Prince-2.sk - Online webinárové školenie PRINCE2
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyWebináre, najefektívnejšia forma vzdelávania

Webináre nie sú žiadnou novinkou v oblasti Internetu a realizovali sa už v minulom storočí, keď Internet bol iba v začiatkoch. Najväčší rozmach získali zhruba pred 10-timi rokmi, keď sa podstatne zvýšili rýchlosti Internetového pripojenia a kamery sa stali súčasťou prenosných počítačov.

K ich rozšíreniu prispel aj Google, ktorý vytvoril službu Hangout, ktorá umožňovala živý prenos kamery na neobmedzený počet sledovateľov. Rovnakou mierou prispeli aj sociálne siete, ktoré do svojich služieb zahrnuli Live streaming, ktorý sa síce nedá priamo považovať za webinár, ale umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi prezentujúcim a poslucháčmi prostredníctvom chatu.

Ako funguje webinár

Webinár je všeobecný názov pre živé vysielanie cez Web. Systémov, ktoré to umožňujú sú desiatky a líšia sa určitými špecifickým rysmi:

  • vysiela sa zvyčajne kamera prezentujúceho plus môže zdieľať svoju obrazovku, napríklad ak chce ukázať niečo špecifické na svojom počítači alebo na Internete
  • niektoré webináre majú možnosť a maľovania, čiže niečo ako biela tabuľa, na ktorú sa dá písať (zvyčajne myšou alebo cez tablet), dá sa písať štandardne cez klávesnicu alebo sa dá pripojiť obrázok
  • špecifické systémy umožňujú nahrať prezentáciu alebo video vopred, takže prezentácia nepotrebuje veľmi silný Internet u prezentujúceho, keďže podklady sú nahraté na serveri
  • niektoré systémy umožňujú vytvorenie rôznych dotazníkov a hlasovacích hárkov a vo vhodnom čase ich predložiť poslucháčom
  • realizovanie písomnej diskusie (chatu) je jedna zo základných vlastností všetkých webinárov, ale niektoré systémy umožňujú napríklad aj prihlásiť sa, napríklad hlasovať za niečo alebo požiadať o slovo.
  • ve webinári je zvyčajne možnosť odovzdať slovo ktorémukoľvek účastníkovi, prípadne inému prezentujúcemu, prípadne je možné paralelne zobraziť kameru viacerých účastníkov.

Pokiaľ sa chystáte realizovať webinárové vysielanie, musíte si vybrať, ktorú z uvedených vlastností webinára chcete použiť a zistiť, či to váš webinárový systém poskytuje.

Tu je ukážka z nášho prvého živého školenia PRINCE2.

Iné typy živého vysielania

Okrem webinárov existujú aj ďalšie systémy, ktoré sú vhodné na živé vysielanie. Ich pôvodný účel môže byť trochu iný, ale môžu sa perfektne hodiť na školenie cez Internet. Tieto systémy umožňujú pridať na obrazovku niekoľko poslucháčov, umožňujú im jednoducho odovzdať slovo, umožňujú zobraziť obrazovku a podobne.

Na Google je možné nájsť takéto systémy pod názvami ako live streaming, team discussion a podobne.

Školenie projektového riadenia cez webinár

Mnoho školiteľov si myslí, že školiť cez webinár je rovnaké, ako školenie v triede, len sa školiteľ namiesto študentov pozerá do kamery.

 Živé školenie cez Internet má svoje pravidlá a je veľmi dôležité získať pozornosť poslucháčov. Samotný predmet projektové riadenie vyžaduje sledovať pochopenie študentov a vracať sa k problematike, kde zostali nejaké nejasnosti.

Je preto potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom sa študenti neboja prísť pred kameru, alebo aspoň napísať svoju otázku do chatovacieho okna.

Prvé online školenie PRINCE2 cez webinár

Prvé živé vysielanie kurzu PRINCE2 sme uskutočnili 16. marca 2019 a zúčastnilo sa ho 9 študentov. Bolo to pravdepodobne prvé on-line školenie PRINCE2 na Slovensku aj v českej republike.

Školenie dopadlo veľmi úspešne. Jeden z prvých študentov, ktorý aj realizoval on-line skúšku, dosiahol bodový zisk až 90% úspešných odpovedí v teste, čo nie je bežné ani počas prezenčného vzdelávania. Spätná väzba bola pozitívna a všetci študenti vysoko ocenili interaktivitu školenia.

Tu je kráka ukážka školenia: 

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.

Rýchle informácie

Zvýšenie cien certifikácie PRINCE2®

Certifikačná autorita PRINCE2® Peoplecert pristúpila k radikálnej zmene v oblasti certifikácie a zvyšuje ceny na rok 2022 o viac ako 50% oproti roku 2021.
Okrem zvýšenia ceny certifikácie je potrebné uhradiť aj poplatky za realizovanie skúšky z domu. 


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


Nová verzia PRNCE2 verzia6

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 verzia 6  prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií. Zároveň sme vydali aktualizovanú verziu učebnice. 


Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac