X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® online

On-line PRINCE2® Practitioner

Druhý stupeň školenia PRINCE2 cez Webinár

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
05.04-05.04.2023 Bratislava 899 €

Certifikát

PRINCE2® Practitioner

Obsah

PRINCE2 Practitioner prostredníctvom webinára

Školeniam projektového riadenia prostredníctvom webinárov sa venujeme už niekoľko rokov. Ako jediný na Slovensku k webinárom poskytujeme najširšiu kolekciu on-line materiálov, ktoré zahŕňajú viac ako 4 hodiny videoprednášok, neobmedzené množstvo vzorových testov. Jedinečnosť našich školení je aj v tom, že v cene školení je aj dvojjazyčná slovensko – anglická „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2.“

Náš školiteľ je jediný v ČR a SR s certifikátom PRINCE2® Professional a zároveň pracoval v medzinárodnom tíme v oblasti výskumu projektového riadenia, za čo získal titul PhD. Napriek nespornej kvalite školenia a podporných materiálov webinárového školenia poskytovaného našou firmou, jeho cena je podstatne nižšia ako pri prezenčnom školení a ďalej poskytujeme výrazné zľavy.

Každé školenie je robené interakciou s účastníkmi školenia.

Dôležité upozornenie  - nepúšťame nahrávku, ale každé školenie sa realizuje naživo.

Na školenie poskytujeme garanciu vrátenia peňazí, ak nebudete spokojní, celú sumu vám vrátime.

Pokiaľ chcete vedieť viac, radi Vám pošleme ukážku školenia a všetky materiály, ktoré poskytujeme ku školeniu.

Špecifikáciou školenia PRINCE2 Practitioner je zameranie sa na uplatnenie metodiky PRINCE2® v praxi. Na školení sa nepreberajú už žiadne ďalšie teoretické informácie nad rámec školenia PRINCE2 Foundation a cvičí sa hlavne práca s manuálom.

 

Pre koho je školenie určené

Kurz je vhodný pro projektových manažérov, vedúcich a členov projektového tímu, dodávateľov a odberateľov projektov, spolupracujúce osoby, pracovníkov zabezpečujúcich verejné obstarávanie projektov, študentov projektového manažmentu.

Komukoľvek, kto sa chce pripraviť na medzinárodnú certifikáciu PRINCE2® a zároveň sa s touto metodikou chce zoznámiť pre vlastnú prax.

Výhodou je, že dané školenie nie je nijako sektorovo ohraničené. Projekty sa realizujú vo všetkých oblastiach hospodárstva, preto je táto kvalifikácia často vyžadovaná.

Vstupný predpoklad

Podmienkou pripustenia ku skúške PRINCE2® Practitioner je úspešné absolvovanie skúšky PRINCE2® Foundation, alebo platný akýkoľvek certifikát PMI PMP, CAPM resp. IPMA.

Dĺžka trvania

1 deň webinár + 0,5 dňa skúška kedykoľvek po skončení webinára z domu. 

Ako bude školenie prebiehať

Školenie trvá 8-10 vyučovacích hodín rozdelených na 3-4 bloky s prestávkami. Školenie bude nahrávané a študenti si môžu neskôr pozrieť aj záznam, avšak pre úspešné zvládnutie sa odporúča absolvovať aspoň 75% prednášaných blokov. V prípade vymeškania niektorého z blokov z vážnych dôvodov môže školiteľ poskytnúť krátké individuálne konzultácie.

Budeme si preberať jeden praktický príklad (simulačný skúšobný projektový scenár), na ktorom si ukážeme, ako správne porozumieť otázke, ako identifikovať kľúčové a silné slová a aké typy otázok sa môžu vyskytnúť na skúške. Dôležitým komponentom školenia je práca s manuálom, správne identifikovanie a rýchle nájdenie obsahu a pochopenie štruktúry obsahu.

Certifikát

Medzinárodný certifikát PRINCE2® Practitioner, E - certifikát je zahrnutý v cene školenia.

Certifikát má platnosť 3 roky.

Obsah

PRINCE2® Practitioner je druhou úrovňou certifikácie PRINCE2®.

Školenie sa zameriava na hlbšie pochopenie získaných vedomostí úrovne PRINCE2 Foundation a ich praktické uplatnenie na projekte.

Školenie prebieha ako reálna skúška s projektovým scenárom podobnej tej, ktorú budú študenti realizovať na získanie certifikátu PRINCE2 Practitioner.

Cena kurzu obsahuje

V cene školenia ponúkame ako jediní na Slovensku   prístup do e-learningového prostredia na stránke www.prince-2.sk. E-learning slúži na zopakovanie metodiky PRINCE2® Foundation. Nájdete tam  viac ako 4 hodiny videoprednášok rozdelených podľa oblastí metodiky PRINCE2®, množstvo doplnkovej dokumentácie a možnosť realizovať si on-line skúšobné testy na preverenie pochopenia metodiky. 

      Predkurzová príprava

 • inštrukcie k predkurzovej príprave
 • Managing Successful Projects with PRINCE2® zapožičiavame, ale môžete si ju aj zakúpiť.
 • mapa procesov 
 • krátky výkladový slovník

      Školiace materiály

 •  2 kompletné sady skúšobných otázok s vysvetlením odpovedí

      Prístup do e-learningu PRINCE2®  Foundation

 •  neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 •  zobrazenie všeobecných videí a príkladov z metodiky projektového riadenia
 •  zobrazenie skrátených verzií kompletnej metodiky projektového riadenia
 •  zobrazenie kompletných prednášok z metodiky
 •  generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov po 70 otázok
 •  predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2®
 •  zobrazenie manažérskych dokumentov v PDF
 •  zobrazenie manažérskych dokumentov vo formáte WORD, Excel
 •  zobrazenie kompletnej dokumentácie k metodike

Záverečná medzinárodná skúška

Skúšku realizujete po školení z domu alebo z práce online cez kameru. 

 • 80 otázok, viaceré typy testovacích otázok
 • 55% správnych odpovedí
 • dĺžka skúšky 190 minút
 • jazyk skúšky čeština
 • skúška typu Open book - pri skúške je možné používať manuál

Vnútrofiremné školenia

Okrem otvorených webinárových školení  je možné uskutočniť vnútrofiremné on line webinárové školenie šité na mieru, kde sa môže aj samotná prednášaná látka prispôsobiť individuálnym požiadavkám objednávateľa a ako príklady sa využívajú projekty, ktoré študenti dobre poznajú. Termíny vnútrofiremných školení môžeme dohodnúť individuálne.

Školiteľ

Hlavným školiteľom je Ing. Branislav Gablas PhD. Školiteľ má 11 ročnú prax školení PRINCE2®  a dosiahnuté najvyššie možné vzdelanie PRINCE2®  Professional. Je projektovým manažérom viacerých projektov. Branislav Gablas zároveň pôsobí ako pedagóg na vysokej škole a metodiku projektového riadenia prednáša aj v zahraničí.

Ing. Branislav Gablas PhD.

 • PRINCE2® Professional
 • PMP, IPMA B
 • PRINCE2®  Agile
 • Scrum, PMI-ACP
 • Agile Project Management a ďalšie

Linkedin: www.linkedin.com/in/branislavgablas
Slovensky: www.linkedin.com/in/branogablas

Garancie

Garancia kvality

Ak si u nás zakúpite kurz a počas prvého dňa školenia nebudete spokojný s našou kvalitou, vrátime vám celú zaplatenú cenu kurzu. Elektronické verzie dokumentov vám zostávajú. Robíme všetko preto, aby naši účastníci v cene získali nielen certifikáty, ale aj dlhodobé vedomosti. Investujeme nemálo prostriedkov a času do sebavzdelávania a rozvoja našej školiacej agentúry. V cene školenia sa snažíme poskytnúť najvyšší štandard.

Garancia získania certifikátu

Garantujeme vám 100% absolvovanie testu PRINCE2 Foundation. Úspešnosť na skúškach máme veľmi vysokú. Ak sa budete aktívne zúčastňovať webinárového školenia a odpovedať na otázky školiteľa no ak počas skúšky nebudete mať svoj deň a nezískate 50% správnych odpovedí, skúšku si u nás môžete kedykoľvek zopakovať. Ponúkame Vám možnosť zopakovať si celý kurz zdarma. Hradíte si iba certifikačný test.

Garancia dobrej ceny a najvyššej kvality

Nie je nič jednoduchšie, ako ponúknuť nižšiu cenu, keď ukážete cenovú ponuku konkurencie. Patrí to k nie veľmi čistým praktikám v podnikaní. My vám ponúkame dobrú cenu od začiatku. Okrem toho, keď sa zúčastníte prvého dňa školenia a nebude vám náš prístup vyhovovať, kľudne nám to povedzte a vrátime vám plnú sumu. Náš ďalší záväzok - dáme Vám 100 €, ak Vám konkurencia poskytne rovnakú alebo vyššiu kvalitu školenia ako poskytujeme my za lepšiu cenu. Stačí byť lepší ako my v 5 nasledovných oblastiach:

 1. Materiály

Ako jediný na Slovensku ponúkame v cene kurzu nami vydanú dvojjazyčnú anglicko-slovenskú knihu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“

 1. Videoškolenia

Ako jediný na Slovensku máme spracovanú metodiku PRINCE2® vo forme videí trvajúcich viac ako 4 hodiny v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre účastníkov našich kurzov je prístup k videám ZDARMA

 1. E-learning

Stránka www.prince-2.sk je vzdelávací portál, kde okrem videí nájdete prístup k testovacím otázkam, podporným materiálom. Účastníci si môžu vygenerovať neobmedzený počet vzorových otázok podobných certifikačnej skúške PRINCE2.

 1. Skúsenosti

Náš školiteľ má najvyšší certifikát PRINCE2 Professional, okrem toho mnoho ďalších certifikátov. Získal titul PhD za ekonómiu v oblasti výskumu nových metód projektového riadenia. Všetky tieto vedomosti Vám odovzdáme počas školenia.

 1. Skúsenosti s webinárovými školeniami

Máme viac ako 4 ročné  skúsenosti s realizovaním desiatok webinárových školení, ktoré vieme preukázať. Máme všetku potrebnú technológiu a SW.

Tento záväzok nás neustále núti zlepšovať sa a radi to pre vás robíme. Ak má konkurencia nižšiu cenu, skúste porovnať porovnateľné, aby ste boli spokojní aj s priebehom školenia a dostali ste za svoje peniaze skutočnú hodnotu.

Referencie

S webinárovými školeniami máme niekoľkoročné skúsenosti.

Referencie na naše školenia nájdete na nasledovných linkách:

https://q9.sk/p2

https://q9.sk/p2ke

 

Cena (bez DPH)

Cena kurzu On-line PRINCE2® Practitioner je 899 €.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Školíme aj PRINCE2 verziu 7.

Od septembra 2023 je možno získať certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner aj v najnovšej verzii PRINCE2 verzia 7. Táto verzia so sebou prináša veľké množstvo zmien a podstatne sa odlišuje od predchádzajúcich verzii.


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac