X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyIT školenia

Jira a Confluence

Jira a Confluence - 2 dňové prezenčné školenie

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
24.06-25.06.2024 Bratislava 890 €

Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Obsah

Tento tréning je navrhnutý tak, aby poskytol účastníkom komplexné znalosti a praktické zručnosti v oblasti využívania týchto dvoch nástrojov. Predpokladáme, že účastníci majú základné IT znalosti, ale nemusia mať predchádzajúce skúsenosti s Jira alebo Confluence.

Pre koho je kurz učený

Kurz Jira a Confluence je určený pre rôzne skupiny ľudí v organizácii, ktoré potrebujú efektívne spravovať projekty, dokumentáciu a spolupracovať na rôznych úlohách. Tu je niekoľko cieľových skupín, pre ktoré je tento kurz vhodný:

 1. Projektoví manažéri a tímoví lídri – Títo profesionáli využijú Jira na plánovanie, sledovanie a správu projektových úloh, zatiaľ čo Confluence im poslúži na uchovávanie projektových dokumentov a znalostí.

 2. Vývojári softvéru – Pre vývojárov je Jira kľúčovým nástrojom na sledovanie chýb, riadenie úloh a iteratívne plánovanie v agilných vývojových cykloch. Confluence môžu použiť na zdieľanie technických špecifikácií a kolaboratívnu dokumentáciu.

 3. Analytici a inžinieri – Ľudia pracujúci na technických pozíciách môžu využiť Jira na správu svojich technických úloh a projektovej dokumentácie, zatiaľ čo Confluence im pomôže v správe znalostí a technickej dokumentácie.

 4. Tímy zákazníckej podpory – Tieto tímy môžu využiť Jira na sledovanie a riadenie požiadaviek a incidentov zákazníkov, a Confluence na vytvorenie a udržiavanie znalostnej databázy pre riešenie často kladených otázok a problémov.

 5. Marketingové a predajné tímy – Aj keď tradične nie sú hlavnými používateľmi týchto nástrojov, môžu z nich ťažiť na plánovanie kampaní, sledovanie úloh a uchovávanie obchodných materiálov a štúdií.

 6. HR a administratívni pracovníci – Confluence môže byť výhodný pre HR tímy na uchovávanie politík, postupov a školiacich materiálov, zatiaľ čo Jira môže pomôcť s organizáciou HR projektov a iniciatív.

Tento kurz je teda vhodný pre kohokoľvek, kto potrebuje pracovať v tímovom prostredí, riadiť projekty alebo dokumentáciu a zvyšovať efektivitu organizácie. Navyše, účastníci by mali mať základné IT znalosti, ale nie je vyžadovaná predchádzajúca skúsenosť s Jira alebo Confluence.

Trvanie kurzu - 2 dni

Deň 1: Jira

Dopoludnia

1. Úvod do Jira (1 hodina)

 • História a vývoj Jira
 • Prehľad funkcionalít a možností použitia

2. Základné koncepty a navigácia v Jira (1 hodina)

 • Rozhranie Jira
 • Projekty, úlohy, a filtre
 • Základy správy používateľov a skupín

3. Praktické cvičenia: Vytvorenie a správa úloh (1 hodina)

 • Vytvorenie úloh, podúloh
 • Priradenie úloh a sledovanie pokroku

Obedná prestávka (1 hodina)

Popoludňajšia časť

4. Správa projektov v Jira (1 hodina)

 • Nastavenie projektov
 • Konfigurácia stavov, prechodov a pracovných postupov

5. Reporting a dashboardy (1 hodina)

 • Vytváranie základných reportov
 • Prispôsobenie a využívanie dashboardov

6. Zhrnutie a diskusia (1 hodina)

 • Riešenie špecifických požiadaviek účastníkov
 • Odpovede na otázky

Deň 2: Confluence

Dopoludnia

1. Úvod do Confluence (1 hodina)

 • Čo je Confluence a ako sa používa
 • Prehľad hlavných funkcií

2. Základy práce s Confluence (1 hodina)

 • Vytváranie obsahu: stránky a blogy
 • Správa a organizácia obsahu

3. Spolupráca a zdieľanie v Confluence (1 hodina)

 • Zdieľanie obsahu a spolupráca na dokumentoch
 • Komentovanie a diskusie

Obedná prestávka (1 hodina)

Popoludňajšia časť

4. Pokročilé funkcie Confluence (1 hodina)

 • Makrá a vložené multimédiá
 • Správa prístupov a oprávnení

5. Integrácia Jira a Confluence (1 hodina)

 • Prepojenie informácií medzi Jira a Confluence
 • Využitie Jira reportov v Confluence

6. Zhrnutie a diskusia (1 hodina)

 • Prípadové štúdie a praktické príklady
 • Odpovede na otázky a záver

Tento plán školenia by mal zabezpečiť, že účastníci získajú dostatočné zručnosti na efektívne používanie Jira a Confluence vo svojich organizáciách. Po každom segmente bude priestor na otázky a diskusiu, čo umožní účastníkom lepšie pochopiť preberané koncepty a aplikovať ich v praxi.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Jira a Confluence je 890 €.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Bezplatné školenia pre firmy až 150.000€

Národný úrad práce pripravil atraktívny projekt pre firmy v rámci ktorého môžu vyškoliť svojich zamestnancov v celkovej hodnote až 150.000€. Pre získanie tejto podpory je potrebné urobiť krátky projekt, ktorý za vás vypracujeme. Projekt musí byť hotový do konca augusta. 
Tu sú detaily k tomuto projektu.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac