X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPríspevok pre firmy 150.000€

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka možnosť získať finančný príspevok od štátu na vzdelávanie zamestnancov vašej firmy. Cieľom je podporiť ich odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu.

Finančných prostriedkov je obmedzené množstvo a čas na realizáciu školení je relatívne krátky, preto Vám odporúčame neváhať s rozhodnutím. Je to jedinečná možnosť vyškoliť si zamestnancov bez nákladov pre vašu firmu.

Uvádzame dôležité informácie:

 • Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku v rámci projektu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona o službách zamestnanosti – právnická osoba.
 • Na vzdelávanie vašich zamestnancov môžete získať do 150 000 EUR.
 • Zamestnávateľ môže pre svojich zamestnancov realizovať aj viaceré druhy vzdelávania.
 • Žiadosť sa musí podať čo najrýchlejšie, ale najneskôr do konca augusta 2024, aby sa školenie stihlo zrealizovať do 15.10.2024.
 • Vzdelávanie sa musí realizovať prezenčne a môže sa realizovať dodávateľsky.
 • Na konci vzdelávania zamestnanec dostane doklad o úspešnom ukončení vzdelávania.
 • Oprávnený zamestnanec musí byť v pracovnom pomere vo vašej firme.
 • Vyškoleného zamestnanca musí zamestnávateľ zamestnávať po dobu najmenej  po dobu 3 kalendárnych mesiacov.
 • Financovanie oprávnených aktivít sa uskutočňuje formou refundácie uhradených nákladov.
 • V rámci projektu sa prepláca 100% schválených oprávnených nákladov, v prípade zamestnávania znevýhodnených zamestnancov alebo zamestnancov so zdravotným postihnutím sa preplatí 50% v zmysle SA.112963 Schémy štátnej pomoci.
 • Strop pri poskytnutí minimálnej štátnej pomoci (de minimis) sa od 1. januára 2024 zvýšil na 300.000 eur pre jediný podnik za obdobie troch rokov.

Čo pre vás môžeme urobiť:

 • Pripravíme celú žiadosť aj s prílohami, ktorú len podpíšete a podáte.
 • Vyškolíme vašich zamestnancov

Čo od vás potrebujeme:

 • Zavolajte nám, vysvetlíme vám detaily
 • Vyberiete si z ponuky školení
 • Pošlete nám zoznam zamestnancov
 • Podpíšete viaceré vyhlásenia a potvrdenia na predpísaných tlačivách

Harmonogram:

 • Príprava žiadosti z našej strany - 1 týždeň (osnova projektu - dôvody a ciele vzdelávania, obsahové zameranie, popis kurzov, popis nadobudnutých zručností, harmonogram vzdelávania, kalkulácia rozpočtu, cenový prieskum trhu) 
 • Príprava žiadosti z vašej strany 1 - 2 týždne (výber zamestnancov, analýzy ich potrieb, výber kurzov, vyplnenie základných tlačív, podpisy štatutárov, odnesenie žiadostí na príslušný úrad)
 • Schvaľovanie žiadostí - 30 dní
 • Podanie žiadosti najneskôr do 31.8.2024
 • Realizácia školení maximálne do 15.10.2024.

V prípade, že začneme pracovať na žiadosti začiatkom júla, odovzdajú sa vyplnené a podpísané dokumenty v polovici júla, schvaľovací proces bude ukončený najskôr o mesiac a realizácia začne v čase letných dovoleniek. Upozorňujeme, že už teraz máme september na 50% obsadený. Na celý projekt je málo času. V prípade záujmu o čerpanie prostriedkov na kurzy odporúčame ozvať sa nám čím skôr.


 Môžete si vybrať z nasledovnej ponuky školení:

 • PRINCE2 Foundation  - 2 alebo 3 dňové školenie metodiky projektového riadenia. Skúška v slovenčine do 30.6.2024. Od 1.7.2024 školenia a skúšky iba v angličtine.
 • PRINCE2 Practitioner  - 1 dňové školenie. Na školení sa učí použitie metodiky PRINCE2 Foundation v praxi na prípadovej štúdii. Skúška v češtine do 30.6.2024. Od 1.7.2024 školenia a skúšky iba v angličtine.
 • PRINCE2 Foundation verzia 7  skúška v angličtine.
 • PRINCE2 Practitioner verzia 7  skúška v angličtine. 
 • Scrum Master Certified - 2 dňové prezenčné školenie v slovenčine. Školenie sa realizuje  formou simulácie skutočného projektu a študenti si budú môcť vyskúšať rôzne Scrum roly. Možnosť certifikácie v angličtine.
 • ITIL v4 Foundation - 3 dňové školenie v angličtine. ITIL je rámec osvedčených postupov a odporúčaní pre riadenie IT operácií a služieb organizácie. Je to proces navrhovania, poskytovania, riadenia a zlepšovania IT služieb, ktoré organizácia poskytuje svojim koncovým používateľom.
 • ITIL Create, Deliver and Support - 3 dňové školenie v angličtine.Modul ITIL 4 „Create, Deliver and Support“ vás naučí, ako navrhovať, spravovať a optimalizovať IT služby. Dozviete sa o vytváraní efektívnych tokov hodnôt služieb, riadení práce prostredníctvom digitálnej transformácie, integrácii systémov a používaní technológií, ako je automatizácia a agilné metódy. Je to skvelé pre IT ľudí, ktorí sa podieľajú na vývoji a poskytovaní IT služieb.
 • ITIL Digital and IT  Strategy - 3 dňové školenie v angličtine. Modul ITIL "Digital and IT Strategy" vás oboznámi so zosúladením IT a biznis stratégií so zameraním na digitálnu transformáciu a ako dosiahnuť firemný úspech prostredníctvom technológie. Zahŕňa všetko od strategického plánovania, riadenia rizík až po inovácie a prispôsobenie sa novým technologickým trendom. Ideálne pre lídrov, ktorí chcú spojiť technológie s obchodnými cieľmi.
 • ITIL Direct, plan and improve - 3 dňové školenie v angličtine. Modul ITIL „Direct, Plan and Improve“ poskytuje návod na riadenie a zdokonaľovanie správy služieb v rámci organizácie. Kladie dôraz na riadenie IT, riadenie rizík, kontrolu, neustále zlepšovanie a efektívnu komunikáciu pri zosúlaďovaní IT praktík so strategickými biznis cieľmi. Vhodné pre lídrov, ktorí chcú zvýšiť organizačnú agilitu a odolnosť.
 • DevOps Foundation -  je zamerané na spojenie vývoja a operácií (DevOps) s cieľom zlepšiť rýchlosť a kvalitu dodávky softvéru. Študenti sa učia integrovať procesy vývoja a správy IT infraštruktúry, automatizovať nasadzovanie softvéru a optimalizovať komunikáciu medzi vývojármi a operačným tímom.
 • Jira + Confluence – školenie pre používateľov aj pre administrátorov serverov. Základy vytvárania projektov, sledovania dodávok a reportovania.
 • NIS2 - Smernica (EÚ) 2022/2555,  ktorej cieľom je zvýšiť kybernetickú bezpečnosť vo všetkých členských štátoch. Zásady tejto smernice musia byť implementované aj do bezpečnosti informačných systémov v SR.
 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Bezplatné školenia pre firmy až 150.000€

Národný úrad práce pripravil atraktívny projekt pre firmy v rámci ktorého môžu vyškoliť svojich zamestnancov v celkovej hodnote až 150.000€. Pre získanie tejto podpory je potrebné urobiť krátky projekt, ktorý za vás vypracujeme. Projekt musí byť hotový do konca augusta. 
Tu sú detaily k tomuto projektu.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac