Prince-2.sk - Videá
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyHľadať vo videách


video kategórie >> Nastavení projektu >> Nastavení projektu - shrnutí

Nastavení projektu - shrnutí

Účel: Cíle:   Jak bude projekt řešit řízení konfigurací, rizik, kvality a komunikace (Strategie). Strategie popisují jak budu přistupovat k řízení specifických prvků v projektu. Strategie projektu vycházejí ze strategií podniku / programu a upravují se specificky pro každý projekt. Jak a kdy se dohodnuté produkty dodají (Plán projektu). Plán projektu je jen přibližným vyjádřením vývoje projektu a definuje počty etap a jejich přibližnou délku, kdy a které produkty budou dodány, obecné požadavky na zdroje, aktivity a závislosti mezi produkty. Důvody pro realizaci projektu s očekávanými přínosy spolu s vyváženými velkými riziky (Obchodní případ - Business Case). Obchodní případ je hlavním dokumentem, který definuje proč se projekt realizuje a jaké jsou hlavní přínosy projektu, jakož i rizika, která mohou ohrozit dostavení se očekávaných přínosů. Kdo bude zodpovědný za která rozhodnutí (Organizace). Jasná organizační struktura je nezbytná v každém projektu. Důležité je, aby všichni členové projektového týmu znali své role a aby měli vyčleněný dostatečný čas na práci v projektu. Jak bude monitorován a reportován progres (Progres). Pokud nedokážu sledovat vývoj projektu, neumím říct, zda se v daném okamžiku držím plánu nebo ne. Progres projektu je realizován porovnáváním plánovaných dosažení projektu s reálným stavem. Kdo bude požadovat informace, kdy a jak (Strategie řízení komunikace). Pokud si stanovím role projektového týmu a identifikuji všechny účastníky projektu, musím jasně stanovit, jak budou jednotliví účastníci projektu komunikovat mezi sebou. Jak se bude realizovat přizpůsobování (PID). Povinností Projektového manažera je přizpůsobit řízení projektu prostředí, ve kterém se nachází. Prostředí se musí přizpůsobit i organizace projektu i celá projektová dokumentace.     V procesu nastavení projektu se vytvářejí výlučně manažerské produkty (deníky, strategie, registry, záznamy, plány) a nevytvářejí se žádné specializované produkty. Kvalita těchto produktů a detaily v nich zachyceny pomáhají Projektovému výboru (Project Board) rozhodnout (v procesu Nastavení projektu), zda bude projekt schválen nebo ne. Výstupem z tohoto procesu je dokumentace PID a Plán revize přínosů.   [removed][removed] [removed][removed] [removed]// [removed] [removed][removed]

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Roman Novotný -.

asi až moc vedecké
2018-11-11 22:09:35

Peter H.

Orientácia vo videoprednáškach by bola lepšia, keby názvy videoprednášok korešpondovali s obsahom/názvami kapitol knížky "Základy metódy projektového riadenia ".
2018-10-10 12:27:15

Lucia P.

Videoprednášky a školenie splnilo moje očakávanie.
2017-03-08 14:55:44

Ivan F.

Videoprednášky sú vynikajúca pomôcka pri tomto štýle intenzívneho štúdia. Svojim agregovaným obsahom zo študijného manuálu pomáhajú ľahšie zorientovať sa...
2016-12-13 13:31:35

Martina B.

Kvalitne dobre spracované prednášky
2016-11-23 14:30:56

Simona T.

Samotné videoprednášky mi veľmi pomohli pri samoštúdiu, pekne vysvetľujú danú problematiku, sú zrozumiteľné a jasné.
2015-05-27 18:55:41

Martina K.

Cez mobil som si prehrávala videoprednášky a robila testy, veľmi mi to pomohlo pri samoštúdiu - odporúčam.
2015-05-15 15:45:09

Radovan U.

skvele
2015-03-26 17:29:41

Mario P.

Velmi dobry material.
2014-11-06 12:45:18

Patrik K.

Mozno by stalo za uvahu urobit gramaticku korekciu pred zverejnovanim nahravok.
2014-04-02 17:05:20

Bruno M.

Veľmi dobre spracované prednášky, nič podobné som nevidel.
2013-05-11 23:26:22

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2 2017

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 2017 prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Prvý deň školenia je ZADARMO!!!


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac