav Gablas PhD.

 •         PRINCE2® Professional
 •         PMP, IPMA B
 •         PRINCE2®  Agile
 •         Scrum, PMI-ACP
 •         Agile Project Management a ďalšie

Linkedin: www.linkedin.com/in/branislavgablas
Slovensky: www.linkedin.com/in/branogablas

Garancie

Garancia kvality

Ak si u nás zakúpite kurz a počas prvého dňa školenia nebudete spokojný s našou kvalitou, vrátime vám celú zaplatenú cenu kurzu. Elektronické verzie dokumentov vám zostávajú. Robíme všetko preto, aby naši účastníci v cene získali nielen certifikáty, ale aj dlhodobé vedomosti. Investujeme nemálo prostriedkov a času do sebavzdelávania a rozvoja našej školiacej agentúry. V cene školenia sa snažíme poskytnúť najvyšší štandard.

Garancia získania certifikátu

Garantujeme vám 100% absolvovanie testu PRINCE2 Foundation. Úspešnosť na skúškach máme veľmi vysokú. Ak sa budete aktívne zúčastňovať webinárového školenia a odpovedať na otázky školiteľa no ak počas skúšky nebudete mať svoj deň a nezískate 50% správnych odpovedí, skúšku si u nás môžete kedykoľvek zopakovať. Ponúkame Vám možnosť zopakovať si celý trojdňový kurz zdarma. Hradíte si iba certifikačný test.

Garancia dobrej ceny a najvyššej kvality

Nie je nič jednoduchšie, ako ponúknuť nižšiu cenu, keď ukážete cenovú ponuku konkurencie. Patrí to k nie veľmi čistým praktikám v podnikaní. My vám ponúkame dobrú cenu od začiatku. Okrem toho, keď sa zúčastníte prvého dňa školenia a nebude vám náš prístup vyhovovať, kľudne nám to povedzte a vrátime vám plnú sumu. Náš ďalší záväzok - dáme Vám 100 €, ak Vám konkurencia poskytne rovnakú alebo vyššiu kvalitu školenia ako poskytujeme my za lepšiu cenu. Stačí byť lepší ako my v 5 nasledovných oblastiach:

 1.       Materiály

Ako jediný na Slovensku ponúkame v cene kurzu nami vydanú dvojjazyčnú anglicko-slovenskú knihu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“

 1.       Videoškolenia

Ako jediný na Slovensku máme spracovanú metodiku PRINCE2® vo forme videí trvajúcich viac ako 4 hodiny v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre účastníkov našich kurzov je prístup k videám ZDARMA

 1.       E-learning

Stránka www.prince-2.sk je vzdelávací portál, kde okrem videí nájdete prístup k testovacím otázkam, podporným materiálom. Účastníci si môžu vygenerovať neobmedzený počet vzorových otázok podobných certifikačnej skúške PRINCE2.

 1.       Skúsenosti

Náš školiteľ má najvyšší certifikát PRINCE2 Professional, okrem toho mnoho ďalších certifikátov. Získal titul PhD za ekonómiu v oblasti výskumu nových metód projektového riadenia. Všetky tieto vedomosti Vám odovzdáme počas školenia.

 1.       Skúsenosti s webinárovými školeniami

Máme viac ako 4 ročné  skúsenosti s realizovaním desiatok webinárových školení, ktoré vieme preukázať. Máme všetku potrebnú technológiu a SW.

Tento záväzok nás neustále núti zlepšovať sa a radi to pre vás robíme. Ak má konkurencia nižšiu cenu, skúste porovnať porovnateľné, aby ste boli spokojní aj s priebehom školenia a dostali ste za svoje peniaze skutočnú hodnotu.

Referencie

S webinárovými školeniami máme niekoľkoročné skúsenosti.

Referencie na naše školenia nájdete na nasledovných linkách:

https://q9.sk/p2

https://q9.sk/p2ke

Cena (bez DPH)

Cena kurzu PRINCE2® Foundat. a Practitioner je 1180 € bez DPH (1416 € s DPH).

 

Vyberte si z našej širokej ponuky školení. Pre zjednodušenie sme pripravili porovnávaciu tabuľku, v ktorej nájdete zoznam kurzov PRINCE2® a čo jednotlivé kurzy obsahujú. Z tabuľky sa viete prekliknúť aj priamo na detaily jednotlivých kurzov.

  Školenie Videoškolenie E-learning Kniha* Manuál** Skúška F Skúška P Cena bez DPH
PRINCE2® Foundation
štandardný 3 dni             850 €
víkendový 2 dni             695 €
webinár 3 dni online             590 €
E-learning               390 €
PRINCE2® Practitioner
štandardný 2 dni             850 €
webinár 2 dni online             590 €
PRINCE2® Foundation + Practitioner
štandardný 5 dní             1490 €
konverzia 5 dní             1290 €
webinár 5 dní online             1180 €
 
1-dňový seminár 1 deň             250 €
ochutnávka 0.5 dňa             0 €

*  Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®
** Managing successful projects with PRINCE2®

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac