X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2 5th edition

Víkendový PRINCE2® Foundation

Dvojdňové certifikované školenie PRINCE2 Foundation

Certifikát

PRINCE2® Foundation

Obsah

PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2.
Vzhľadom na skrátenie kurzu na dva dni, kurzu predchádza intenzívna predkurzová príprava.

Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2. Postupnosť preberania metodiky je usporiadaná tak, aby jednotlivé časti do seba čo najlepšie zapadali. Školenie za zvyčajne realizuje od 9:00 do 17:00, pričom je tam prestávka na obed a dve kratšie prestávky na občerstvenie.

Na školenie poskytujeme dvojjazyčný manuál "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2", ktorý je oficiálne schválený na používanie na školenie PRINCE2 na úroveň Foundation. Ku školeniu dostávate prípadovú štúdiu, ktorá aplikuje prednášanú metodiku do konkrétneho projektu a 2 sady vzorových otázok aj s vysvetlením odpovedí, ktoré vám pomôžu otestovať získané vedomosti a zároveň slúžia ako ďalší dôležitý zdroj informácií.

Záverečná skúška školenia PRINCE2 Foundation má 75 otázok, z ktorých 5 nie je bodovaných (sú to otázky, pri ktorých si certifikačná autorita overuje ich náročnosť, aby ich do budúcnosti zaradili do testov ako bodované). Na úspešné zvládnutie skúšky je potrebné správne odpovedať na 50% skúšobných otázok. Všetky otázky sú typu jedná správna odpoveď zo 4 možností a týkajú sa celej metodiky PRINCE2. Skúšobný test môžete realizovať aj on-line po prihlásení na našej stránke.
Otázky vyhodnotí skúšajúci hneď po ukončení skúšky a výsledok ešte musí byť potvrdený certifikačnou autoritou. Záverečný certifikát PRINCE2 Foundation si nájdete vo svojom účte zhruba o jeden deň.

Študijné materiály

Predkurzová príprava:

 • Sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami
 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 • generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2
 • mapa procesov A3
 • učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2
 • krátky výkladový slovník
 • písacie potreby
 • praktická taška

Školenie:

 • mapa procesov A4
 • farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov
 • prípadová štúdia s otázkami ku každej preberanej Téme a vysvetleniami správnych odpovedí
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok v tlačenej forme - s vysvetlením odpovedí

Účastníkom kurzu poskytujeme obedové menu v reštaurácii v budove, pokiaľ to nebolo na začiatku dohodnuté inak.

Po úspešnom realizovaní záverečného testu

 • e-certifikát PRINCE2 Foundation
 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Víkendový PRINCE2® Foundation je 790 € bez DPH (948 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Konferencia "Projektový manažment 2024"

Fakulta manažmentu UK pripravuje konferenciu o nových trendoch v projektovom riadení, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 15:30 do 18:30, Miestnosť D2, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava. Vstup je bezplatný. Tu je leták ku konferencii.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac