Prince-2.sk
X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyOstatné školenia

ITF ITIL v3 Foundation

Základný kurz z oblasti ITIL, ktorý v sebe zahŕňa všetky prvky potrebné pri navrhovaní a prevádzkovaní systémov a služieb v oblasti informačných technológií.

Certifikát

PRINCE2 Foundation

Obsah

V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme 3 dňové školenie ITIL® v3 Foundation a po dohode aj niektorý z nadstavbových expertných kurzov.

Všetky podkladové materiály ku školeniu sú v agličtine a aj výklad prebieha v agličtine. Absolventi získajú všeobecné informácie o procesoch pri prevádzke informačných technológií (Service Operation, Service Transition, Service Design, Service Strategy, Continual Service Improvement) a po absolvovaní získavajú certifikát ITIL Foundation.

Absolvent bude po absolvovaní kurzu:

Poznať obsah a charakteristické rysy IT Infrastructure Library (ITIL®)

Vedieť používať terminológiu vo význame ITIL ® a rozumieť princípom procesného riadenia

Poznať podrobne ciele, vstupy, výstupy a aktivity jednotlivých procesov ITIL®

Rozumieť princípu životného cyklu služby - The Service Lifecycle

Poznať roly a ich zodpovednosti v jednotlivých procesoch

Byť pripravený úspešne absolvovať certifikačnú skúšku "ITIL® Foundation"

Náplň kurzu

  • Všeobecné pojmy a definície
  • ITIL a životný cyklus služby
  • Správa služieb v praxi
  • Kľúčové princípy a modely
  • Procesy – návrh služieb, prechod služieb, prevádzka služieb, neustále zlepšovanie služieb
  • Funkcie, roly, technológia a architektúra, kompetencie a tréning.
  • Klúčové komponenty ITILu v3:
  • Návrh služieb (Service Design),
  • Prechod služieb (Service Transition),
  • Prevádzka služieb (Service Operation)

 

Nadstavbové kurzy ITIL

ITIL® Service Strategy (SS)       

ITIL® Service Design (SD)                 

ITIL® Service Transition (ST)           

ITIL® Service Operation (SO)            

ITIL® Continual Service Improvement (CSI)

Študijné materiály

Účastníci dostávajú učebnicu a kompletnú sadu priesvitiek zo školenia.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu ITF ITIL v3 Foundation je 840 € bez DPH (1008 € s DPH).

Rýchle informácie

Webinárové školenie PRINCE2 2017

Ideme s dobou a snažíme sa šetriť váš čas aj peňaženku. Preto organizujeme ako prví na Slovensku  školenie PRINCE2 2017 prostredníctvom webinára. Neváhajte a získajte viac informácií na našej stránke. Prvý deň školenia je ZADARMO!!!


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce.


Nová verzia PRNCE2 2017

V roku 2017 prišla na trh aktualizovaná verzia metodiky PRINCE2. Nová verzia PRINCE2 2017 prináša so sebou niektoré zmeny v interpretácii aj certifikácii. Prinášame súhrn najdôležitejších informácií.

>>>

Novinky

PRINCE2 manuál

Pripravili sme pre Vás druhé vydanie dvojja-zyčného manuálu "Základy metó- dy projektové- ho riadenia PRINCE2". Manuál prináša všetky infrormá- cie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac

PRINCE2 v Rusku

PRINCE2 Foundation training in RussiaŠkolenie v Rusku bolo výzvou aj zážitkom. Hoci moja ruština ešte nedosahuje profe-sionálnu úroveň, dohodli sme sa, že budeme pokračovať v spolupráci a budovať základ pre rozšírenie kurzov na ruský trh.

Čítať viac