Prince-2.sk - Školenia ITIL - kurzy zamerané na návrh a prevádzku informačných systémov
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyŠkolenie SCRUM

Definícia

Scrum je iteratívny a inkrementálny framework pre agilný vývoj softvéru a ďalších produktov. Definuje "flexibilnú a komplexnú stratégiu vývoja produktov, pri ktorej vývojový tím pracuje ako celok na dosiahnutie spoločného cieľa." Tento prístup spochybňuje predpoklady o "tradičnom, procesnom prístupe" k vývoju produktov. Scrum umožňuje tímom samo-organizovanie sa (self-organization) a zvyčajne aj spoločné umiestnenie tímov na jednom mieste (collocation), ktoré umožňuje on-line spoluprácu všetkých členov tímu a denné face-to-face komunikáciu medzi všetkými členmi tímu a ostatných zúčastnených strán v rámci projektu (napríklad aj formou „Stand-up meetings“)

Kľúčovým princípom Scrum je “uvítanie zmeny” to znamená, že Scrum je plne prispôsobený tomu, že zákazník môže kedykoľvek v priebehu projektu zmeniť svoj názor čo sa týka dodávky produktov a že aj nepredvídateľné problémy môžu byť veľmi ľahko riešiteľné. Táto schopnosť je zabezpečená tým, že Scrum sa orientuje na dodávky s vysokou hodnotou ako prvé, takže projekt mu začne prinášať prínosy veľmi skoro na začiatku projektu.

História

Scrum bol prvýkrát definovaný ako "flexibilná a, komplexná stratégia vývoja produktov, kde vývojový tím pracuje (ako celok na dosiahnutie spoločného cieľa," ako protichodný k "tradičným sekvenčným prístupom založených na striktnom plánovaní)" v roku 1986 Hirotaka Takeuchi a Ikujiro Nonaka v "New New product Development Game ".

Autori popísali nový prístup k vývoju produktov, ktoré by zvýšili rýchlosť a flexibilitu, na základe prípadových štúdií z výrobných firiem v automobilovom priemysle. Hovorili tomu holistický alebo rugby prístup (slovo Scrum popisuje situáciu v rugby, aj v slovenčine je známe ako nespisovne - skrumáž), pretože celý proces vykonáva jeden Vica-funkčný (cross-funktional) tím počas viacerých fáz, kde si tím pri postupe vpred prehadzuje loptu tam a späť".

Projektové Roly

Existujú tri základné roly v projektoch Scrum (Scrum Core Roles) a o doplnkových rolí (Non-Core roles).
Základné roly sú:
- Scrum Team
- Scrum Master
- Scrum Product Owner

Žiadna z týchto rolí nie je nadriadená inej roli, ale navzájom sa dopĺňajú a pomáhajú si pri riadení projektu. Motivácia všetkým členov tímu je faktorom, ktorý zabezpečuje, že sa projekt vyvíja v najlepšom možnom scenári.

Fázy a Sprinty

Práca v projekte rozdelená do nasledovných fáz:

  1. Initiate (iniciácia)
  2. Plan and estimate (Plánovanie a odhady)
  3. Implement (Implementácia)
  4. Review and Retrospect (Posúdenie a vyhodnotenie)
  5. Release (Dodanie)

V rámci týchto fáz je definovaných 19 procesov.

Orientácia Scrum

Scrum je Framework a používateľom dáva predbežné návody, ako by sa mali projekty riadiť. Nestanovuje žiadne šablóny na dokumentáciu ani iné preddefinované schémy. Scrum je najrozšírenejší zo všetkých Agilných metód riadenia, ktoré získavajú v dnešnom často sa meniacom prostredí náskok pred „klasickými metódami“. Ďalšie z rodiny Agilných metód sú Lean Kanban, Extreme Programming (XP), Crystal Methods, Dynamic Sytem Development Methods (DSDM), Feature Driven Development (FDD), Test Driven Development (TDD) atď. Väčšina ostatných agilných metód bolo vyvinutá hlavne na vývoj aplikácií a SW, ktorý prežíva v súčasnosti veľký Boom. Toyota sa vďaka uplatneniu moderných metód riadenia stala svetovým lídrom v automobilovom priemysle.

 

 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2 2017

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 2017 prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Prvý deň školenia je ZADARMO!!!


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac