X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyRiadenie projektov v organizáciách

Metodika definuje 7 princípov, ktoré všetky musia byť v projekte dodržané. Pokiaľ princípy nie sú dodržané, hovoríme o PINO projektoch (PRINCE2® in name only).

1. Prečo realizujete projekty?

Pôznáte dôvody pre realizovanie každého projektu? Sú tieto dôvody platné aj počas projektu? Sú dôvody, pre ktoré projekt realizujete nejako merateľné? Ste pripravení zastaviť projekt, ak sa dôvody definované na začiatku vytratia?

2. Akú podporu poskytujete projektom?

Máte zriadenú kanceláriu pre podporu projektov? Viete bez problémov nájsť dokumentáciu z ktoréhokoľvek staršieho projektu? Kde môžu noví pracovníci nájsť nejaké skúsenosti z predchádzajúcich projektov? Poskytujete pracovníkom projektov nejaké školenie?

3. Ako meriate úspešnosť projektov?

Keď projekt dodá, čo sa od neho požadovalo s plánovanými nákladmi a v stanovenom čase, považujete projekt za úspešný? Výsledky všetkých projektov sa naozaj používajú? Definujete prínosy projektu ešte pred jeho začatím? Dokážete prínosy merať? Je niekto, kto vyhodnocuje prínosy počas projektu a po ukončení projektu? V prípade neúspechu vás zaujímajú skôr dôvody, prečo projekt zlyhal, než to, ako sa to malo urobiť, aby bol projekt úspešný?

4. Kto robí na projekte?

Máte systém menovania pracovníkov do projektu alebo im to len niekto oznámi? Ak pridelíte pracovníkovi povinnosti na projekte, odľahčíte ich od iných povinností. Kto schvaľuje uvoľnenie pracovníkov do projektu? Je niekto osobne zodpovedný za úspech projektu? Sú pracovníci na projekte motivovaní na jeho úspech? Postihujete pracovníkov, ktorí si neplnia povinnosti v projekte?

 

5. Ako financujete projekty?

Máte pripravený rozpočet na projekt? Ak nie, má projekt garantované financovanie? Čo sa stane ak projektu neskoro uvoľňujete prostriedky? Pri schvaľovaní plánu nasledujúcej etapy schvaľujete automaticky aj zdroje? Ak je rozpočet na etapu schválený, dostáva Projektový mananžér tieto prostriedky automaticky alebo o ne musí ešte niekde žiadať? Môže sa stať, že mu tieto prostriedky budú krátené alebo nebudú vôbec vyplatené? Majú vaše projekty nejaký rozpočet na zmeny alebo riadenie rizík?

 

6. Ako realizujete strategické riadenie projektov?

Poznáte zodpovednosti Projektového výboru (Riadiaceho výboru projektu)? Majú pracovníci menovaní do projektového výboru dostatočnú autoritu a právomoci? Majú čas vykonávať túto prácu? Majú títo pracovníci nejaké formálne školenie z metodiky projektového riadenia?

 

7. Ako kontrolujete kvalitu v projektoch?

Vlastníte nejaký certifikát kvality alebo máte vypracované nejaké usmernenie týkajúce sa kvality? Máte menovaného pracovníka, ktorý dozerá nad kvalitou v podniku a v projektoch? Máte vypracovaný nejaký systém, ktorý kontroluje kvalitu výstupov produktov podniku?

 

8. Akým spôsobom riadite riziká?

Sleduje niekto pravidelne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu činnosť? Používate nejaký systém na eliminovanie vplyvu rizík? Existuje zoznam rizík, ktoré sledujete? Máte spracovaný postup (stratégiu) čo robiť, ak sa objavia vážne riziká?

 

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Konferencia "Projektový manažment 2024"

Fakulta manažmentu UK pripravuje konferenciu o nových trendoch v projektovom riadení, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 15:30 do 18:30, Miestnosť D2, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava. Vstup je bezplatný. Tu je leták ku konferencii.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac