X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyCertifikačná skúška je súčasťou školenia

Ak ste sa rozhodli realizovať školenie PRINCE2® alebo ITIL®, certifikačná skúška je vždy súčasťou školenia. Takisto cena za školenie je uvádzaná ako konečná, vrátane záverečnej skúšky.

Čo nie je súčasťou ceny

1. V prípade, že chcete realizovať skúšku on-line, celková cena je znížená a súčasťou ceny už nie sú tlačené materiály a učebnica. Je možné dokúpiť si tieto školiace materiály samostatne.

2. Pre zníženie stresu na záverečnej skúške je možné dokúpiť si "Take Two", čo znamená, že budete mať dva pokusy o realizovanie skúšky v cene. Pokiaľ by sa vám nepodarilo dosiahnuť 55% správnych odpovedí, druhý pokus môžete realizovať bez akejkoľvek platby. V opačnom prípade si budete musieť zakúpiť certifikačnú skúšku v plnej cene.

Prečo sa zvyšujú ceny certifikácie?

Od 1.2.2022 je súčasťou certifikácie aj manuál "Managing Successful Projects with PRINCE2", ktorý dostáva každý záujemca o certifikáciu do svojho účtu na stránke Peoplecert. Tento manuál slúži na prípravu na záverečnú skúšku a pre úroveň PRINCE2 Practitioner ho môžu študenti používať počas záverečnej skúšky.

Druhou položkou, ktorá navýšila cenu skúšky je tzv "OTM", Official Training Material, ktorý sa nachádza tiež vo vašom účte. Je to doplnkový školiaci materiál, ktorý môžu študenti použiť popri prednáškach poskytnutých školiacou agentúrou a učebnici.

Treťou položkou, ktorá navýšila cenu je diaľkový dohľad nad skúškou - "Proktor". Je to pracovník Peoplecert, ktorý dohliada, aby on-line skúška prebehla podľa stanovených pravidiel.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac