Prince-2.sk - Videá
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyHľadať vo videách


video kategórie >> Princípy >> Principy zhrnutie

Principy zhrnutie

Princípy PRINCE2® Terminológia Continued business justification Neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti Learning from experience Učenie sa zo skúseností Defined roles and responsibilities Definované roly a zodpovednosti Manage by stages Riadenie po etapách Manage by exception Riadenie s výnimkami (pridelenými toleranciami) Focus on products Zameranie sa na produkty Tailor to suite the project environment Prispôsobenie riadenia prostrediu projektu Universal Univerzálne Self-validating Samovalidovateľné Empowering users to shape the management Podporujúce používateľov formovať projekt Súvisiace videá Continued business justification - Neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti Súvisí to s témou Zdôvodnenie projektu (Business Case) Learning from experience - Učenie sa zo skúseností Súvisí s procesom Starting up a project process - Predprojektová príprava, kde sa pripravuje dokument Lessons Log (Zoznam ponaučení).  Predchádzajúce skúsenosti využívam v projekte často, napríklad pri posudzovaní dopadu problémov (otvorených bodov), zmien a rizík v procese riadenia etapy alebo pri plánovaní nasledujúcej etapy v procese riadenie prechodu medzi etapami (riadenie hraníc etapy). Defined roles and responsibilities- Definované roly a zodpovednosti Súvisí s témou Organizácia a Stratégiou riadenia komunikície, ktorá sa formuje v procese inicácia projektu. Manage by stages- Riadenie po etapách Súvisí s témou Progres, ktorá hovorí o rozdelení projektu na manažérske etapy. Takisto je potrebné zvážiť proces Riadenie prechodu medzi etapami (riadenie hraníc etapy), kde sa pripravuje Plán nasledujúcej etapy alebo Plán výnimky. Manage by exception Plánu výnimky odpovedá Správa o výnimke, ktorá sa realizuje v procese riadenia etapy. Začína sa Ad-Hoc rozhodnutím v procese Strategické riadenie projektu.     Definície Metodika definuje 7 princípov, ktoré všetky musia byť v projekte dodržané. Pokiaľ princípy nie sú dodržané, hovoríme o PINO projektoch (PRINCE2® in name only). Neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti – projekty musia mať dôvod prečo ich realizujeme na začiatku projektu, počas trvania projektu, ale aj na konci projektu. Pokiaľ v priebehu trvania projekt stratí opodstatnenosť (napríklad vyvíjame špeciálnu aplikáciu, ale medzičasom príde konkurencia s lepšou aplikáciou), je potrebné projekt zastaviť alebo zmeniť. Učenie sa zo skúseností – pred nami mnoho organizácií realizovalo podobné projekty a nie vždy skončili podľa očakávania. Získajme skúsenosti z podobných projektov, vyhnime sa chybám, ktoré sa urobili pri iných projektoch a aplikujme pozitívne skúsenosti. Nedržme sa porekadla, „človek sa učí na vlastných chybách..“, ale zoberme si k srdcu lepšie príslovie, „len blázon sa učí na vlastných chybách, rozumný človek sa poučí na chybách iných...“. Definované roly a zodpovednosti – „kto tu tomu velí...“ bola typická otázka vojenského dôstojníka, keď videl vojakov flákať sa. Platí to aj pre projekty. Musí byť jasne definovaná projektová štruktúra, línie podriadenosti a reportovania a všetci účastníci musia prijať a odsúhlasiť svoje roly. Riadenie po etapách – poznáte tú otázku: „Ako sa dá zjesť slon?“ No predsa, že si ho rozkrájate na menšie časti. To isté platí aj o projektoch. Projekty musia byť rozdelené na menšie manažovateľné časti, pri ktorých si viem jednoducho skontrolovať, či dodržiavam plán alebo nie. Ak máte postaviť 10 poschodovú budovu za rok a 4 poschodia ste postavili za 3 mesiace, znamená to, že ste v pláne? Mysleli ste na to, že po postavení hrubej stavby budovy budete musieť ťahať rozvody elektriny, vody, budovať priečky, montovať okná, fasádu, získať kolaudačné rozhodnutie... Stále si myslíte, že ste v pláne? Riadenie s výnimkami (alebo riadenie s pridelenými toleranciami) – ak Projektový manažér dostane presne určenú čiastku, ktorú má minúť a presný čas, dokedy má prácu dokončiť, v podstate stráca možnosť riadiť projekt. Prekročil rozpočet o 100€, lebo zdražel stavebný materiál alebo sa zdržal o jeden deň, lebo mal chrípkovú epidémiu v tíme? Znamená to, že musí žiadať o výnimku? Čakanie na schválenie výnimky naopak nespôsobí ďalšie zdržanie alebo zdraženie? Alebo naopak, ušetril 1000€ a dokončil prácu o týždeň skôr, znamená to, že neuspel? Pokiaľ nemá pridelené určité tolerancie od-do, v ktorých sa môže pohybovať bez toho, že by musel žiadať o schválenie nadriadenú autoritu, tak stráca schopnosť riadiť projekt a len doručuje žiadosti nadriadenému a čaká na ich schválenie. Zameranie sa na produkty – pri úvahách o riadení projektu PRINCE2® uprednostňuje zamerať sa najprv na produkty (dodávky projektu) a až potom na aktivity. Keď si staviate rodinný dom, tak v prvom rade vás bude zaujímať, aký bude veľký, koľko bude mať izieb... až potom sa začnete zaujímať, ako sa bude stavať. Prispôsobenie riadenia prostrediu projektu – každý projekt je iný veľkosťou, druhom dodávky, prostredím... Je povinnosťou projektového menežéra, aby si riadenie projektu prispôsobil tak, aby ho mohol spoľahlivo (a zároveň bez prílišnej byrokracie) riadiť.

Ostatné videá z rovnakej kategórie (Princípy):

video_1

Princípy komplet

Detailný popis princípov metodiky PRINCE2....

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Tatiana D.

Veľmi dobrý vzdelávací nástroj. Niektoré prednášky sa mi bohužiaľ nepodarilo prehrať. Ďakujem
2021-02-09 12:24:21

Ivana J.

toto video nefunguje
2020-12-20 16:29:18

Lubomira K.

toto video nejde pozerat, prosim o kontrolu a aktualizaciu, dakujem
2020-12-01 21:51:23

Pavol M.

Video konci takto: "To je moznost odpovede zdie ". Nie prve video, ktore je ukoncene predcasne. Veta ostava nedopovedana.
2020-11-22 14:58:26

Roman Novotný -.

asi až moc vedecké
2018-11-11 22:09:35

Peter H.

Orientácia vo videoprednáškach by bola lepšia, keby názvy videoprednášok korešpondovali s obsahom/názvami kapitol knížky "Základy metódy projektového riadenia ".
2018-10-10 12:27:15

Lucia P.

Videoprednášky a školenie splnilo moje očakávanie.
2017-03-08 14:55:44

Ivan F.

Videoprednášky sú vynikajúca pomôcka pri tomto štýle intenzívneho štúdia. Svojim agregovaným obsahom zo študijného manuálu pomáhajú ľahšie zorientovať sa...
2016-12-13 13:31:35

Martina B.

Kvalitne dobre spracované prednášky
2016-11-23 14:30:56

Simona T.

Samotné videoprednášky mi veľmi pomohli pri samoštúdiu, pekne vysvetľujú danú problematiku, sú zrozumiteľné a jasné.
2015-05-27 18:55:41

Martina K.

Cez mobil som si prehrávala videoprednášky a robila testy, veľmi mi to pomohlo pri samoštúdiu - odporúčam.
2015-05-15 15:45:09

Radovan U.

skvele
2015-03-26 17:29:41

Mario P.

Velmi dobry material.
2014-11-06 12:45:18

Patrik K.

Mozno by stalo za uvahu urobit gramaticku korekciu pred zverejnovanim nahravok.
2014-04-02 17:05:20

Bruno M.

Veľmi dobre spracované prednášky, nič podobné som nevidel.
2013-05-11 23:26:22

Rýchle informácie

Zvýšenie cien certifikácie PRINCE2®

Certifikačná autorita PRINCE2® Peoplecert pristúpila k radikálnej zmene v oblasti certifikácie a zvyšuje ceny na rok 2022 o viac ako 50% oproti roku 2021.
Okrem zvýšenia ceny certifikácie je potrebné uhradiť aj poplatky za realizovanie skúšky z domu. 


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac