Prince-2.sk - PRINCE2 Agile, školenie, skúška Practitioner a certifikát
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyČo je to PRINCE2 Agile?

PRINCE2 Agile nie je nová metodika, ale je to spojenie zaužívanej metodiky PRINCE2 a agilnými spôsobmi riadenia. Nie je to prispôsebenie PRINCE2 niektorej zo známych agilných metód, ale je to vybratie najlepšej praxe z viacerých (hlavne zo Scrum a Kanban) a prispôsobenie PRINCE2 zapojením týchto systémov. Výhodou je, že PRINCE2 Agile nediktuje, ako sa má projekt riadiť, ale iba ukazuje správnu cestu, ako vložiť agilené princípy do štandardného riadenia PRINCE2 projektov. PRINCE2 Agile nie je o tom, či je PRINCE2 agilný alebo nie, ale je to o tom, do akej miery je môžné použiť agilné spôsoby riadenia. Je to práve tailoring (prispôsobenie) PRINCE2, ktoré umožňuje, že sa môžu projekty riadiť agilne.

Kde sa prejavuje agilita v PRINCE2 projektoch?

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že aj v PRINCE2 Agile musia platiť všetky princípy PRINCE2. Témy, procesy, dokumenty a celé projektové riadenie sa však môže prispôsobiť tak, aby čo najlepšie vyhovovalo agilnému prostrediu.

Prispôsobenie procesov

Vo všeobecnosti je známe, že agilné spôsoby riadenie sú najefektívnejšie na úrovni vytvárania produktov, čiže v PRINCE2 je proces Riadenie dodávky produktov. Čím sa postupuje vyššie v projektovej štruktúre, tým je väčšia pravdepodobnosť, že budú úbúdať agilné spôsoby riadenia a pribúdať kalsické. Avšak na keždej úrovni riadenia je potrebné uznať použitie agility a akceptovať agilné spôsoby riadenia. Pre Projektový výbor je to hlavne potreba prijať fakt, že nie všetko čo sa požaduje, bude naozaj aj v projekte dodané a takisto zabazpečiť aktívnu účasť budúcich používateľov pri tvorbe produktov.

Projektové roly PRINCE2 Agile

Všetkých 8 rolí definovaných v PRINCE2 môže byť použité aj v agilných pjektoch, hoci niektoré z nich by boli dosť netypické v agilných projektoch. PRINCE2 Agile zavádza ďalšie roly a to hlavne projektový (alebo vývojový) tím, Scrum master a Produkt owner. Rola vedäceho tímu (Team manager) môže mať podobný popis ako v PRINCE2 alebo sa môže blížiť k role Scrum master. Takisto Produckt owner môže byť definovaný alebo ho môžu nahradiť osborníci, ktorí budú používať dodaný produkt.

Agilometer a Cynevin

Toto sú nové koncepty, ktoré definuje PRINCE2 Agile. Agilometer sa používa na vyhodnotenie rizikovosti prostredia pre použitie agilných metod riadenia v rôznych oblastiach. Označuje sa ako sada posuvníkov so stupnicou 1 až 5, pričom 5 znamenáprostredie vhodné na agilný proejtový manažment.

Ako urobiť skúšku PRINCE2 Agile Practitioner?

Nato, aby ste  mohli robiť certifikačnú skúšku PRINCE2 Agile Practitioner, musíte mať platný certifikát PRINCE2 Practitioner. Ale, skúste si teraz vymenovať, ktoré princípy, témy a procesy definuje PRINCE2? Alebo ktoré aktivity vykonáva projektový manažér v iniciácii projektu? Alebo čo obsahuje Stratégia riadenia konfigurácií?.... Ide to ťažko? Áno, je to samozrejmé. Teoretické vedomosti sa pomerne rýchlo vyparia z hlavy, hlavne ak metodiku pravidelne nepoužívate. Bez teoretických vedomostí z PRINCE2 je však veľmi ťažké urobiť skúšku PRINCE2 Agile Practitioner. Preto po vzájomnej dohode vám umožníme zopakovať si prezenčné školenie PRINCE2 Foundation alebo vám sprístupníme náš systém elektronického vzdelávania vrátane videoškolenia a skúšobných testov.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2 2017

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 2017 prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Prvý deň školenia je ZADARMO!!!


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac