Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® prezenčne

Víkendový PRINCE2® Foundation

Dvojdňové certifikované školenie PRINCE2 Foundation

Certifikát

PRINCE2® Foundation

Obsah

PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2.
Vzhľadom na skrátenie kurzu na dva dni, kurzu predchádza intenzívna predkurzová príprava.

Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2. Postupnosť preberania metodiky je usporiadaná tak, aby jednotlivé časti do seba čo najlepšie zapadali. Školenie za zvyčajne realizuje od 9:00 do 17:00, pričom je tam prestávka na obed a dve kratšie prestávky na občerstvenie.

Na školenie poskytujeme dvojjazyčný manuál "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2", ktorý je oficiálne schválený na používanie na školenie PRINCE2 na úroveň Foundation. Ku školeniu dostávate prípadovú štúdiu, ktorá aplikuje prednášanú metodiku do konkrétneho projektu a 2 sady vzorových otázok aj s vysvetlením odpovedí, ktoré vám pomôžu otestovať získané vedomosti a zároveň slúžia ako ďalší dôležitý zdroj informácií.

Záverečná skúška školenia PRINCE2 Foundation má 75 otázok, z ktorých 5 nie je bodovaných (sú to otázky, pri ktorých si certifikačná autorita overuje ich náročnosť, aby ich do budúcnosti zaradili do testov ako bodované). Na úspešné zvládnutie skúšky je potrebné správne odpovedať na 50% skúšobných otázok. Všetky otázky sú typu jedná správna odpoveď zo 4 možností a týkajú sa celej metodiky PRINCE2. Skúšobný test môžete realizovať aj on-line po prihlásení na našej stránke.
Otázky vyhodnotí skúšajúci hneď po ukončení skúšky a výsledok ešte musí byť potvrdený certifikačnou autoritou. Záverečný certifikát PRINCE2 Foundation si nájdete vo svojom účte zhruba o jeden deň.

Študijné materiály

Predkurzová príprava:

 • Sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami
 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 • generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2
 • mapa procesov A3
 • učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2
 • krátky výkladový slovník
 • písacie potreby
 • praktická taška

Školenie:

 • mapa procesov A4
 • farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov
 • prípadová štúdia s otázkami ku každej preberanej Téme a vysvetleniami správnych odpovedí
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok v tlačenej forme - s vysvetlením odpovedí

Účastníkom kurzu poskytujeme obedové menu v reštaurácii v budove, pokiaľ to nebolo na začiatku dohodnuté inak.

Po úspešnom realizovaní záverečného testu

 • e-certifikát PRINCE2 Foundation
 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Víkendový PRINCE2® Foundation je 695 € bez DPH (834 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. Viac na www.prince2manual.sk

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac