X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyTémy PRINCE2

Témy PRINCE2 sú aspekty projektu, ktorým je potrebné venovať sa počas celého projektu. PRINCE2 definuje 7 tém, ktoré so sebou prinášajú otázky, na ktoré sa musíme priebežne pýtať počas projektu:

Zdôvodnenie projektu - Business Case. Otázka Prečo?

Každý projekt sa začína myšlienkou, ktorá sa pretaví do projektu. Je potrebné neustále zvažovať, či má význam projekt začínať a v projekte pokračovať. Zdôvodnenie projektu je dokument, za ktorý je počas celého projektu zodpovedný Výkonný riaditeľ.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Zdôvodnenie projektu.

Organizácia - Organization. Otázka Kto?

Projekt musí mať jasne definovanú štruktúru, musí mať vytvorený popis rolí a komunikačné kanály. Táto téma popisuje roly a zodpovednosti v dočasnom tíme projektov PRINCE2, ktoré sú vytvárané tak, aby boli projekty efektívne riadené.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Organizácia.

Kvalita - Quality. Otázka Čo?

Kvalita v projekte popisuje všetky vlastnosti výsledných produktov, zodpovednosti za dosiahnutie kvality a ako sú kvalitatívne vlastnosti merané a posudzované. Okrem toho je dôležité, aby všetci účastníci porozumeli požiadavkám na kvalitu a jej dosiahnutie.

Plány - plans. Otázka Ako? Koľko? Kde?

Plány v projektoch tvoria základ pre prácu v projekte. V projektoch PRINCE2 plány nie sú iba časovým vyjadrením aktivít, ale definujú aj produkty, ktoré sa budú v projektoch vytvárať, náklady a potrebné zdroje. PRINCE2 definuje 3 druhy plánov: Plán projektu, Plány etapy a Plány tímov.

Riziká - Risks. Otázka - Čo ak?

Riziká môžu ohroziť úspešnosť projektu, a preto je potrebné venovať náležitú pozornosť riadeniu rizík. Efektívnym riadením rizík je možné znížiť alebo úplne eliminovať ich vplyv na projekt, a tým zvýšiť pravdepodobnosť úspešného ukončenia projektu alebo naopak, pokiaľ riziká presiahnu únosnú úroveň.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Riziká.

Zmena - Change. Aký je dopad?

Samotný projekt prináša zmenu fungovania podniku alebo programu, a preto je prirodzené, že sa aj v projekte môžu realizovať zmeny. Je preto nevyhnutné správne riadiť zmeny v projekte a nedovoliť, aby sa zmeny v projekte realizovali bez súhlasu príslušných autorít.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Zmena.

Progres - Progress. Otázka Kde sa nachádzame, kam smerujeme?

Pri riadení projektu musíme mať možnosť kedykoľvek zistiť, či sa projekt nachádza v bode, kde by mal byť podľa plánu. Téma progres stanovuje línie zodpovednosti v projekte a definuje prideľovanie tolerancií nižšej riadiacej úrovni.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Progres.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac