X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyProjektové riadenie v praxi

Využívanie niektorej z metód manažmentu projektov sa stáva tým dôležitejšie, čím väčšie prostriedky sa investujú do projektov. Nedostatočné znalosti Projektového manažéra, vedúce k banálnemu sklzu projektu, môžu mať obrovský finančný dopad. Veď čo by sa stalo, keby sa projekt trvajúci 2 roky oneskoril o mesiac? My Slováci to určite dokážeme perfektne "vysvetliť", ale čo keby to však bol Olympijský štadión a bude dokončený 2 dni po zahájení hier?

Čím serióznejšie pristupujú Projektoví manažéri k svojej práci, tým viac si chcú byť istí, že robia všetko správne, že riadia projekt podľa overených metód a že ak aj v projekte nastanú problémy, nikto im nebude môcť vyčítať, že oni urobili chybu.

Aktuálne trendy - online školenie prostredníctvom webináru

On-line školenia naberajú stále na dychu, ale nespĺňajú úplne požiadavky doby. Priestor je presýtený rôznymi článkami a videami, ale chýba tomu ľudský dotyk. Preto sme sa rozhodli realizovať živé školenia prostredníctvom webináru. Prvé školenie sa uskutočnilo 16.3.2020 a zúčastnilo sa ho 9 študentov. Vysoko vyzdvihli jeho kvalitu a interaktivitu. Školenie bolo vysoko efektívne, pričom študenti správne odpovedali až na 90% otázok. Po tejto skúsenosti sme sa rozhodli pokračovať v on-line školeniach PRINCE2 a Scrum.

Metódy projektového riadenia

Všetky známe metódy projektového riadenia vychádzajú zo zaužívanej praxe, sú testované na tisícoch projektoch a neustále vylepšované a prispôsobované súčasným požiadavkám. Medzi najznámejšie metódy projektového riadenia patria: 

PRINCE2® - Projects in controlled environment
IPMA - International Project Management Association,
PMI - Project Management Institute
APM - Association for Project Management
PMA - Project Management Academy

Metóda projektového riadenia PRINCE2® 

Napriek tomu, že nie je možné ani o jednej metodike povedať, že je najlepšia vo všetkých ohľadoch, my sme sa rozhodli používať metodiku PRINCE2, ktorá vychádza z európskej kultúry, je celosvetovo najrošírenejšia a odporúča ju Európska komisia aj vlády členských štátov EÚ na riadenie projektov financovaných z verejných prostriedkov. Svedčia o tom aj desiatky verejných obstarávaní, kde je stanovená požiadavka, že Projektový manažér, a prípadne aj iní pracovníci projektu, musia mať certifikát PRINCE2 Foundation alebo Practitioner.

Čo môžete očakávať od školenia PRINCE2®?

Mnoho ľudí má záujem o školenie a certifikáciu PRINCE2 len kvôli medzinárodnému certifikátu, aby získali body do svojho CV. Naše ambície siahajú oveľa ďalej, pretože školenie je zamerané na získanie dlhodobých znalostí a ich použitie v praxi. Pri vysvetľovaní problematiky používame reálne projekty našich študentov, takže metodiku pochopia oveľa jednoduchšie na vlastných skúsenostiach. Školenie je zamerané viac na vysvetľovanie príkladov z praxe než na súché bifľovanie teórie. Žiadna otázka nezostane nezodpovedaná, nikto neodíde bez komplexného pochopenia metodiky.

Je dôležité mať dobrého školiteľa?

Možno sa vám stalo, že ste boli na nejakom školení, celý čas ste zívali a tešili ste sa, kedy bude koniec? Myslíte si, že keby to prednášal iný školiteľ, mohlo byť školenie pútavejšie?... Z týchto otázok je asi jasné, že záleží výhradne od školiteľa, či bude školenie "nuda" alebo "zážitok", či odídete s hlavou plnou vedomostí, alebo už po ceste domov nebudete vedieť povedať, o čom bolo školenie.

Čo môžete očakávať od nášho školiteľa?

Určite sa nebudete nudiť. Braňovi Gablasovi záleží na tam, aby všetci účastníci urobili skúšku čo najlepšie (priemer získaných bodov je 70%, hoci na urobenie skúšky vám stačí 50%). Kvôli tomu natočil veľké množstvo videí v slovenčine aj angličtine slúžiacich na samoštúdium a sám má viac ako 20 certifikátov z rôznych oblasti projektového riadenia, aby vám vedel čo najlepšie vysvetliť a porovnať metodiku aj s inými oblasťami.

Okrem toho, náš školiteľ sa neustále vzdeláva aj v oblasti školiacich a prezentačných zručností a to nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii. Školenie bude pre vás nielen poučné a efektívne, ale bude pre vás aj zážitkom, ktorý si budete dlho pamätať.

Aké úrovne certifikácie má PRINCE2®?

Najbežnejšie úrovne, ktoré môžete získať sú PRNCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner. Okrem toho existuje ešte aj najvyššia úroveň RPINCE2 Professional. Tento certifikát má náš školiteľ Braňo Gablas, ale žiadny iný držiteľ v ČR ani v SR nám nie je známy.

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation je základná úroveň certifikácie. Na jej získanie nie sú požadované žiadne špecifické znalosti, ani predchádzajúca prax pri riadení projektov. Nie je požadované ani vysokoškolské vzdelanie, prípadne akékoľvek špecifické vzdelanie. Školenie je 3-dňové a preberá sa komplná metodika PRINCE2. Tretí deň (zvyčajne v stredu poobede) sa koná záverečná certifikačná skúška. Na získanie certifikátu stačí získať 50% správnych odpovedí. Študenti majú prístup k desiatkam simulačných testovacích otázok, takže prichádzajú na testy veľmi dobre pripravení. Školenie aj skúška sa môže realizovať v slovenčine alebo angličtine. Trvanie je 60 minút, ak robíte skúšku v angličtine, máte 15 minút navyše. Záverečná skúška sa zvyčajne realizuje elektronicky.

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner je nadstavbová úroveň certifikácie PRINCE2. Podmienkou realizovania je získanie prvej úrovne PRINCE2 Foundation. Počas školenia sa už nepreberá žiadne nové učivo, opakuje sa metodika a realizujú sa simulačné testy, aby boli študenti čo najlepšie pripravení na zvládnutie záverečnej skúšky. Školenie trvá 1,5 dňa.  Záverečná skúška trvá 2,5 hodiny a môžete ju realizovať v angličtine alebo češtine. Navyše získavate 40 minút za to, že sa skúška nekoná v materinskom jazyku. Záverečná skúška je formou testu, celkovo obsahuje 80 otázok, na získanie certifikátu musíte správne odpovedať na 44 otázok.

Ako prebieha školenie a certifikácia?

Školenie má 2 časti a to domáca príprava (samoštúdium) a prezenčné školenie. Najnovšie prezenčné školenie nahrádzame Webinárovým školením, kde dochádza k priamej interakcii medzi školiteľom a študentami. 

Samoštúdium

Predpokladá sa, že budete samoštúdiu venovať cca. 20 hodín. (Čím viac venujete samoštúdiu, tým ľahšie pochopíte súvislosti na prezenčnom školení). Na uľahčenie samoštúdia vám poskytneme Sprievodcu samoštúdiom, učebnicu - manuál "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" a neobmedzený prístup do sekcie eLearningu, kde máte k dispozícii výkladové videá, simulačné testy a dokumentáciu.

Prezenčné školenie

Na prezečnom školení vám kompletne vysvetlíme celú metodiku PRINCE2. Dozviete sa, akými fázami (etapami) prechádza projekt, aká je typická organizačná štruktúra projektov, ako sa definujú výstupy (dodávky) projektu, ako sa kontroluje kvalita dodávaných produktov a služieb, ako je možné predchádzať rizikám, ako sa realizujú zmeny v projekte, aké typy správ je potrebné spracúvať a aký majú správy obsah, ako sa monitoruje progres v projekte, aké procesy sa realizujú počas projektu... Mnoho oblastí, ktoré sa preberajú sú použiteľné aj mimo projektov prípadne v súkromnom živote. Typickým príklad sú plány a metódy plánovania, ktoré oceňujú účastníci kurzu až keď plne pochopia metodiku.

Naše školenie sa realizujú obojsmernou komunikáciou. Školiteľ vysvetľuje látku (najprv teóriu, potom na vlastných projektoch študentov) a následne kladie kontrolné otázky, či bola látka pochopená. Študenti tak získavajú spätnú väzbu na svoje znalosti a pochopenie a ak niektorú oblasť nepochopili, školiteľ im to vysvetlí na iných príkladoch, prípadne si ešte zopakujú učivo počas domácej prípravy.

Webinárové školenie

Najnovšie pripravujeme aj formu školenia prostredníctvom webinárov. Školenie bude mať priamu interakciu školiteľ-študent a zároveň nebude potrebné vycestovať na miesto školenie. Ďalšou výhodou je, že si prednášané učivo môžete kedykoľvek znovu pozrieť. Pre tých, ktorí nebudú mať možnosť zúčastniť sa živého vysielanie bude navyše možné usporiadať samostatný QA seminár, ktorý bude určený výlučne na zodpovedanie nejasností zo živého školenia.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac