X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyPRINCE2® E-learning

E-learning PRINCE2 Foundation

Certifikačné školenie PRINCE2 Foundation formou elektronického vzdelávania.

Certifikát

PRINCE2® Foundation

Obsah

Ponúkame možnosť absolvovať certifikované školenie PRINCE2 Foundation z pohodlia domova a to formou e-learningu alebo webinárového školenia. Obidve formy končia medzinárodnou certifikačnou skúškou.

Podmienkou je, že každý študent musí zodpovedne pristupovať k samoštúdiu, nasledovať inštrukcie, prečítať si všetku odporúčanú literatúru a realizovať on-line testy.

Komplet e-learning školenia PRINCE2 obsahuje všetko čo potrebujete - školiace materiály, cvičné testy, podporné materiály. Na registráciu, ale aj samotnú prácu so systémom musíte mať pripojenie na internet. Odhadujeme, že na úspešné zvládnutie záverečnej skúšky PRINCE2® Foundation vám bude stačiť 60 hodín intenzívneho domáceho štúdia. Nie sú potrebné žiadne ďalšie znalosti alebo skúsenosti.

Celé e-learning školenie PRINCE2® je v slovenskom aj anglickom jazyku.

Skúšku absolvujete  po školení kedykoľvek online z domu.   

Čo od nás dostanete ku školeniu

Ak budete porobnávať cenu za eLearningové školenie, je vhodné sa opýtať, čo je súčasťou podkladových materiálov. Bez toho, že by sme sledovali konkurenčné ponuky vieme povedať, že od nás dostanete:

 • Školiace materiály - Získate on-line materiály: sprievodca samoštúdiom, slovensko -angilcký výkladový slovník, základné pojmy a mapu procesov.
 • Videoškolenia - prístup k viac ako 4 hodinám videoprednášok slúžiacich na samoprípravu pred školením. Spolu dostávate 30 videí.
 • Elektronické testy - 2 sady vzorových testov + 3 ďalšie sady na overenie získaných vedomostí
 • Obsah prednášok - súčasťou každého videa je ešte aj dodatočné vysvetlenie obsahu v textovej forme. Ak si radšej čítate, než pozeráte video, toto je pre vás

Čo sa naučíte

 • Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením
 • Sedem PRINCE2® tém – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu
 • Sedem PRINCE2® procesov – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu
 • Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2®  prostrediu projektu
 • Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi, princípmi a dokumentami

Cena kurzu obsahuje

Všetci študenti získavajú  prístup do e-learningového prostredia na stránke www.prince-2.sk. Nájdete tam  viac ako 4 hodiny videoprednášok rozdelených podľa oblastí metodiky PRINCE2®, množstvo doplnkovej dokumentácie a možnosť realizovať si on-line skúšobné testy na preverenie pochopenia metodiky.

Ku školeniu sme ako jediní na Slovensku vydali dvojjazyčnú anglicko – slovenskú učebnicu „Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®“, ktorú si môžete zakúpiť za 30 EUR.

Cena obsahuje:

 • Sprievodca samoštúdiom s testovacími otázkami na úroveň Foundation, ktoré pomôžu kurz zvládnuť a kvalitne sa naň pripraviť
 • Dvojjazyčná anglicko – slovenská tlačená učebnica Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® možnosť dokúpiť za 30 EUR
 • mapa procesov
 • glosár - výkladový anglicko-slovenský slovník terminológie projektového riadenia PRINCE2®
 • krátky výkladový slovník
 • 2 kompletné sady skúšobných otázok s vysvetlením odpovedí vo verzii PDF
 • neobmedzený prístup do sekcie videoškolení - 30 videí
 • zobrazenie videí so zhrnutím metodiky projektového riadenia
 • zobrazenie kompletných prednášok z metodiky - viac ako 4 hodiny
 • predlohy všetkých manažérskych dokumentov PRINCE2®
 • zobrazenie Manažérskych dokumentov v PDF, WORD a EXCEL
 • zobrazenie kompletnej dokumentácie k metodike     
 • online certifikačná skúška
 • e-certifikát 

Záverečná medzinárodná skúška

 • 75 otázok
 • Všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností
 • 50% správnych odpovedí
 • Dĺžka skúšky 60 minút
 • Jazyk skúšky slovenčina
 • V prípade, ak chcete jazyk skúšky angličina, na získnie certifikátu je potrebné dosiahnuť 55% správnych odpovedí zo 60 otázok.
 • Platnosť certifikátu 3 roky

Cena (bez DPH)

Cena kurzu E-learning PRINCE2 Foundation je 690 € bez DPH (828 € s DPH). lorem ipsum

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac