Prince-2.sk - Opakovanie skúšky PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyOpakovanie skúšky

Napriek tomu, že máme pass rate pre nami školených študentov pre skúšky Foundation 100% (nezahŕňa to e-Learning, Diaľkové štúdium a študentov školených tretími stranami) a získaný bodový priemer okolo 70% (pričom sa vyžaduje iba 50% správnych odpovedí na získanie certifikátu), môže sa stať, že z akéhokoľvek dôvodu neurobíte záverečnú skúšku (test) PRINCE2 Foundation. O tejto skutočnosti sa dozviete hneď, lebo testy sú vyhodnocované ručne na konci skúšky. Skúšku si môžete zopakovať okamžite (APMG dodáva vždy jednu náhradnú sadu otázok) alebo sa môžete prihlásiť na ktorýkoľvek ďalší termín skúšky. Nemusíte sa už zúčastniť celého školenia, ale len záverečnej skúšky.

Pre opakovanie skúšky PRINCE2 Practitioner je situácia mierne odlišná. Záverečný test Practitioner nevyhodnocuje lektor na konci skúšky (nemá k tomu zaslané potrebné podklady), ale test spolu so skúšobnými otázkami sa zapečaťuje do obálky a posiela sa na APMG, kde sa testy vyhodnocujú automaticky na scanneri. Výsledok skúšky sa tak dozvedáme o cca. 3-4 týždne. Opakovanie skúšky Practitioner preto realizujete s dlhším časovým obdobím, ktoré môžete využiť na zopakovanie metodiky.

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 verzia 5 v slovenčine a PRINCE2 verzia 6 v angličtine prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Pokiaľ máte záujem realizovať Winárové školenie PRINCE2, kontaktujte nás prostredníctvom Emailu. Tu je popis, ako sa realizujú webinárové kurzy PRINCE2.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

 
>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac