X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyCertifikácia PRINCE2 v roku 2022.

V súčasnosti je certifkácia PRINCE2 ovplyvnená viacerými fenoménmi, ktoré môžu napomôcť pri rozhodovaní o správnej školiacej agentúre. Z pohľadu našej firmy sme zaznamenali nasledovné požiadavky:

1. Vzrastajúci záujem o prezenčné školenia

za posledné 2 roky sme si zvykli na časté obmedzenia v pohybe a stretávaní sa. To sa odzrkadlilo v tom, že aj v oblasti školení sa väčšina kurzov realizovala online. V súčasnosti nastáva opačná situácia, že veľká časť firiem a inštitúcií preferuje prezenčné školenie. Pre nás, ako školiacu firmu, je tiež príjemnejšie osobné stretnutie, vedomosti sa odovzdávajú oveľa efektívnejšie, stráca sa fenomén vypnutej kamery.

2. Zmena v certifikácii PRINCE2

V predchádzajúcich rokoch sme boli zvyknutí na formát školenia PRINCE2 Foundation, ktoré trvalo 2,5 dňa, pričom tretí deň poobede sa realizovala skúška. Napriek tomu, že všetci sa sťažovali, že potrebujú ešte nejaký čas na zopakovanie, tak bola úspešnosť skúšok viac ako 95%. Bolo to spôsobené hlavne tým, že školiteľ mal priamu interakciu so študentami a tak mohol odhadnúť medzery vo vedomostiach a vysvetliť oblasti, v ktorých mali študenti nižšie pochopenie.

Od februára 2022 sú už všetky skúšky realizované "z domu" a študenti si sami vyberajú termín skúšky. Toto spôsobuje odďaľovanie certifikácie a postupné zabúdanie naučených vedomostí. Ideálny stav je taký, že študenti sa zúčastnia prezenčného školenia pondelok až streda a v piatok alebo najneskôr v pondelok realizujú skúšku.

3. Vyhláška 85/2020.

Úrad podpredsedu vlády vydal v apríli 2020 vyhlášky 85/2020 Z.z. o riadení projektov. Táto vyhláška vychádza v niektorých oblastiach z PRINCE2. Napriek tomu, že vyhláška pokrýva iba problematiku riadenia IT projektov zameraných na vývoj softwéru, práve o túto oblasť je najväčší záujem či už zo strany štátnej správy alebo veľkých IT firiem.

Práve uplatňovanie vyhlášky 85/2020 v praxi bolo podnetom, prečo sme túto problematiku zaradili aj do programu našich školení. Vyhláška je zakomponované tak, že sa preberá až tretí deň po ukončení školenia, lebo je dôležité, aby študenti už rozumeli PRINCE2. Túto čsť preberáme iba v prípade, ak majú záujemcovia z oblasti štátnej správy alebo IT firiem záujem.

Čo nám prinieslo predchádzajúce obdobie v oblasti školenia PRINCE2?

Rôzne obmedzenia, ktoré zabraňovali plnohodnotnému realizovaniu školení boli pre nás veľmi podnetné a voľný čas sme využívali hlavne na skvalitňovaní školení a na vylepšovaní opatrení zvyšujúcich úspech našich študentov pri záverečných skúškach. Naše snahy je možné rozdeliť do viacerých oblastí:

1. Pripravenie eLearningu PRINCE2

Napriek tomu, že aj v predchádzajúcom období sme mali ako jediní na trhu plnohodnotný elearning PRINCE2 (nie nahraté prednášky), rozhodli sme sa, že naše študijné podklady ešte vylepšíme. Vytvorili sme úplne nový eLearning, ktorý vyhovuje najprísnejším kvalitatívnym kritériám a zároveň je zábavný a ponúka množstvo konkrétnych príkladov na vysvetlenie problematiky.

2. Vydanie učebnice

Prvú učebnicu PRINCE2 "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" na Slovensku sme vydali ešte v roku 2014. Odvtedy prešla viacerými aktualizáciami a v roku 2021 sme učebnicu upravili na PRINCE2 verzia 6. Učebnica je plnohodnotným zdrojom študijných materiálov pre školenie Foundation a ako jediní na Slovensku ju poskytujeme našim študentom.

3. Zvyšovanie odbornej úrovne

Napriek tomu, že náš školiteľ Braňo Gablas má ako jedný na Slovensku a v ČR certifikát PRINCE2 Professional, absolvoval certifikáciu ďalších viac ako 10 metodík projektového riadena, tak sa zapojil aj do medzinárodného výskumu projektového riadenia za čo získal titul PhD. Ako jediný školiteľ PRINCE2 zároveň učí na vysokej škole, čo svedčí o jeho vysokej profesionalite a individuálnom prístupe.

Prečo nás študenti oceňujú

Naši študenti nám sami dávajú výborné referencie a doporučujú nás ďalším záujemcom. Veríme tomu, že úprimná  referencia nášho študenta je hodná viac ako stovky superlatívov uvedených na vlastnej stránke. 

Ak chcete vedieť, čo o nás píšu naši študenti, prečítajte si recenzie na nasledujúcich linkách:

1. https://sk.trustmate.io/hodnoteni/prince-2-sk

2. https://sk.trustmate.io/hodnoteni/project-academy-com

3. https://q9.sk/p2 (v pravej časti stránky)

4. https://q9.sk/p3

Okrem toho ešte máme desiatky recenzií z iných školiacich miest na Slovensku a v ČR.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich školeniach PRINCE2, kontaktujte nás emailom na skolenie @ prince-2.sk alebo telefonicky na 0915 890 650.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Konferencia "Projektový manažment 2024"

Fakulta manažmentu UK pripravuje konferenciu o nových trendoch v projektovom riadení, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 15:30 do 18:30, Miestnosť D2, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava. Vstup je bezplatný. Tu je leták ku konferencii.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac