Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyDočasne pozastavené

PRINCE2 Agile

Trojdňové certifikované školenie APMG PRINCE2 Agile Practitioner so skúškou.

Certifikát

PRINCE2 Agile

Obsah

PRINCE2 Agile™ je produktom AXELOS, ktorý reaguje na pCertifikát PRINCE2 Agile Practitionerotreby súčasného vzdelávania v oblasti projektového riadenia. Agilita sa dostáva stále častejšie do rôznych oblastí hospodárstva a klasické metódy projektového riadenia ako je PMI, PRINCE2® a IPMA musia ustúpiť moderným agilným metódam, ako sú SCRUM, Kanban, Lean Six Sigma, DSDM, Crystal a podobne. Agilné metódy zaznamenávajú rýchly nástup hlavne v oblastiach, kde sa požiadavky zákazníkov rýchlo menia. Veď kto by používal ktorého špecifikácia bola definovaná pred tromi rokmi a počas vývoja bol obmedzovaná možnosť zmien. Je všeobecne známe, že agilné metódy (Scrum, Kanban..) je možné použiť aj v bežnom fungovaní firmy, avšak PRINCE2 Agile je určená výlučne pre projektové prostredie.

PRINCE2® a PRINCE2 Agile™

Odpoveďou AXELOS na požiadavky trhu je práve metodika PRINCE2 Agile, ktorá vznikla na základe PRINCE2. Pritom je treba poznamenať, že PRINCE2 Agile nenahrádza metodiku PRINCE2®, ale len ju doplňuje o komponenty, umožňujúce použitie PRINCE2® v agilnom prostredí. Ak chcete vedieť viac, stiahnite si túto bezplatnú publikáciu:PRINCE2 and PRINCE2 Agile - Free Ebook

Podmienky účasti na školení PRINCE2 Agile

Podmienkou účasti na kurze vlastnenie platného certifikátu PRINCE2 Practitioner. Okrem toho je vhodné, ak si preštudujete manuál PRINCE2 Agile alebo ak máte prehľad o niektorých agilných metódach, napríklad Scrum a Kanban.

Čo sa na kurze učí

Školiteľ v rýchlosti preverí znalosť študentov z problematiky PRINCE2, pretože Agilná metóda stavia práve na štandardnom kurze. Z to jasne vyplýva, že PRINCE2 Agile nie je nový PRINCE2 prispôsobený agilnému prostrediu, ale je nadstavbou štandardného školenia PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.

Študijné materiály

K štúdiu PRINCE2 Agile™ dostávate manuál PRINCE2 Agile, farebné kópie prednášok a vzorový skúšobný test na overenie znalostí z PRINCE2 Agile.

 

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu PRINCE2 Agile je 940 € bez DPH (1128 € s DPH).

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov je však v čase koronavírusu dočasne pozastavené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6 (pred tým nazývaná PRINCE2 2017) prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac