X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® online

On-line PRINCE2® Foundation

Realizovanie školenia a certifikácie online prostredníctvom Webinára

Najbližšie termíny

Dátum Mesto Cena (bez DPH)
11.12-12.12.2023 Worldwide 899 € kúpiť
15.01-17.01.2024 Worldwide 899 € kúpiť
19.02-21.02.2024 Worldwide 899 € kúpiť
18.03-20.03.2024 Worldwide 899 € kúpiť
22.04-24.04.2024 Worldwide 899 € kúpiť

Certifikát

PRINCE2® Foundation

Obsah

 

5 dôvodov, prečo by ste si mali pozrieť túto stránku

ak uvažujete o certifikácii PRINCE2 a chcete nás porovnať s konkurenciou:

 1. Za posledný rok sme zrealizovali viac ako 40 školení cez webinár s mimoriadnym úspechom. Používame špeciálny školiaci systém Classtra.org, ako aj iné nástroje, ktoré robia naše kurzy zaujímavejšími. Môžete sa prísť pozrieť na reálne školenie.
 2. Pripravili sme kompletný eLearning, ktorý umožňuje našim študentom dokonale sa na školenie pripraviť. Elearning obsahuje viac ako 30 výkladových videí, stovku strán textu a niekoľko unikátnych simulačných testov.
 3. Vydali sme tlačenú slovensko-anglickú učebnicu schválenú AXELOS s názvom "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2", ktorá vám bude slúžiť ako referenčný zdroj informácií aj po ukončení školenia.
 4. Získavate od nás mimoriadnu podporu, sprievodcu predkurzovou prípravou s množstvom informácií a školiaci šanon s farebnými kópiami všetkých prednášok a výkladovými textami na celú stranu prípadovú štúdiu a tlačené vzorové testy.
 5. Náš školiteľ je jediný v ČR a SR s certifikátom PRINCE2® Professional a zároveň pracoval v medzinárodnom tíme v oblasti výskumu projektového riadenia, za čo získal titul PhD. Vyjadrenia spokojných študentov: Ref1, Ref2, Ref3, Ref4Ref5

Viac o online školeniach PRINCE2® Foundation a Practitioner

Školeniam projektového riadenia prostredníctvom webinárov sa venujeme už niekoľko rokov. Ako jediný na Slovensku k webinárom poskytujeme najširšiu kolekciu on-line materiálov, ktoré zahŕňajú viac ako 4 hodiny videoprednášok, neobmedzené množstvo vzorových testov. Jedinečnosť našich školení je aj v tom, že  v cene školení je aj dvojjazyčná slovensko – anglická „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2.“

Napriek nespornej kvalite školenia a podporných materiálov webinárového školenia poskytovaného našou firmou, jeho cena je podstatne nižšia ako pri prezenčnom školení a ďalej poskytujeme výrazné zľavy.

Každé školenie je robené interakciou s účastníkmi školenia.

Dôležité upozornenie  - nepúšťame nahrávku, ale každé školenie sa realizuje naživo.

Na školenie poskytujeme garanciu vrátenia peňazí, ak nebudete spokojní, celú sumu vám vrátime.

Pokiaľ chcete vedieť viac, radi Vám pošleme ukážku školenia a všetky materiály, ktoré poskytujeme ku školeniu.

Pre koho je školenie určené

PRINCE2® Foundation je prvá úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Kurz je vhodný pro projektových manažérov, vedúcich a členov projektového tímu, dodávateľov a odberateľov projektov, spolupracujúce osoby, pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov, študentov projektového manažmentu.

Komukoľvek, kto sa chce pripraviť na medzinárodnú certifikáciu PRINCE2® a zároveň sa s touto metodikou chce zoznámiť pre vlastnú prax.

Výhodou je, že dané školenie nie je nijako sektorovo ohraničené. Projekty sa realizujú vo všetkých oblastiach hospodárstva, preto je táto kvalifikácia často vyžadovaná.

Dĺžka trvania

2 alebo 3 dní  online  + predkurzová príprava (samoštúdium). Školenie sa realizuje v čase, ktorý najlepšie vyhovuje našim študentom.

K samoštúdiu poskytujeme online materiály a kompletný E-learning v ktorom je celá metodika spracovaná vo forme videoprednášok.

E-learning ďalej obsahuje testovacie otázky, ktoré slúžia na prípravu na certifikačnú skúšku, množstvo podpornej dokumentácie, vzory manažérskych dokumentov. Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2®. Postupnosť preberania metodiky je usporiadaná tak, aby jednotlivé časti do seba čo najlepšie zapadali.

Certifikát

Medzinárodný certifikát PRINCE2® Foundation,

E - certifikát je zahrnutý v cene školenia.  Certifikát má platnosť 3 roky.

Obsah

Počas školenia sa preberá celá metodika PRINCE2® Foundation. Cieľom je pochopenie metodiky PRINCE2® , príprava účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® a motivovanie účastníkov používanie získaných vedomostí v praxi.

Čo Vás naučíme?

 • Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením
 • Sedem PRINCE2® tém – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu
 • Sedem PRINCE2® procesov – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu
 • Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2®  prostrediu projektu
 • Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi, princípmi a dokumentami

Cena kurzu obsahuje

V cene školenia ponúkame ako jediní na Slovensku  dvojjazyčnú anglicko –slovenskú učebnicu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“, ktorú si môžete prezrieť v on-line podobe alebo vám môžeme poslať reálny výtlačok knihy. Všetci študenti získavajú  prístup do e-learningového prostredia na stránke www.prince-2.sk. Nájdete tam  viac ako 4 hodiny videoprednášok rozdelených podľa oblastí metodiky PRINCE2®, množstvo doplnkovej dokumentácie a možnosť realizovať si on-line skúšobné testy na preverenie pochopenia metodiky.

Všetky materiály k webinárovému školeniu v cene 799 EUR poskytujeme online. Kniha v online podobe nie je.

V cene kurzu 919 EUR od nás ešte dostanete Knihu Základy metódy projektového riadenia PRINCE2 - dvojjazyčná anglicko slovenská učebnica PRINCE2 a Šanom PRINCE2 Foundation - šanon obsahuje farebné prednášky s popisom pod každým slidom, prípadovú štúdiu, 2 sady vzorových testov pre úroveň Foundation spolu s vysvetlením správnych odpovedí

Predkurzová príprava

 • Sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami na úroveň Foundation, ktoré pomôžu kurz zvládnuť a kvalitne sa naň pripraviť
 • Dvojjazyčná anglicko – slovenská učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® (v cene alebo za príplatok 40 EUR)
 • mapa procesov
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2®
 • krátky výkladový slovník

Školiace materiály

 • farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov (doplatok 30 EUR)
 • prípadová štúdia s otázkami ku každej preberanej Téme a vysvetleniami správnych odpovedí 
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok s vysvetlením odpovedí 

Prístup do e-learningu PRINCE2® Foundation

 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 • Zobrazenie videí so zhrnutím metodiky projektového riadenia
 • Zobrazenie kompletných prednášok z metodiky - viac ako 4 hodiny
 • generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2®
 • Zobrazenie Manažérskych dokumentov v PDF, WORD a EXCEL
 • Zobrazenie kompletnej dokumentácie k metodike       

Záverečná medzinárodná skúška

 Skúšku sa realizuje z domu online. Prezenčná skúška už nie je možná.

 • 75 otázok
 • Všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností
 • 50% správnych odpovedí
 • Dĺžka skúšky 60 minút
 • Jazyk skúšky slovenčina
 • V prípade, ak chcete jazyk skúšky angličina, na získnie certifikátu je potrebné dosihnuť 55% správnych odpovedí zo 60 otázok.

Vnútrofiremné školenia

Okrem otvorených webinárových školení  je možné uskutočniť vnútrofiremné on line webinárové školenie šité na mieru, kde sa môže aj samotná prednášaná látka prispôsobiť individuálnym požiadavkám objednávateľa a ako príklady sa využívajú projekty, ktoré študenti dobre poznajú. Termíny vnútrofiremných školení môžeme dohodnúť individuálne.

Školiteľ

Hlavným školiteľom je Ing. Branislav Gablas PhD. Školiteľ má 11 ročnú prax školení PRINCE2®  a dosiahnuté najvyššie možné vzdelanie PRINCE2®  Professional. Je projektovým manažérom viacerých projektov. Branislav Gablas zároveň pôsobí ako pedagóg na vysokej škole a metodiku projektového riadenia prednáša aj v zahraničí.

Ing. Branislav Gablas PhD.

 •         PRINCE2® Professional
 •         PMP, IPMA B
 •         PRINCE2®  Agile
 •         Scrum, PMI-ACP
 •         Agile Project Management a ďalšie

Linkedin: www.linkedin.com/in/branislavgablas
Slovensky: www.linkedin.com/in/branogablas

Garancie

Garancia kvality

Ak si u nás zakúpite kurz a počas prvého dňa školenia nebudete spokojný s našou kvalitou, vrátime vám celú zaplatenú cenu kurzu. Elektronické verzie dokumentov vám zostávajú. Robíme všetko preto, aby naši účastníci v cene získali nielen certifikáty, ale aj dlhodobé vedomosti. Investujeme nemálo prostriedkov a času do sebavzdelávania a rozvoja našej školiacej agentúry. V cene školenia sa snažíme poskytnúť najvyšší štandard.

Garancia získania certifikátu

Garantujeme vám 100% absolvovanie testu PRINCE2 Foundation. Úspešnosť na skúškach máme veľmi vysokú. Ak sa budete aktívne zúčastňovať webinárového školenia a odpovedať na otázky školiteľa no ak počas skúšky nebudete mať svoj deň a nezískate 50% správnych odpovedí, skúšku si u nás môžete kedykoľvek zopakovať. Ponúkame Vám možnosť zopakovať si celý trojdňový kurz zdarma. Hradíte si iba certifikačný test.

Garancia dobrej ceny a najvyššej kvality

Nie je nič jednoduchšie, ako ponúknuť nižšiu cenu, keď ukážete cenovú ponuku konkurencie. Patrí to k nie veľmi čistým praktikám v podnikaní. My vám ponúkame dobrú cenu od začiatku. Okrem toho, keď sa zúčastníte prvého dňa školenia a nebude vám náš prístup vyhovovať, kľudne nám to povedzte a vrátime vám plnú sumu. Náš ďalší záväzok - dáme Vám 100 €, ak Vám konkurencia poskytne rovnakú alebo vyššiu kvalitu školenia ako poskytujeme my za lepšiu cenu. Stačí byť lepší ako my v 5 nasledovných oblastiach:

 1.       Materiály

Ako jediný na Slovensku ponúkame v cene kurzu nami vydanú dvojjazyčnú anglicko-slovenskú knihu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“

 1.       Videoškolenia

Ako jediný na Slovensku máme spracovanú metodiku PRINCE2® vo forme videí trvajúcich viac ako 4 hodiny v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre účastníkov našich kurzov je prístup k videám ZDARMA

 1.       E-learning

Stránka www.prince-2.sk je vzdelávací portál, kde okrem videí nájdete prístup k testovacím otázkam, podporným materiálom. Účastníci si môžu vygenerovať neobmedzený počet vzorových otázok podobných certifikačnej skúške PRINCE2.

 1.       Skúsenosti

Náš školiteľ má najvyšší certifikát PRINCE2 Professional, okrem toho mnoho ďalších certifikátov. Získal titul PhD za ekonómiu v oblasti výskumu nových metód projektového riadenia. Všetky tieto vedomosti Vám odovzdáme počas školenia.

 1.       Skúsenosti s webinárovými školeniami

Máme viac ako 4 ročné  skúsenosti s realizovaním desiatok webinárových školení, ktoré vieme preukázať. Máme všetku potrebnú technológiu a SW.

Tento záväzok nás neustále núti zlepšovať sa a radi to pre vás robíme. Ak má konkurencia nižšiu cenu, skúste porovnať porovnateľné, aby ste boli spokojní aj s priebehom školenia a dostali ste za svoje peniaze skutočnú hodnotu.

Referencie

S webinárovými školeniami máme niekoľkoročné skúsenosti.

Referencie na naše školenia nájdete na nasledovných linkách:

https://q9.sk/p2

https://q9.sk/p2ke

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu On-line PRINCE2® Foundation je 899 € bez DPH (1078.8 € s DPH). lorem ipsum

 

Vyberte si z našej širokej ponuky školení. Pre zjednodušenie sme pripravili porovnávaciu tabuľku, v ktorej nájdete zoznam kurzov PRINCE2® a čo jednotlivé kurzy obsahujú. Z tabuľky sa viete prekliknúť aj priamo na detaily jednotlivých kurzov.

  Školenie Videoškolenie E-learning Kniha* Manuál** Skúška F Skúška P Cena bez DPH
PRINCE2® Foundation
štandardný 3 dni             990 €
víkendový 2 dni             890 €
webinár 3 dni online             749 €
E-learning               599€
PRINCE2® Practitioner
štandardný 1 deň             990 €
webinár 1 deň online             749 €
PRINCE2® Foundation + Practitioner
štandardný 4 dni             1690 €
konverzia 4 dni             1490 €
webinár 4 dni online             1390 €
 
1-dňový seminár 1 deň             250 €
ochutnávka 0.5 dňa             0 €

*  Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®
** Managing successful projects with PRINCE2®

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac