Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2

Diaľkový kurz Foundation

Certifikovaný diaľkový (dištančný) kurz PRINCE2 Foundation s Certifikátom APMG

Certifikát

PRINCE2 Foundation

Obsah

Diaľkový (dištančný) kurz pre školenie PRINCE2 Foundation ktoré sme pripravili pre študentov, ktorí nemajú čas zúčastniť sa klasického prezenčného kurzu. V ich ponímaní je diaľkový kurz realizovaný takou formou, že študentom dodáme kompletné študijné podklady, študenti si ich študujú doma (bez potreby účasti na prezenčnom školení) a na záver prídu iba na skúšku (aj skúška sa už dá realizovať elektronicou formou za príplatok). Počas samoštúdia je možné zrealizovať niekoľko telefonických rozhovorov (alebo odpovedať na e-maily) na vysvetlenie nejasností.

Čo od nás dostanete?

K diaľkovému kurzu dostávajú študenti tie isté podkladové materiály ako ku klasickému prezenčnému kurzu:

 • sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami
 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení
 • generovanie neobmedzeného množstva skúšobných testov
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2
 • mapa procesov A3
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2
 • krátky výkladový slovník
 • písacie potreby
 • mapa procesov A4
 • farebné kópie všetkých prednášok s poznámkami pre študentov
 • prípadová štúdia s otázkami a vysvetleniami správnych odpovedí
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok - s vysvetlením odpovedí
 • praktická taška
 • praktický darček pri úspešnom zvládnutí skúšky

Okrem štandardných materiálov k prezenčnému školeniu dostávate navyše sprievodcu samoštúdiom pre diaľkové školenie, ktorý obsahuje ďalšie podkladové materiály, vysvetľujúce texty a otázky preverujúce pochopenie problematiky.

Ako prebieha školenie?

Prostredníctvom našej stránky si zakúpite Diaľkový kurz PRINCE2 Foundation. Po uhradení zálohovej faktúry vám budú zaslané všetky materiály na kurz a bude vám vytvorené konto pre prístup do sekcie videoškolení.
Začnete študovať podkladové materiály na základe pokynov. Ak treba, môžete si dokúpiť možnosť telefonických alebo e-mailových konverzácií s lektorom. Keď sa budete cítiť pripravený, vyberiete si niektorý z dátumov skúšky a absolvujete skúšobné testy.

Jazykové verzie

Diaľkové (dištančné) štúdium je možno zrealizovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade realizovania školenia v anglickom jazyku je vhodné dokúpiť anglický manuál PRINCE2. Preferovaný jazyk je potrebné nahlásiť už pri objednávke. My vám potom vieme dodať podkladové materiály buď v slovenčine alebo angličtine, prípadne za príplatok aj dvojjazyčné (učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2 je vždy dvojjazyčná).
Záverečnú skúšku môžete podľa vlastného rozhodnutia absolvovať v slovenčine, angličtine alebo aj dvojjazyčne. Výber jazyka skúšobných otázok stačí nahlásiť až pri objednávke termínu skúšky.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Diaľkový kurz Foundation je 650 € bez DPH (780 € s DPH).

 

Vyberte si z našej širokej ponuky školení. Pre zjednodušenie sme pripravili porovnávaciu tabuľku, v ktorej nájdete zoznam kurzov PRINCE2® a čo jednotlivé kurzy obsahujú. Z tabuľky sa viete prekliknúť aj priamo na detaily jednotlivých kurzov.

  Školenie Videoškolenie E-learning Kniha* Manuál** Skúška F Skúška P Cena bez DPH  
PRINCE2® Foundation
štandardný 3 dni             890 €  
víkendový 2 dni             695 €  
E-learning               650 €  
Exam Plus               380 €  
diaľkové školenie               650 €  
PRINCE2® Practitioner
štandardný 2 dni             890 €  
E-learning               790 €  
Exam Plus               560 €  
diaľkové školenie               850 €  
recertifikacia 2 dni             790 €  
PRINCE2® Foundation + Practitioner
štandardný 5 dní             1590 €  
konverzia 5 dní             1290 €  
E-learning               1290 €  
 
1-dňový seminár 1 deň             250 €  
ochutnávka 0.5 dňa             0 €  

*  Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®
** Managing successful projects with PRINCE2®

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2 2017

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 2017 prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Prvý deň školenia je ZADARMO!!!


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac