X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyManažérske školenia

Emocionálna inteligencia

Emócie sú z evolučného hľadiska veľmi staré a ich spracúvanie prebieha bez slov. Tým by sa dalo vysvetliť, prečo majú emócie väčšiu silu ako logika. Pri konfrontácii s rôznymi udalosťami prežívame emócie a reagujeme na ne bez rozmýšľania o tom, či je to vhodná emócia na dané okolnosti alebo či je reakcia primeraná. Výhodou je, že zručnosti na zvládanie emócií si môžeme osvojiť. Prostredníctvom emocionálnej inteligencie sme schopní činiť lepšie rozhodnutia v danej chvíli a mať efektívnejšiu kontrolu nad sebou samým.

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Osvojíte si schopnosti, ktoré zlepšia Vaše emočné reakcie:

 • spoznanie seba samého,

 • zvládanie emocionálnych výlevov,

 • držanie emócií pod kontrolou,

 • prijatie emócií,

 • sebakontrola,

 • sebaprijatie,

 • sebamotivácia,

 • chápanie ostatných – empatia,

 • medziľudské vzťahy,

 • počúvanie,

 • umenie kritiky.

Pre koho je kurz určený:

 • Pre všetkých, ktorí potrebujú zvládnuť búrlivý vnútorný emocionálny život a chcú mať príjemné medziľudské vzťahy. 

Rozsah kurzu: 

 • 4 hodiny.

Druh kurzu: individuálny 

Počet účastníkov: 1-2

Termín konania: podľa dohody

 

Študijné materiály

Prednáškové materiály s priestorom na poznámky.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Emocionálna inteligencia je 190 € bez DPH (228 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac