X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyRiadenie projektov v organizáciách

Metodika definuje 7 princípov, ktoré všetky musia byť v projekte dodržané. Pokiaľ princípy nie sú dodržané, hovoríme o PINO projektoch (PRINCE2® in name only).

1. Prečo realizujete projekty?

Pôznáte dôvody pre realizovanie každého projektu? Sú tieto dôvody platné aj počas projektu? Sú dôvody, pre ktoré projekt realizujete nejako merateľné? Ste pripravení zastaviť projekt, ak sa dôvody definované na začiatku vytratia?

2. Akú podporu poskytujete projektom?

Máte zriadenú kanceláriu pre podporu projektov? Viete bez problémov nájsť dokumentáciu z ktoréhokoľvek staršieho projektu? Kde môžu noví pracovníci nájsť nejaké skúsenosti z predchádzajúcich projektov? Poskytujete pracovníkom projektov nejaké školenie?

3. Ako meriate úspešnosť projektov?

Keď projekt dodá, čo sa od neho požadovalo s plánovanými nákladmi a v stanovenom čase, považujete projekt za úspešný? Výsledky všetkých projektov sa naozaj používajú? Definujete prínosy projektu ešte pred jeho začatím? Dokážete prínosy merať? Je niekto, kto vyhodnocuje prínosy počas projektu a po ukončení projektu? V prípade neúspechu vás zaujímajú skôr dôvody, prečo projekt zlyhal, než to, ako sa to malo urobiť, aby bol projekt úspešný?

4. Kto robí na projekte?

Máte systém menovania pracovníkov do projektu alebo im to len niekto oznámi? Ak pridelíte pracovníkovi povinnosti na projekte, odľahčíte ich od iných povinností. Kto schvaľuje uvoľnenie pracovníkov do projektu? Je niekto osobne zodpovedný za úspech projektu? Sú pracovníci na projekte motivovaní na jeho úspech? Postihujete pracovníkov, ktorí si neplnia povinnosti v projekte?

 

5. Ako financujete projekty?

Máte pripravený rozpočet na projekt? Ak nie, má projekt garantované financovanie? Čo sa stane ak projektu neskoro uvoľňujete prostriedky? Pri schvaľovaní plánu nasledujúcej etapy schvaľujete automaticky aj zdroje? Ak je rozpočet na etapu schválený, dostáva Projektový mananžér tieto prostriedky automaticky alebo o ne musí ešte niekde žiadať? Môže sa stať, že mu tieto prostriedky budú krátené alebo nebudú vôbec vyplatené? Majú vaše projekty nejaký rozpočet na zmeny alebo riadenie rizík?

 

6. Ako realizujete strategické riadenie projektov?

Poznáte zodpovednosti Projektového výboru (Riadiaceho výboru projektu)? Majú pracovníci menovaní do projektového výboru dostatočnú autoritu a právomoci? Majú čas vykonávať túto prácu? Majú títo pracovníci nejaké formálne školenie z metodiky projektového riadenia?

 

7. Ako kontrolujete kvalitu v projektoch?

Vlastníte nejaký certifikát kvality alebo máte vypracované nejaké usmernenie týkajúce sa kvality? Máte menovaného pracovníka, ktorý dozerá nad kvalitou v podniku a v projektoch? Máte vypracovaný nejaký systém, ktorý kontroluje kvalitu výstupov produktov podniku?

 

8. Akým spôsobom riadite riziká?

Sleduje niekto pravidelne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu činnosť? Používate nejaký systém na eliminovanie vplyvu rizík? Existuje zoznam rizík, ktoré sledujete? Máte spracovaný postup (stratégiu) čo robiť, ak sa objavia vážne riziká?

 

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac