Prince-2.sk - Videá
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyHľadať vo videách


video kategórie >> Riadenie dodávky produktu >> Riadenie dodávky produktov - zhrnutie

Riadenie dodávky produktov - zhrnutie

Riadenie dodávky produktu Účel:

Riadenie dodávky produktu je na formalizovanie riadenia prepojení medzi Projektovým manažérom a Vedúcim tímu, keď akceptujú, vykonávajú a dodávajú prácu. 

Vedúci tímu je buď interný alebo externý pre projekt a koordinuje prípravu jedného alebo viacerých produktov v pracovnom balíku.

Cieľ:

Cieľom je premeniť plány na dodané produkty pre projekt. Aby sa to dosiahlo:

  • Práca sa môže realizovať len vtedy, ak je schválená.
  • Vedúci tímu a tím musia  jasne vedieť, čo sa má vyprodukovať s príslušným úsilím, nákladmi a časom.
  • Informácie o progrese sa zasielajú Projektovému manažérovi v pravidelných dohodnutých intervaloch.

Pracovný balík je spúšťačom od Projektového manažéra k tímu, aby sa zrealizovala určitá práca v rámci etapy. Nemôže sa robiť bez toho, aby bola schválená. Schvaľovanie Pracovných balíkov je osobitne užitočné, ak ide o externých dodávateľov. Môže to byť formálne – dokonca právne zmluvy – alebo neformálne – len ústne dohody.

Riadenie dodávky produktu spúšťa schválením etapy Projektový výbor a Projektový manažér zasa spustí prácu, aby sa pripravili produkty.

Aktivity

Akceptovať Pracovný balík – Vedúci tímu akceptuje (príjme) Pracovný balík, ktorý mu odovzdáva (autorizuje) Projektový manažér na základe vzájomnej dohody. Pracovný balík obsahuje Popis produktu (ktorý sa má vyrobiť), požiadavky na reportovanie a podávanie Správ o stave pracovného balíka (Stratégia riadenia komunikácie), spôsob dosiahnutia požadovanej kvality a odovzdania produktu (Stratégia riadenia kvality), riešenie problémov a zmien  a udržiavanie konfigurácií – verzií v Pracovnom balíku (Stratégia riadenia konfigurácií), prístup k rizikám Pracovného balíka (Stratégia riadenia rizík).

Zrealizovať pracovný balík – Vedúci tímu so svojím tímom začne vytvárať produkt. Pritom je potrebné neustále kontrolovať kvalitu vyrábaného produktu (zabudovaná kvalita) a podávať Správy o stave pracovného balíka Projektovému manažérovi. Správa o stave pracovného  balíka obsahuje vyhodnotenie práce od predchádzajúcej správy a predpoveď na nasledujúce obdobie.

Dodať ukončený pracovný balík - táto aktivita predstavuje realizovanie techniky posúdenia kvality a získanie schválenia produktu. Vedúci tímu vracia Projektovému manažérovi Pracovný balík, ktorý predstavuje už len dokumentáciu o tom, že produkt bol odovzdaný a schválený. Zároveň je potrebné skontrolovať Register kvality a záznam o konfiguračnej položke, či bol vyrobený produkt správne zaznamenaný.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Roman Novotný -.

asi až moc vedecké
2018-11-11 22:09:35

Peter H.

Orientácia vo videoprednáškach by bola lepšia, keby názvy videoprednášok korešpondovali s obsahom/názvami kapitol knížky "Základy metódy projektového riadenia ".
2018-10-10 12:27:15

Lucia P.

Videoprednášky a školenie splnilo moje očakávanie.
2017-03-08 14:55:44

Ivan F.

Videoprednášky sú vynikajúca pomôcka pri tomto štýle intenzívneho štúdia. Svojim agregovaným obsahom zo študijného manuálu pomáhajú ľahšie zorientovať sa...
2016-12-13 13:31:35

Martina B.

Kvalitne dobre spracované prednášky
2016-11-23 14:30:56

Simona T.

Samotné videoprednášky mi veľmi pomohli pri samoštúdiu, pekne vysvetľujú danú problematiku, sú zrozumiteľné a jasné.
2015-05-27 18:55:41

Martina K.

Cez mobil som si prehrávala videoprednášky a robila testy, veľmi mi to pomohlo pri samoštúdiu - odporúčam.
2015-05-15 15:45:09

Radovan U.

skvele
2015-03-26 17:29:41

Mario P.

Velmi dobry material.
2014-11-06 12:45:18

Patrik K.

Mozno by stalo za uvahu urobit gramaticku korekciu pred zverejnovanim nahravok.
2014-04-02 17:05:20

Bruno M.

Veľmi dobre spracované prednášky, nič podobné som nevidel.
2013-05-11 23:26:22

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov je však v čase koronavírusu dočasne pozastavené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6 (pred tým nazývaná PRINCE2 2017) prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac