X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyTémy (praktiky) PRINCE2

Témy PRINCE2 sú aspekty projektu, ktorým je potrebné venovať sa počas celého projektu. Verzia 7 PRINCE2 už premenovala témy na praktiky, takže vo verzii 5 hovoríme o témach a vo verzii 7 o praktikách, ale obsah je veľmi podobný s výnimkou témy zmena. PRINCE2 definuje 7 tém, ktoré so sebou prinášajú otázky, na ktoré sa musíme priebežne pýtať počas projektu:

Zdôvodnenie projektu - Business Case. Otázka Prečo?

Každý projekt sa začína myšlienkou, ktorá sa pretaví do projektu. Je potrebné neustále zvažovať, či má význam projekt začínať a v projekte pokračovať. Zdôvodnenie projektu je dokument, za ktorý je počas celého projektu zodpovedný Výkonný riaditeľ.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Zdôvodnenie projektu.

Organizácia - Organization. Otázka Kto?

Projekt musí mať jasne definovanú štruktúru, musí mať vytvorený popis rolí a komunikačné kanály. Táto téma popisuje roly a zodpovednosti v dočasnom tíme projektov PRINCE2, ktoré sú vytvárané tak, aby boli projekty efektívne riadené.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Organizácia.

Kvalita - Quality. Otázka Čo?

Kvalita v projekte popisuje všetky vlastnosti výsledných produktov, zodpovednosti za dosiahnutie kvality a ako sú kvalitatívne vlastnosti merané a posudzované. Okrem toho je dôležité, aby všetci účastníci porozumeli požiadavkám na kvalitu a jej dosiahnutie.

Plány - plans. Otázka Ako? Koľko? Kde?

Plány v projektoch tvoria základ pre prácu v projekte. V projektoch PRINCE2 plány nie sú iba časovým vyjadrením aktivít, ale definujú aj produkty, ktoré sa budú v projektoch vytvárať, náklady a potrebné zdroje. PRINCE2 definuje 3 druhy plánov: Plán projektu, Plány etapy a Plány tímov.

Riziká - Risks. Otázka - Čo ak?

Riziká môžu ohroziť úspešnosť projektu, a preto je potrebné venovať náležitú pozornosť riadeniu rizík. Efektívnym riadením rizík je možné znížiť alebo úplne eliminovať ich vplyv na projekt, a tým zvýšiť pravdepodobnosť úspešného ukončenia projektu alebo naopak, pokiaľ riziká presiahnu únosnú úroveň.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Riziká.

Zmena - Change. Aký je dopad?

Samotný projekt prináša zmenu fungovania podniku alebo programu, a preto je prirodzené, že sa aj v projekte môžu realizovať zmeny. Je preto nevyhnutné správne riadiť zmeny v projekte a nedovoliť, aby sa zmeny v projekte realizovali bez súhlasu príslušných autorít.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Zmena.

Progres - Progress. Otázka Kde sa nachádzame, kam smerujeme?

Pri riadení projektu musíme mať možnosť kedykoľvek zistiť, či sa projekt nachádza v bode, kde by mal byť podľa plánu. Téma progres stanovuje línie zodpovednosti v projekte a definuje prideľovanie tolerancií nižšej riadiacej úrovni.

Viac informácií nájde vo videoprednáške Progres.

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac