Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyOstatné školenia

Základné manažérske zručnosti

Čo musí vedieť dobrý manažér vo firme?

Certifikát

Potvrdenie o účasti

Obsah

Toto školenie predstavuje ideálnu prípravu pre začínajúceho manažéra, ale aj na prhĺbenie vedomostí u skúsenejších manažérov. Nie je nijako sektorovo ohraničené a hodí sa pre každého pracovníka uchádzajúceho sa o prácu na manažérskych pozíciách.

Čo Vás naučíme?

Naučíme vás pochopiť základné manažérske kompetencie, vnútrofirmenú aj externú komunikáciu, prácu s podriadenými, motivačné techniky, riešenie konfliktov, prideľovanie a kontrolovanie práce a odmeňovanie pracovníkov. Dozviete sa, ako efektívne viesť porady, ako realizovať konštruktívnu kritiku, hodnotiť pracovný výkon a zamestnancov a akým spôsobom využívať efektívne pracovnú dobu.

Pre koho je školenie určené

Školenie je určené pre absolventov vysokých škôl alebo mladých zamestnancov, ktorí nikdy nepracovali na manažérskych pozíciách, ale aj pre skúsených manažérov na získanie nových zručností a návykov, ktoré im umožnia byť ešte efektívnejší. Zo širokého množstva pzícií je školenie určené pre vedúcich pracovníkov, team lídrov, riaditeľov, majstrov a ľudí pripravujúcich sa prevziať tieto pozície.

Ktoré moduly obsahuje kurz

Definovanie manažéra – Profil manažéra

 • Základné kompetencie manažéra

 • Manažérske role

 • Definovanie pozícií manažéra

 • Princípy a štýl manažérskych prác

 • Etika manažéra

Komunikácia v práci manažéra

 • Druhy organizačnej komunikácie a formy jej využitia

 • Riadenie komunikačného procesu

 • Štruktúra informačných tokov, komunikačná sieť

 • Komunikačné zručnosti

 • Nástroje vnútrofiremnej komunikácie

 • E-mailová komunikácia

 • Komunikácia na rôznych úrovniach riadenia

 • Vedenie osobných rozhovorov

 • Win win stratégia

 • Riešenie konfliktov

Budovanie tímu

 • Prijímanie nového zamestnanca

 • Prístupy k prijímaniu nových ľudí

 • Príprava na prijatie nového človeka

 • Výberový rozhovor

 • Náplň práce

 • Adaptačný proces

Vedenie tímu

 • Rozdeľovanie pracovných úloh

 • Delegovanie v tíme, nastavenie spolupráce

 • kontrola pracovníkov

 • pochvala

 • konštruktívna kritika

 • vytýkací rozhovor

 • vedenie pracovníkov k zodpovednosti

 • výchova k samostatnosti

 • motivovanie podriadených

 • Ako viesť obchodný tím

 • Ako viesť výrobný tím

Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu

 • Systém hodnotenia zamestnancov a jeho význam

 • Metódy hodnotenia zamestnancov

 • Hodnotiace kritéria , druhy a formy hodnotenia

 • Hodnotiaci rozhovor

 • Základné výstupy z hodnotenia

Ako zvyšovať výkon pracovníkov

 • Typológia pracovníkov

 • Spôsoby vedenia rozvojovej komunikácie

 • Hodnotiaci rozvojový rozhovor

 • Kreativita a inšpirácia

Motivácia  odmeňovanie pracovníkov

 • Špecifiká osobnosti, typológia manažéra

 • Spôsoby motivácie cez ciele

 • Pravidlá podmieňovania a odmeňovania

 • Dôvody demotivácie

Vedenie porád a pracovných stretnutí

 • Obsah a forma porady

 • Agenda porady

 • Zápisy z porady

 • Frekvencia porád

Efektívny manažér - Time manažment

 • Organizovanie vlastného času

 • Zásady plánovaniea

 • Stanovenie priorít

 • Roztriedenie aktivít

 • Rýchle rozhodovanie sa

 • Identifikácia a eliminácia „zlodejov času“

 • Využívanie časových dier   

Cena (bez DPH)

Cena kurzu Základné manažérske zručnosti je 590 € bez DPH (708 € s DPH).

Rýchle informácie

Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac