Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2

P2W PRINCE2 Foundation-Webinar

Realizovanie školenia a certifikácie online prostredníctvom Webinára

Certifikát

S možnosťou realizovať certifikačnú skúšku

Obsah

PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára

PRINCE2 Foundation je prvá úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2. Školenia sa môžu zúčastniť študenti bez akýchkoľvek praktických alebo teoretických vedomosti v oblasti projektového riadenia. V takomto prípade je potrebné venovať zvýšenú pozornosť predkurzovej príprave. 

Kedy sa koná školenie

Školenie sa realizuje štandardne prostredníctvom 3 webinárov, počas ktorých sa môžu účastníci pytať školiteľa akékoľvek otázky. Pokiaľ sa niekto zo študentov nemôže zúčastniť školenia, môže si záznam z webinára pozrieť neskôr. Okrem 3 spomenutých školení ešte nasleduje ešte 1 webinár zvyčajne vo večerných hodinách, ktorý je venovaný otázkam a odpovediam. Podľa záujmov uchádzačov sa školenie realizuje počas pracovnej doby, cez víkend alebo vo večerných hodinách. (Na základe dohody účastníkov so školiteľom). Jazykom školenia je slovenčina/čeština alebo angličtina. 

Čo sa školí

Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2. Postupnosť preberania metodiky je usporiadaná tak, aby jednotlivé časti do seba čo najlepšie zapadali. Študenti môžu kedykoľvek počas webinára klásť otázky školiteľovi, pričom otázky aj odpoveď školiteľa môžu sledovať súčasne všetci účastníci.

Účastníci kurzu majú k dispozícii on-line školenie na stránke www.prince-2.sk, ktoré je vhodné naštudovať ešte pred konaním kurzu. Na stránke nájdete stovky strán vysvetľujúcej dokumentácie, viac ako 4 hodiny videí a viacero cvičných testov na viacerých úrovnich obtiažnosti.

Záverečná certifikačná skúška

Záverečná skúška PRINCE2 Foundation nie je súčasťou webinára a študenti ju môžu realizovať kedykoľvek prestredníctvom on-line škúškového systému PEOPLECERT alebo môžete skúšku relizovať v našich školiacich priestoroch v dohodnutom termíne. 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu P2W PRINCE2 Foundation-Webinar je 379 € bez DPH (454.8 € s DPH).

 

Vyberte si z našej širokej ponuky školení. Pre zjednodušenie sme pripravili porovnávaciu tabuľku, v ktorej nájdete zoznam kurzov PRINCE2® a čo jednotlivé kurzy obsahujú. Z tabuľky sa viete prekliknúť aj priamo na detaily jednotlivých kurzov.

  Školenie Videoškolenie E-learning Kniha* Manuál** Skúška F Skúška P Cena bez DPH  
PRINCE2® Foundation
štandardný 3 dni             890 €  
víkendový 2 dni             695 €  
E-learning               650 €  
Exam Plus               390 €  
diaľkové školenie               650 €  
PRINCE2® Practitioner
štandardný 2 dni             890 €  
E-learning               790 €  
Exam Plus               560 €  
diaľkové školenie               850 €  
recertifikacia 2 dni             790 €  
PRINCE2® Foundation + Practitioner
štandardný 5 dní             1590 €  
konverzia 5 dní             1290 €  
E-learning               1290 €  
 
1-dňový seminár 1 deň             250 €  
ochutnávka 0.5 dňa             0 €  

*  Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®
** Managing successful projects with PRINCE2®

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2 2017

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 2017 prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Prvý deň školenia je ZADARMO!!!


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac