X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkySCRUM, Agile

Scrum Master Certified prakticky

3 dňové školenie s certifikáciou

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
18.05-20.05.2023 Bratislava 990 €

Certifikát

SMC - Scrum Master Certified

Obsah

Scrum je najpopulárnejší agilný štýl riadenia projektov. Celosvetovo je aplikovaný v 60% agilných projektov a navyše je implementovaný aj v iných agilných metódach riadenia, ako napríklad PRINCE2 Agile a PMI ACP. Scrum preto predstavuje dobrý základ, ak sa chcete venovať agilnému riadeniu.

Školenie je zamerané hlavne na úroveň Scrum Master ale výborne sa hodí aj na nižšiu úroveň Scrum Developer. Keby ste chceli získať certifikát Scrum Product Owner, pridáva sa ďalší deň školenia alebo študenti dostávajú za úlohu doštudovať oblasti, ktoré neboli detailne preberané počas školenie Scum Master.

Obsah školenia

Celé školenie sa realizuje ako jeden veľký projekt, praktické cvičenia simulujú reálny projekt a všetky činnosti sa realizujú tak, ako v reálnom projekte. V kurze si povieme o základných princípoch agilného projektového riadenia a o princípoch Scrum. Detailnejšie si vysvetlíme organizačnú schému projektu, jednotlivé roly a zodpovednosti členov projektu. Vysvetlíme si aj ďalšie aspekty projektu, napríklad kvalitu, riziká a zdôvodnenie projektu. Procesy Scrum nám pomôžu pochopiť jednotlivé fázy a reálne fungovanie Scrum.

Pri simulácii projektu si budú môcť všetci študenti vyskúšať jednotlivé projektové roly a vyskúšať si činnosti, ktoré budú potrebovať pri reálnych projektoch.

Profil uchádzača:

Táto certifikácia je vhodná pre každého, kto má záujem pracovať ako Scrum Master, Scrum Developer (prípadne aj Scrum Produkt Owner) alebo už pracuje vo firme kde sa riadia projekty v prostredí Scrum. Scrum Master je dôležitá rola v každom Scrum tíme a nemusí byť expert v oblasti vyvíjaných technológií, aby úspešne vykonával svoju prácu. Aj keď Scrum je populárny v IT priemysle, je možné efektívne ho využiť aj v iných priemyselných odvetviach.
SBOK Guide, na základe ktorého je postavený Scrum, môže byť použitý ako vodítko pre efektívnu implementáciu.

Čo vás naučíme:

 • Pochopiť aký je rozdiel medzi klasickými projektovými metódami a agilnými metódami projektového riadenia
 • Aké sú najznámejšie agilné metódy, rozdiely medzi nimi a najvhodnejšie príklady použitia
 • 6 princípov Scrum, ako je empirická kontrola procesov, samo-organizovanie projektového tímu, kolaborácia členov tímu, prioritizácia založená na hodnote pre zákazníka, striktné časové ohraničenie jednotlivých činností a iteratívne dodávky výsledných produktov.
 • Vytvorenie typickej organizačnej štruktúry, roly a zodpovednosti pracovníkov projektu a rôzne prístupy k riadeniu pracovníkov.
 • Rozoberieme si projektový cyklus, v praxi si vyskúšame všetky procesy a budeme simulovať aj projektové mítingy.
 • Získate skúsenosti z reálneho projektu, overíte si tímovú prácu, organizovanie mítingov, vytváranie a odovzdávanie produktov
 • Získate sebaistotu pri práci v Scrum tíme, stanete sa plnohodnotnými členmi tímov a budete môcť hneď začať plniť úlohy.

Účastníci:

Účastníci kurzu pracujú počas školenia s pracovnými zošitmi. Kurz sa realizuje ako skutočný Scrum projekt, simulujú sa "Sprinty" (cykly Scrum projektu), práca so Scrumboard (pracovnou tabuľou) a praktickými "hrami" sa simulujú jednotlivé činnosti na skutočnom Scrum projekte. Je potrebné. aby sa na školení zúčastnilo aspoň 5 študentov, lebo pri delení rolí a rezervovaní jednej roly na Scrum Product Ownera a jednej na Scrum Mastra, nak vývojový tím (developer team) bude mať 3 členov.

Počas školenia sa preberie kompletná teória, teda Princípy, Aspekty, Fázy (Phases) a Procesy.

Účastníci sa dozvedia viac o roliach v projektových tímoch, akým spôsobom sa tvoria "User Stories", ako sa rozdeľujú na úlohy (Tasks), akým spôsobom prebiehajú jednotlivé mítingy, ako prebieha plánovanie Scrum projektov, riadenie rizík a zmien, ako sa preberajú hotové produkty a podobne. Takisto sa všetci aktívne zúčastnia všetkých Scrum mítingov.

 

Formát skúšky:

 • Výber jednej otázy z viacerých
 • 100 otázok na skúšku
 • Jeden bod udelený za každú správnu odpoveď
 • Žiadne negatívne známky za zlé odpovede
 • Dĺžka 120 minút
 • On-line test a dohľadom (Proctor)
 • Aktuálne priemerne 95% úspešnosť kandidátov
 • Možnosť realizovať do 6 mesiacov do ukončenia školenia
 • Možnosť bezplatne zopakovať skúšku

Referenčný zdroj dokumentácie (kniha) : Sprievodca Scrum (SBOK ™ Guide)

Certifikát:

Po ukončení uvedeného školenia môžete získať certifikát Scrum Master Certified (SMC). Certifikačnú skúšku je súčasťou ceny školenia. Školiteľ vám dodá všetky potrebné informácie na absolvovanie skúšky. V prípade, že záverečný test nezvládnete, máte môžnosť ho opakovať.

 

 

 

Študijné materiály

Účastníci školenia dostávajú pracovné zošity, v ktorých sa nachádza skrátený výber z metodiky a s týmito zošitmi aktívne pracujú. Počas školenia majú účastníci k dispozícii praktické pomôcky na riadenie fiktívneho projektu vrátane "Scrumboardu".

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Scrum Master Certified prakticky je 990 €.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac