X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyCertifikačná skúška je súčasťou školenia

Ak ste sa rozhodli realizovať školenie PRINCE2® alebo ITIL®, certifikačná skúška je vždy súčasťou školenia. Takisto cena za školenie je uvádzaná ako konečná, vrátane záverečnej skúšky.

Čo nie je súčasťou ceny

1. V prípade, že chcete realizovať skúšku on-line, celková cena je znížená a súčasťou ceny už nie sú tlačené materiály a učebnica. Je možné dokúpiť si tieto školiace materiály samostatne.

2. Pre zníženie stresu na záverečnej skúške je možné dokúpiť si "Take Two", čo znamená, že budete mať dva pokusy o realizovanie skúšky v cene. Pokiaľ by sa vám nepodarilo dosiahnuť 55% správnych odpovedí, druhý pokus môžete realizovať bez akejkoľvek platby. V opačnom prípade si budete musieť zakúpiť certifikačnú skúšku v plnej cene.

Prečo sa zvyšujú ceny certifikácie?

Od 1.2.2022 je súčasťou certifikácie aj manuál "Managing Successful Projects with PRINCE2", ktorý dostáva každý záujemca o certifikáciu do svojho účtu na stránke Peoplecert. Tento manuál slúži na prípravu na záverečnú skúšku a pre úroveň PRINCE2 Practitioner ho môžu študenti používať počas záverečnej skúšky.

Druhou položkou, ktorá navýšila cenu skúšky je tzv "OTM", Official Training Material, ktorý sa nachádza tiež vo vašom účte. Je to doplnkový školiaci materiál, ktorý môžu študenti použiť popri prednáškach poskytnutých školiacou agentúrou a učebnici.

Treťou položkou, ktorá navýšila cenu je diaľkový dohľad nad skúškou - "Proktor". Je to pracovník Peoplecert, ktorý dohliada, aby on-line skúška prebehla podľa stanovených pravidiel.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia pokračuje aj v roku 2024

V rokoch 2022 a 2023 prebiehal program "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" v rámci ktorej sme školili hlavne projektové riadenie PRINCE2, SCROM a ITIL. Táto podpora bola určená hlavne zamestnaným ľuďom na zvýšenie kvalifikácie alebo udržanie miesta.
Podľa našich informácie sa rovnaký program spúšťa aj v roku 2024


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac