X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyNa čo slúžia videoprednášky?

Videoprednášky predstavujú prostriedok, ako sa môžu všetci záujemcovia dozvedieť veľké množstvo informácií o metodike PRINCE2®

bez toho, že by museli kupovať drahé certifikačné školenie.

Čo ponúkajú videoprednášky?

Videoprednášky ponúkajú viac než 4 hodiny videí rozdelených podľa tém a procesov PRINCE2. Každá téma má minimálne 2 videá, pričom prvé video predstavuje zhrnutie a ďalšie 1 alebo 2 videá prinášajú detaily. S videami súvisia aj texty, kde krátke video obsahuje zhrnutie metodiky a detailné video obsahuje podstatne podrobnejšie rozpracovanie. Popri sledovaní videí si môžete urobiť aj skúšobné otázky na preverenie, ako ste pochopili danú problematiku.

Kto môže sledovať videoprednášky?

Videoprednášky sú určené všetkým účastníkom našich kurzov ako podkladový materiál ku samoštúdiu a takisto aj na trvalé obnovovanie si vedomostí z projektovej metodiky.

Všetci registrovaní účastníci majú prístup k skráteným verziám videoprednášok a zároveň majitelia učebnice "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" dostávajú bonusový prístup ku všetkým videám na stránke.

Čo ešte získavate?

Pre tých, ktorí absolvujú naše videoškolenia, pripravujeme nadstavbové prezenčné školenie, ktoré bude možné získať za oveľa výhodnejších podmienok ako trojňové školenie PRINCE2 Foundation.

Hľadať vo videách


video kategórie

Kategórie videií:

video_1

Princípy

Popisuje základné princípy PRINCE2, ktoré musia byť platné na to, aby mohol byť projekt riadený metodikou PRINCE2

video_1

Predprojektová príprava

Predprojektová príprava je proces, ktorý sa začína ešte pred samotným začatím projektu a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa neplytvalo prostriedkami na Iniciáciu projektu.

video_1

Organizácia

Organizácia projektov PRINCE2, roly projektového tímu, Stratégia riadenia komunikácie.

video_1

Strategické riadenie projektu

Strategické riadenie projektu- aktivity, prostredníctvom ktorých Projektová rada riadi projekt

video_1

Zdôvodnenie projektu

Zdôvodnenie projektu je dokument, ktorý definuje prečo je potrebné projekt realizovať. Súvisí s princípom "neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti".

video_1

Iniciácia projektu

Iniciácia projektu je proces, účelom ktorého je pripraviť zdravé základy pre realizovanie projektu a poskytnúť dostatočné množstvo informácií o tom, že projekt je zmysluplný.

video_1

Plány

Plány PRINCE2, tvorba a aktualizácia plánov, technika produktovo orientovaného plánovania.

video_1

Riziká

Riadenie rizík v projektoch, príprava Stratégie riadenia rizík, pozitívne a negatívne riziká, odpovede na riziká, odhady pravdepodobnosti a dopadu, rozpočet na riziká.

video_1

Riadenie etapy

Riadenie etapy je proces, v ktorom Projektový manažér riadi vytváranie produktov - dodávok projektu vo forme prideľovania Pracovných balíkov Vedúcim tímov

video_1

Progres

Progres v projektoch PRINCE2, meranie pokroku oproti plánom

video_1

Riadenie dodávky produktu

Dodávka produktov je proces, pri ktorom vedúci tímu vytvára produkty na základe schváleného Pracovného balíka.

video_1

Kvalita

Kvalita v projektoch PRINCE2, posudzovanie kvality produktov, kvalitatívne a akceptačné kritéria.

video_1

Riadenie prechodu medzi etapami

Hranice etáp tvoria dôležitý manažérsky bod projektov. V tomto bode sa vyhodnocuje predchádzajúca etapa, plánuje sa ďalšia etapa a aktualizuje sa PID dokumentácia.

video_1

Zmena

Zmena - Projekty predstavujú zmenu, a preto aj zmeny v projektoch predstavujú bežnú situáciu, pokiaľ sa správne riadia.

video_1

Ukončenie projektu

Ukončenie projektu je posledným procesom PRINCE2, ktorý realizuje Projektový manažér pred tým, než požiada Projektový výbor o autorizáciu ukončenia projektu.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Tatiana D.

Veľmi dobrý vzdelávací nástroj. Niektoré prednášky sa mi bohužiaľ nepodarilo prehrať. Ďakujem
2021-02-09 12:24:21

Ivana J.

toto video nefunguje
2020-12-20 16:29:18

Lubomira K.

toto video nejde pozerat, prosim o kontrolu a aktualizaciu, dakujem
2020-12-01 21:51:23

Pavol M.

Video konci takto: "To je moznost odpovede zdie ". Nie prve video, ktore je ukoncene predcasne. Veta ostava nedopovedana.
2020-11-22 14:58:26

Roman Novotný -.

asi až moc vedecké
2018-11-11 22:09:35

Peter H.

Orientácia vo videoprednáškach by bola lepšia, keby názvy videoprednášok korešpondovali s obsahom/názvami kapitol knížky "Základy metódy projektového riadenia ".
2018-10-10 12:27:15

Lucia P.

Videoprednášky a školenie splnilo moje očakávanie.
2017-03-08 14:55:44

Ivan F.

Videoprednášky sú vynikajúca pomôcka pri tomto štýle intenzívneho štúdia. Svojim agregovaným obsahom zo študijného manuálu pomáhajú ľahšie zorientovať sa...
2016-12-13 13:31:35

Martina B.

Kvalitne dobre spracované prednášky
2016-11-23 14:30:56

Simona T.

Samotné videoprednášky mi veľmi pomohli pri samoštúdiu, pekne vysvetľujú danú problematiku, sú zrozumiteľné a jasné.
2015-05-27 18:55:41

Martina K.

Cez mobil som si prehrávala videoprednášky a robila testy, veľmi mi to pomohlo pri samoštúdiu - odporúčam.
2015-05-15 15:45:09

Radovan U.

skvele
2015-03-26 17:29:41

Mario P.

Velmi dobry material.
2014-11-06 12:45:18

Patrik K.

Mozno by stalo za uvahu urobit gramaticku korekciu pred zverejnovanim nahravok.
2014-04-02 17:05:20

Bruno M.

Veľmi dobre spracované prednášky, nič podobné som nevidel.
2013-05-11 23:26:22

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac