Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyDočasne pozastavené

Jednodňový seminár PRINCE2®

Stručný prehľad metodiky PRINCE2, prebratie všetkých princípov, tém a procesov, diskusia k metodike.

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Jednodňový seminár PRINCE2

Stručný prehľad metodiky PRINCE2, skrátené prednášky zo všetkých oblastí metodiky, príklady práce s manuálom "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2", možnosť diskusie a riešenia konkrétnych problémov účastníkov kurzu.

Pre koho je seminár určený

Pre členov Projektového výboru a roly Odborné zabezpečenie projektu, pre dodávateľov a odberateľov projektu, pre Vedúcich tímov a členov projektových tímov, pre študentov projektového manažmentu, pre projektových spolupracovníkov (najmä z oblasti finančného riadenia a personalistiky), pre pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov a pripravujúcich ponuky a pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o metodike PRINCE2.

Pre koho nie je seminár určený

Pre projektových manažérov, pre výkonných riaditeľov projektov, ktorí nesú zodpovednosť za úspešnú realizáciu projektov a pre podporu projektu a asistentov projektových manažérov, ktorí zohrávajú viacero dôležitých a zodpovedných úloh v projekte (tento kurz PRINCE2 nie je dostačujúci na to, aby ste po jeho absolvovaní mohli samostatne plniť požadované úlohy pri riadení projektov).

 

Čo Vás naučíme

1. Všeobecné zásady projektového manažmentu

 • Čo sú to projekty
 • Rozdiel medzi projektami a bežným riadením

 

2. Princípy projektového riadenia PRINCE2

 • Pokračujúca opodstatnenosť projektu
 • Učenie sa z predchádzajúcich skúseností
 • Definované úlohy a zodpovednosti
 • Riadenie po etapách
 • Riadenie s odsúhlasenými odchýlkami
 • Zameranie sa na produkt
 • Prispôsobenie projektovému prostrediu
   

 3. Témy PRINCE2

 • Bussiness Case - Zdôvodnenie projektu
 • Organizácia
 • Kvalita
 • Plány
 • Riziko
 • Zmena
 • Progres - Pokrok

 

4. Procesy

 • Predprojektová príprava
 • Strategické riadenie projektu
 • Iniciovanie projektu
 • Riadenie etapy
 • Riadenie dodania produktu
 • Managing a Stage boundary
 • Riadenie hraníc etáp
 • Uzavretie projektu

 

5. Stratégie

 • Stratégia riadenia rizík
 • Stratégia riadenia konfigurácií
 • Stratégia riadenia kvality
 • Stratégia riadenia komunikácie

 

6. Techniky

 • Technika produktovo orientovaného plánovania
 • Technika kontroly kvality

 

7. Správy a registre

 • Denník projektu
 • Register problémov
 • Register rizík
 • Register kvality
 • Správa o stave etapy
 • Správa o ukončení  etapy
 • Správa o ukončení projektu
 • Správa o výnimke
   

Časový harmonogram

9:00 - 10:30 - Všeobecné zásady, Princípy
10:30 - 11:00 - Občerstvenie
11:00 - 12:30 - Témy
12:30 - 13:00 - Obed
13:00 - 14:30 - Stratégie
14:30 - 15:00 - Občerstvenie
15:00 - 15:30 - Procesy
15:30 - 16:00 - Praktická analýza projektov

Časový harmonogram je orientačný a skutočný vývoj školenia bude závisieť od tempa preberaného učiva a pochopenia problematiky.

 

Čo od nás dostanete

Mapu procesov PRINCE2 so zakreslením všetkých podstatných dokumentov, exkalačných procedúr, typov plánov a rozhodovacie procesy.

Základný terminologický slovník PRINCE2 anglicko - slovenský

Kompletnú sadu prednáškových materiálov s priestorom na poznámky.

 

Čo vás to bude stáť

Cena seminára pre jednu osobu je 250 EUR. V cene je započítané aj 2x občerstvenie a obed. V prípade skupiny 6 a viac záujemcov je cena 170 EUR za osobu. Pre skupiny nad 10 záujecov je cena kurzu PRINCE2 individuálna.

 

Náš záväzok:

Ak sa zúčastníte jednodňového seminára a rozhodnete sa absolvovať niektorý z našich certifikačných školení, odpočítame vám 100 EUR z ceny certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation alebo Practitioner.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Jednodňový seminár PRINCE2® je 250 € bez DPH (300 € s DPH).

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov je však v čase koronavírusu dočasne pozastavené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6 (pred tým nazývaná PRINCE2 2017) prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac