X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyITIL

ITIL4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS)

Prezenčné školenie

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
03.06-05.06.2024 Worldwide 1590 €

Certifikát

ITIL V4 Foundation

Obsah

Čo je to ITIL® 

ITIL® je rámec osvedčených postupov a odporúčaní pre riadenie IT operácií a služieb organizácie. V polovici 80. rokov ho objednala Centrálna počítačová a telekomunikačná agentúra (CCTA) vlády Spojeného kráľovstva. ITIL sa týka ITSM (riadenie IT služieb) a je to proces navrhovania, poskytovania, riadenia a zlepšovania IT služieb, ktoré organizácia poskytuje svojim koncovým používateľom.

Procesy ITSM, ak sú postavené na rámci ITIL, pomáhajú vytvárať lepšie služby IT a zlepšovať podnikanie. V tomto kontexte je ITIL súbor smerníc pre efektívne riadenie IT služieb.
Bez ohľadu na veľkosť podniku je každá organizácia nejakým spôsobom zapojená do riadenia IT služieb. ITSM zaisťuje, že incidenty, servisné požiadavky, problémy, zmeny a IT aktíva spolu s ďalšími aspektmi IT služieb sú riadené efektívnym spôsobom.

ITIL®4 Foundation

ITIL® 4 Foundation je kvalifikácia ITIL® základnej úrovne, ktorá poskytuje pochopenie hlavných konceptov ITIL® vrátane fáz životného cyklu a použitej terminológie. Tento kurz zahŕňa skúšku ITIL® 4 Foundation (úplne nová vo februári 2019), ktorá je základnou certifikáciou v rámci ITIL a ponúka výnimočný prehľad o ITIL®. Získaním certifikácie ITIL® 4 Foundation preukážete zamestnávateľom, že rozumiete kľúčovým prvkom, konceptom a terminológii používanej v ITIL®, vrátane toho, ako sa operácie pohybujú medzi jednotlivými aktivitami a procesmi, aby vytvorili hodnotu v systéme hodnôt služieb a ich celkovému príspevok k osvedčeným postupom riadenia služieb.

Tento kurz je úplnou náhradou učebnice a do hĺbky pokrýva celé ciele skúšky ITIL® 4 Foundation. Tento kurz navyše obsahuje 4 kompletné praktické skúšky, ktoré simulujú typ otázok, ktoré dostanete na skúške ITIL® 4 Foundation.

Jazyk kurzu a skúšky

Certifikačná skúška ITIL sa realizuje iba v anglickom jazyku a preto sme zabezpečili, že celé školenie sa bude realizovať v angličtine. Prezenčnú aj on-line formu vyučovania zabezpečujeme zahraničným profesionálom v oblasti IT služieb.

Výhodou realizácie školenia so zahraničným školiteľom je jednak permanentné používanie prezentácie v angličtine a zároveň aj zlepšenie jazykových znalostí študentov.

Priebeh školenia

Školenie ITIL 4 Foundation realizujeme prezenčne alebo online s anglicky hovoriacim lektorom. V obidvoch prípadoch je priebeh podobný, vyučujú sa všetky zručnosti potrebné na zvládnutie certifikácie a na uplatnenie získaných zručností v praxi. Školenie je v obidvoch prípadoch trojdňové.

Prehľad kurzu

Kurz ITIL 4 Foundation učí základy najnovšej verzie najrozšírenejšieho usmernenia o riadení IT služieb (ITSM) na svete.
ITIL 4 Foundation predstavuje delegátom systém hodnoty služieb (SVS), ktorý popisuje, ako všetky zložky a činnosti organizácie spolupracujú ako systém umožňujúci vytváranie hodnôt.
ITIL SVS podporuje mnoho pracovných prístupov, ako sú Agile, DevOps a Lean, ako aj tradičné procesné a projektové riadenie s flexibilným prevádzkovým modelom orientovaným na hodnotu.

Ciele školenia

Knižnica infraštruktúry informačných technológií (ITIL®) sa stala štandardom v správe IT služieb na celom svete. Cieľom sylabu ITIL4 je pomôcť všetkým organizáciám, bez ohľadu na ich priemysel alebo podnikateľský sektor, poskytovať svoje IT služby pomocou najefektívnejších a najhospodárnejších metód. Rámec sa zameriava na najlepšie postupy a efektívne operácie v oblasti správy IT služieb a používa sa vo vládnych, komerčných a neziskových organizáciách.

Výsledky vzdelávania

Na konci tohto trojdňového kurzu budú účastníci chápať nasledovné: Kľúčové koncepty v rámci ITIL 4, ktoré stavajú na Lean, Agile, DevOps a iných postupoch, a ako tieto umožňujú spoluvytvárať obchodnú hodnotu sedem hlavných princípov ITIL 4, systém hodnoty služieb ITIL, štyri dimenzie riadenia služieb, postupy ITIL so zameraním na 15 z nich, z ktorých 7 bude podrobne popísané.
ITIL 4 Foundation vybavuje kandidátov holistickým prístupom k uľahčeniu spoločného vytvárania hodnoty so zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami vo forme produktov a služieb.

Hlavné princípy ITIL 4 - štyri dimenzie riadenia služieb Kľúčové koncepty od Lean, Agile, DevOps a prečo sú dôležité na poskytovanie obchodnej hodnoty, ako si praktiky ITIL opísané v ITIL 4 zachovajú hodnotu a dôležitosť poskytovanú súčasnými procesmi ITIL, pričom sa zároveň rozšíria tak, aby boli integrované do rôznych oblastí riadenia služieb a IT, od dopyt po hodnote.

Kto by mal absolvovať certifikáciu ITIL® 4 Foundation?

ITIL 4 Foundation je vhodný pre jednotlivcov, ktorí vyžadujú základné pochopenie rámca ITIL a jeho využitia na zvýšenie kvality riadenia IT služieb v rámci organizácie.

Certifikácia sa vzťahuje aj na IT profesionálov, projektových manažérov IT, IT manažérov, členov IT projektov alebo tímov, sieťových operátorov, analytikov podnikových procesov, IT architektov, konzultantov, systémových integrátorov, manažérov a zamestnancov help desk, plánovačov, poskytovateľov riadených služieb, outsourcingov, vývojári aplikácií a iné pozície súvisiace s IT a ďalší, ktorí pracujú v organizácii, ktorá prijala ITIL, a preto si musia byť vedomí a prispievať k celkovému programu zlepšovania služieb.

Študijné materiály

On-line materiály budú poskytnuté študentom.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu ITIL4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) je 1590 €.

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez ÚP od 8.4.2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť BEZPLATNE získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Projekt je učený pre pracujúcich aj pre nezamestnaných ľudí. V rámci tohto projektu máte možnosť požiadať Úrad práce o preplatenie všetkých nami poskytovaných kurzov a to hlavne PRINCE2, SCRUM, ITIL.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na [email protected] alebo 0915 890 650.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Pripravované školenia

V roku 2024 pripravujeme rozšírenie certifikačnej schémy a plánujeme do nášho portfólia zahrnúť nasledovné školenia: DevOps, ITIL - vyššie stupne certifikácie, P3O, Jira a Kyberbezpečnosť - NIS2.
Ak máte predbežný záujem o niektoré zo školení, napíšte nám Email a budeme vás informovať o otvorení kurzu.


Bezplatné školenia pre firmy až 150.000€

Národný úrad práce pripravil atraktívny projekt pre firmy v rámci ktorého môžu vyškoliť svojich zamestnancov v celkovej hodnote až 150.000€. Pre získanie tejto podpory je potrebné urobiť krátky projekt, ktorý za vás vypracujeme. Projekt musí byť hotový do konca augusta. 
Tu sú detaily k tomuto projektu.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac