Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkySCRUM, Agile

Scrum Master Certified

2 dňové školenie Scrum developer certified

Najbližšie termíny

Dátum Mesto Cena (bez DPH)
22.10-23.10.2018 Bratislava 585 € kúpiť

Certifikát

SMC - Scrum Master Certified

Obsah

Popis

Táto úroveň sa vyžaduje pre členov vývojových tímov v Scrum projektoch (Scrum Team). Je to základná úroveň certifikácie. Na získanie certifikátu je potrebné správne odpovedať zhruba na 60% otázok testu, ktorý trvá 90 minút (spolu má certifikačný test 75 otázok). Test sa realizuje elektronicky, je potrebné mať zapnutú kameru na notebooku alebo počítači. Záverečná cena skúšky sa platí samostatne.

Doba trvania: 2 dni

Prehľad:

Odborníci s certifikáciou Scrum Master Certified (SMC ™) majú praktické aj pracovné znalosti z metodiky Scrum, ktorá ich pripraví na vykonávanie práce v prostredí Scrum. Účelom skúšky je overiť, že žiadatelia dosiahli dostatočné pochopenie toho, ako aplikovať Scrum na projektoch a prispôsobiť Scrum v konkrétnom prípade.
Špecialistii SMC™ sú pomocníkmi, ktorí zabezpečujú, že Scrum tímy majú vytvorené vhodné prostredie na prácu a prispievajú k úspešnému dokončeniu projektu. Scrum Master vedie, uľahčuje a učí Scrum postupy všetkých účastníkov projektu, odstráni prekážky pre tím, a zaisťuje, že Scrum procesy sú dodržiavané.
Úspešní uchádzači získajú certifikát Scrum Master Certified (SMC ™) od SCRUMstudy po absolvovaní certifikačnej skúšky.

Profil uchádzača:

Táto certifikácia je vhodná pre každého, kto má záujem pracovať ako Scrum Master alebo už pracuje vo firme ako Scrum Master. Scrum Master je dôležitá rola v každom Scrum tíme a nemusí byť expert v oblasti vyvíjaných technológií, aby úspešne vykonával svoju prácu. Aj keď Scrum je populárny v IT priemysle, je možné efektívne ho využiť aj v iných priemyselných odvetviach.
SBOK Guide, na základe ktorého je postavený Scrum, môže byť použitý ako vodítko pre efektívnu implementáciu.

Predpoklady:

Neexistuje žiadna formálna podmienka pre túto certifikáciu. Avšak, je výhodné dokončenie certifikácie Scrum Developer certified (SDC ™). Takisto sa odporúča účasť na 2-dňovom prezenčnom školení pred podaním žiadosti o certifikačnú skúšku Scrum Master u niektorého z registrovaných školiacich partnerov (REP)

Formát skúšky:

  • Výber jednej otázy z viacerých
  • 100 otázok na skúšku
  • Jeden bod udelený za každú správnu odpoveď
  • Žiadne negatívne známky za zlé odpovede
  • Dĺžka 120 minút
  • On-line test a dohľadom (Proctor)
  • Aktuálne priemerne 95% úspešnosť kandidátov

Referenčný zdroj dokumentácie (kniha) : Sprievodca Scrum (SBOK ™ Guide)

Certifikát:

Po ukončení uvedeného školenia môžete získať certifikát Scrum Master Certified (SMC). Certifikačnú skúške si musíte objednať samostatne, nie je súčasťou ceny. Školiteľ vám dodá všetky potrebné informácie na absolvovanie skúšky. V prípade, že záverečný test nezvládnete, máte môžnosť ho opakovať.

 

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Scrum Master Certified je 585 € bez DPH (702 € s DPH).

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac